Hem

Foto: Jane Hansson

STEFAN WHILDE är författaren som botat sig själv från en obotlig sjukdom med homeopatisk läkekonst och som hjälper människor och djur från hela världen tillbaka till hälsa.

2018 öppnades WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA. Skolan erbjuder 1-, 2- och 3-åriga utbildningar i klassisk homeopati.

Klicka på en rubrik och läs mer om Whilde. Följ hans blogg här på sidan.

För kontakt: info@stefanwhilde.se  

Välkommen!

NYBLOGGAT:

Skillnader och likheter mellan sex Kalium-medel

Vi har inom homeopatisk läkekonst flera läkemedel som utvinns ur ämnet kalium där vi förenar en bi-substans som tillsammans med kalium blir ett helt unikt ämne, en unik substans – och genom potensering ett homeopatiskt läkemedel. För att framställa medlet KALIUM BICHROMICUM så tillsätter vi syra till ämnet kaliumkromat som då blir till kaliumdikromat. 1 del av…

Materia medica: Thuja occidentalis

Det homeopatiska läkemedlet Thuja bereds av tuja (barrträdets barr). Tujan innehåller en eterisk olja som vid förtäring kan ge illamående och kräkningar med diarré samt sveda i mun och svalg. Oljan har av folkmedicinen ordinerats utvärtes mot vårtor, även könsvårtor, under flera hundra år. Mest känt och omnämnt är Thuja som ett homeopatiskt vaccin-rensande medel, men medlet går djupare…

Frågor och svar om homeopati

Vi har tillsatt ett arbetslag bestående av 26 homeopater och homeopatistuderande i Facebook-gruppen Homeopati med Whildes Homeopatiska Skola. Arbetslaget svarar på alla frågor om homeopati från gruppens cirka 3500 medlemmar. Jag har, som smakprov, valt ut några frågor som jag svarat på i gruppen. Medlemmarna är anonyma i den här texten (vilket de kan välja att…