Homeofobi

En fobi är känslan av obehag, skräck och till och med äckel inför en ny situation, en företeelse, en tro, en tes, ett djur, ett beteende och så vidare.

Fobin är så gott som alltid irrationell och obefogad och den livnär sig på personens okunskap om och oerfarenhet av det som skrämmer, men också på personens rädsla för det avvikande, annorlunda, okända och framförallt utmanande.

Vissa fobier är mer karaktärsdanande än andra och visar inte bara på en enskild rädsla hos personen utan också på en begränsad överblicksförmåga och en avsaknad av (själv)tillit.

Exempel på fobier är homofobi (rädslan och äcklet inför personer med homosexuell läggning), spindelfobi (skräcken för spindlar, även helt ofarliga arter), agorafobi (skräcken för öppna och offentliga platser där personen kan drabbas av ångestattack) och xenofobi (främlingsfientlighet, rädslan för och motviljan till främlingar).

Homeofobin – att vara irrationellt rädd för och känna obehag inför/hat gentemot läkekonsten homeopati – är en beteendestörning och ett anlag som vi ser hos så kallade skeptiker och här blottläggs också den okunskap om och fördomar mot homeopatin som skeptikerrörelsen bygger på, samt rädslan för att få sin världsuppfattning och sin skolning, sin utbildning, prövad och utmanad.

Fobin är väl utbredd i Sverige och några andra länder och jämförbar med till exempel homofobi och xenofobi. De som lider av homeofobi försvarar och rättfärdigar det medicinska monopolet, ett monopol som bygger på att endast en läkekonst ska subventioneras av staten (enfald) istället för flera stycken (mångfald).

Människor som lider av fobier kan botas med homeopatisk läkekonst eftersom homeopatin behandlar människan istället för diagnosen. Fokus ligger på orsaken bakom beteendet/besväret och på den individuella reaktionen på lidandet. Homeopatin tittar alltså i minst lika hög grad på hur patienten beter sig till följd av sin fobi som på själva diagnosen.

Läs mer om homeofobi och hur sjukdomstillståndet behandlas med homeopati i boken ”Homeopatins fantastiska värld! Myter och lögner om homeopati”