Homeopatin räddade livet på tusentals svenskar under spanska sjukan – bland de som överlevde fanns riksdagsledamöter och ministrar

Redan på Klara Franzéns tid fanns en illvillig opposition mot homeopatin, främst inom konkurrerande medicinska falanger och inom politikerskrået – trots att flera framstående svenska politiker gick till Klara och homeopatin istället för till allopatin vid ohälsa!

Klara Franzén föddes 1862 och började praktisera homeopati 1910. Hon behandlade cirka 50 000 personer genom åren. Inte minst var hennes insatser framgångsrika och betydelsefulla under spanska sjukan.

1924 höll hon sitt klassiska tal om homeopati och vaccinationsskador i Svenska Riksdagen. Hon dog i en stroke 1943, åttioett år gammal.

Klara drev konvalescenthemmet Hussborg tillsammans med sin syster Elin när det kom en skrift med posten. Skriften handlade om läkekonsten homeopati och Klara, som sedan flera år tillbaka led av en neuros, blev genast intresserad. Efter att hon läst boken skrev hon ett brev till bokens redaktör som visade henne hur hon kunde studera klassisk homeopati på egen hand.

Några år senare kontaktade hon homeopaten O.T Axell (från Östersund) och beskrev sina symtom med tonvikt på neurosen hon lidit av så länge. Axell skickade henne det homeopatiska medlet LYCOPODIUM i CM-potens. Klara tog en enda dos av medlet och botades därmed permanent.

När svenska riksdagen år 1915 skulle rösta om homeopatins framtid – det gällde främst ett nytt förbud mot att behandla homeopatiskt av icke-legitimerad sjukvårdspersonal – engagerade Klara sig och anordnade träffar med civilministern och andra riksdagsledamöter samt med framstående allopatiska läkare.

Vid tiden hade hon flera svenska riksdagsledamöter som patienter och lagförslaget med sina inskränkningar röstades ner. Homeopater fick även fortsättningsvis hjälpa människor och djur till hälsa, men med ett förbehåll – diagnoserna cancer och tuberkulos måste överlåtas åt allopatin.

Samma år startades Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati som än idag är en aktiv förening.

1918-1920 räddade Klara livet på tusentals svenskar som insjuknat i spanska sjukan. Hon ordnade så att så många som möjligt fick hemskickat de homeopatiska läkemedlen RHUS TOXICODENDRON och BRYONIA (båda i D200-potens) helt kostnadsfritt. Utan Klara och homeopatin skulle långt fler än 37 000 (av 700 000) svenskar ha dött under de här tre åren.

1921 kom Klaras bok ”Homeopatiska självläkaren” ut. Den har hittills sålt i fem upplagor och finns fortfarande på bokmarknaden, snart 100 år efter releasen!

En av många ivriga supporters till boken var vår tidigare kung Gustav V som skickade ett tackbrev och ett porträtt till Klara efter att ha läst boken. Flera kungahus anlitar än idag homeopater, däribland det engelska kungahuset.

Läs mer om homeopatisk behandling av epidemiska och pandemiska sjukdomsutbrott genom historien i boken ”Epidemier och pandemier”