I Sverige är det olagligt att bota sjukdom

När detta skrivs, i slutet av juni 2020, har jag hjälpt fler än 70 personer med misstänkt Covid-19 tillbaka till hälsa och jag har gjort det med läkekonsten homeopati. Jag har INTE botat någon av dem eftersom det är olagligt att bota i Sverige, så istället har jag precis bara hjälpt dem med deras allmäntillstånd utan fokus på någon särskild diagnos.

Vi har ett medicinskt monopol i landet som bland annat säger att allopatin, den läkekonst som missvisande kallas för skolmedicin, ensam tillåts behandla de smittsamma sjukdomar som monopolet självt, det vill säga stat & riksdag, klassar som allmän- och samhällsfarliga.

Det innebär att resten av världens hundratals läkekonster och behandlingsmetoder inte får bidra med kunskap och erfarenhet i Sverige. Trots att allopatin inte har några läkemedel eller metoder som botar eller ens lindrar för personer med Covid-19 när detta skrivs och trots att Sverige har flest döda i Covid-19 per capita i världen får homeopatin eller andra naturliga läkekonster inte hjälpa till att rädda liv.

Socialdepartementet ansvarar för smittskyddslagen och Folkhälsomyndigheten verkställer – det är FHM som ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå. Med andra ord: Monopolet bestämmer vilka sjukdomar som monopolet har ensamrätt på.

I min nya bok ”Covid-19” tittar vi närmare på politikernas, myndigheternas men också medias roll under Coronapandemin; media som ska föreställa den oberoende kraft vars främsta uppgift är att granska makten men som idag istället blivit maktens okritiska språkrör. Men framförallt så handlar boken om homeopatin och om virussjukdomen Covid-19.

Homeopatins fantastiska värld! Covid-19” släpptes 25 juni och finns nu i handeln. Beställ den – innan den blir olaglig.