Den naturligaste sak i världen – Hälsofrihet

Hälsofrihet är, precis som yttrandefrihet, näringsfrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet, en demokratisk rättighet och en självklarhet i ett friskt och levande samhälle. Det är därför hög tid att avveckla det svenska medicinska monopolet och bjuda in människor att ta ett större ansvar och få ett större inflytande över sin egen hälsa.

Italien öppnade för ett par år sedan sitt första sjukhus där naturliga, helhetliga läkekonster samverkar med skolmedicinen, i Tyskland ökar antalet sjukhus med särskilda avdelningar för homeopatisk och annan naturlig medicinsk behandling, friskhus (sjukhus med helhetlig syn på hälsa) startas runt om i hela Europa och Indien har en särskild hälsominister för homeopatisk medicin.

Läkekonster som homeopati, osteopati och kinesisk medicin (akupunktur inkluderat) införlivas i allt fler länders försäkringssystem, nu senast i Schweiz.

Nobelpristagaren i medicin från 2008, Luc Montagnier, fortsätter outtröttligt sina studier i homeopati och 2015 års nobelpristagare, Tu Youyou från Kina, med rötter i traditionell kinesisk medicin, har satt medicinalväxten artemisia annua på världskartan (även om växten i fråga har använts som medicin i flera tusen år).

Medvetenheten ökar dramatiskt om att helt vanliga kosttillskott som C- och D-vitamin, MSM (Svavel), Magnesium, Omega 3 med flera i olika individuella kombinationer inte bara är bra för majoriteten av oss utan också kan ersätta vanliga hämmande och biverkningstyngda syntetiska läkemedel i många fall. Allt fler svenskar väljer naturliga alternativ till exempelvis syntetiskt antibiotika, dels för egen hälsas skull men också för att hjälpa till att motverka antibiotikaresistensen som sprids över hela världen på grund av ett långvarigt missbruk av penicillin och liknande miljöfarliga preparat.

Världshälsoorganisationen, WHO, konstaterar att vi med ändrade levnadsvanor kan bromsa cancerns framfart, men svenska cancerläkare får inte vidarebefordra kunskapen då den ligger utanför Socialstyrelsens och läkemedelsindustrins kontroll.

”Många läkare i Sverige känner att de inte vågar diskutera alternativ vård eller föda – något som är en självklarhet i andra länder – eftersom de är rädda att få problem /…/ Kreativa läkare i Sverige finner sig ibland kvävda och söker sig t o m utomlands för att verka och utvecklas. Det är nog det mest sjuka i den svenska sjukvården.” (Sagt av Percy Nessling, tidigare ledamot av Region Skånes Patientnämnd.)

Människor runt om i hela Sverige gör ett fantastiskt arbete för att öka medvetenheten om vad (o)hälsa är och om alla de alternativ och komplement till konventionell skolmedicin som faktiskt finns i vårt land och i hela världen.

Skolmedicinen är egentligen bara en bråkdel av den medicinska floran, ändå dras vi med ett förstelnat monopol i Sverige – ett monopol som behöver luckras upp och ersättas av hälsofrihet och medicinsk mångfald.

Monopolet försvaras givetvis av läkemedelsindustrin som ogärna vill ha någon konkurrens, det försvaras av aggressiva lobbyföreningar som med förtalskampanjer, trakasserier och hot skrämmer läkare, journalister, politiker, myndighetsanställda och förespråkare av internationell medicin till tystnad och det skyddas av alla läkare och annan sjukvårdspersonal, journalister, politiker och myndigheter som låtit sig skrämmas till tystnad av nämnda föreningar. 

I det här perspektivet är Sverige ett u-land när det gäller hälsa och medicin. Men människor börjar som sagt få nog. Människor vill göra sina egna val i en demokrati utan att utsättas för hot av föreningar eller för efterhängsna övertalningsförsök av rädd, nedtystad sjukvårdspersonal. Människor vill ha hälsofrihet.

Jag har själv blivit botad från en obotlig sjukdom med klassisk-homeopatisk läkekonst och pratar dagligen med människor som hjälpt sig själva och sina medmänniskor tillbaka till hälsa med homeopati, TCM, Ayurvedisk medicin, örtmedicin, med naturliga näringstillskott, vitaminer och mineraler, ändrade matvanor och ändrad livsstil.

Istället för att ta avstånd från omvärlden och bli helt isolerad i sitt gamla medicinska monopol bör Sverige ta tillfället i akt och lära sig av sina vänner i Tyskland, England, Indien, Brasilien, Kina, Australien, Sydafrika och Schweiz – samförstånd och mångfald är alltid ledord i arbetet med hälsa.

I praktiken innebär hälsofrihet ett prestigelöst och jämlikt teamwork mellan olika läkekonster och behandlingsmetoder på individens villkor och efter individens önskemål och unika situation. Vid sjukdom bör jag, som individ, vara delaktig i valet av behandlingsmetoder. Individens ansvar = individens inflytande = varaktig hälsa.