Genvägar är senvägar

Hur många har hört uttrycket ”genvägar är senvägar”?  Idag får vi lära oss att vi ska ta ett piller mot ”det onda” så löser det sig. Ända tills nästa gång vi får ont någonstans. Går vi till sjukvården med ett eksem kikar läkaren (i bästa fall) på huden i några sekunder och skriver sedan ut kortisonsalva. Någon egentlig anamnes (sjukdomshistoria) tas inte, orsaken bakom eksemen diskuteras över huvud taget inte.

Ganska ofta så lindrar kortisonsalvan eksemen – initialt. Men så fort vi slutar med salvan kommer eksemen tillbaka, mer aggressiva än tidigare. Sjukvården skriver ut mer salva och vi fortsätter att smörja, allt i hopp om att uttrycket ”genvägar är senvägar” inte stämmer med verkligheten. I bästa fall kommer eksemen tillbaka varje gång, i värsta fall flyttar sig sjukdomstillståndet djupare in i organismen för att visa sig som astma, tarminflammation, kronisk migrän, fibromyalgi eller något annat.

Quick-fix-trenden hittar vi tyvärr också inom vissa alternativmedicinska områden. Men INTE inom den klassiska homeopatin.

Den klassiska homeopatin lindrar inga symtom och utlovar inga snabba lösningar. Istället erbjuder homeopatin en långsiktig lösning med möjlighet till varaktig bot. Första besöket/konsultationen tar minst en timme, ofta längre. Patienten får i lugn och ro berätta sin historia, en utförlig anamnes görs och eventuella orsaker bakom symtomet/symtomen utreds.

Helhetssynen är viktig inom klassisk-homeopatisk läkekonst. Fysiska symtom samspelar med emotionell och mental känslighet. Personliga karaktäristiska drag betyder mycket för val av homeopatiskt läkemedel. HELA människan står i centrum.

Genvägar är senvägar. Det betyder inte att det behöver ta lång tid att bli frisk. Så länge HELA människan får vara med och ges tid att berätta sin historia kan i själva verket läkning påbörjas direkt.

Med noggrannhet, engagemang och erfarenhet kommer vi väldigt långt.