Surt för vaccinindustrin

Mer än 99 % (!) av alla som får Covid-19 återhämtar sig från viruset, antingen helt på egen hand eller med naturlig hjälp av läkekonsten homeopati.

Så varför vill myndigheterna massvaccinera oss? Så gott som alla tillfrisknar ju helt utan vaccin.

Dessutom menar källor från vaccinindustrin att vi kommer behöva ta Coronavaccinet en gång om året (eller i varje fall vartannat år) för att det ska ha önskad effekt (det beror på att det inte går att framställa verkningsfulla vaccin mot ett Coronavirus).

Affärsidén, att prångla ut miljarder doser vaccin varje år, låter vattentät om det då inte vore för just det – att vi klarar oss alldeles utmärkt utan ett vaccin.

Tänk på att vaccin aldrig botar vår rädsla för sjukdom.

Och tänk på att du inte behöver vaccinera dig om du redan haft Covid-19. Surt för industrin, men gott för dig.