Det är helt okej att vara unik

Allt fler kändisar och semi-kändisar går ut i offentlighetens ljus och identifierar sig med psykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och ”bipolär”, istället för att identifiera sig med sig själva som individ.

Idag är i princip alla svenska hem dysfunktionella, om man får tro media och medicinska monopolet. Majoriteten har någon form av bokstavsdiagnos och har man inte en diagnos så lär man förr eller senare få en. 

Psykiatrin är en del av skolmedicinen som bygger hela sin verksamhet och hälsosyn på ”normalvärden”. Den använder en så kallad biostatistisk tolkning. Istället för att se människan mäter man människans värden. Avviker värdet från en generaliserad och i förväg bestämd kurva är människan sjuk. För att kunna förklara avvikelser från normalvärdet måste man hitta på fysiska och psykiska sjukdomar och namnge dessa påhittade sjukdomar.

Att vi är unika individer glöms gärna bort. Som individ kan vi vara i obalans/disharmoni eller i balans/harmoni. Vi kan till och med vara både och på samma gång.

Allting svänger, inget är statiskt. Som mångfasetterade individer står vi aldrig still, varken fysiskt, känslomässigt eller mentalt. Vi är i rörelse. Vi rör oss alltid fram och tillbaka som en pendel, dock sällan eller aldrig i exakt samma bana. Ibland är det vindstilla, ibland har vi vind. Det händer också att det stormar. Pendeln rör sig i relation till sig själv och till yttre omständigheter.

Vissa yttre omständigheter, som till exempel vaccination och psykofarmaka, kan stämma om oss från harmoni till disharmoni. Vi och vårt immunsystem blir förstämt, nedsatt, hämmat, i rubbning. Vi kan påverkas negativt såväl fysiskt som känslomässigt och mentalt. Vi kan få diagnoser, även bokstavsdiagnoser och ”autoimmuna” diagnoser, eftersom sjukvården försöker förklara förstämdheten med sina egna begrepp.

Men oavsett om vi är stämda eller förstämda, i balans eller obalans, så är vi unika. Vi är oss själva, pusselbitar av oss själva där vi befinner oss just nu i livet. Som en pendel i svängning, långt från generella normalvärden. 

Så till alla kändisar, semi-kändisar och majoriteten av svenska befolkningen vill jag säga: Ni behöver inte identifiera er med en diagnos. Det är helt okej att vara annorlunda. Det är helt okej att vara sig själv. Att vara unik.