Nej till rosa band – ja till miljövänliga originalläkekonster

Jag knäböjer inte för någon. Det är rak rygg som gäller. Starka lårmuskler skadar inte. Självrespekt framförallt. Rosa band? Nej, tack. Det spektaklet har jag aldrig skänkt en krona. Miljöskadliga och våldsamma behandlingsmetoder hör till det förgångna.

Pengarna som doneras under rosa bandet-månaden går till det svenska medicinska monopolet och till läkemedelsindustrin – och därmed också till våldsamma syntetiska läkemedel som inte botar cancer men som tillfälligt, med brutala metoder, tar bort den synliga/mätbara cancern på bekostnad av patientens eget immunförsvar. Dessa ”läkemedel” är dessutom klassade som miljöfarligt avfall och skadar vår miljö på både kort och lång sikt (läs mer om detta i min bloggtext ”Gör miljöfarligt avfall oss friskare när vi är sjuka?” på stefanwhilde.se/blogg/).

Den cancerforskning som är knuten till det medicinska monopolet, till läkemedelsindustrin och till rosa bandet-jippot har vi skänkt pengar till i 50 år och den har fortfarande inte hittat ett botemedel. Den använder och riktar in sig på samma våldsamma behandlingsmetoder som den gjort i decennier – kirurgiska ingrepp, strålning och cellgifter. Den saknar kunskap om samband mellan fysik, emotioner och mentalitet och den saknar baskunskap om näringslära (i Sverige får mat inte räknas som medicin trots att mat är medicin). Monopolets cancerforskning har inte förstått eller vill inte förstå vad cancer är. I samma stund som polletten trillar ner faller sjukvården som ett korthus.

Med homeopati och andra naturliga originalläkekonster behandlar vi människan, inte diagnosen. Det är inte cancern som är sjuk, det är människan som har cancer som är sjuk. Vi kan aldrig bota cancern genom att skära eller stråla bort den eftersom cancern inte är sjuk i sig, det är människan som behöver botas. Och det gör vi inte genom att ta bort symtomet på sjukdom – för vi ska väl inte börja amputera huvudet på människor som lider av migrän?

Vi behöver valfrihet i Sverige så att människor själva kan välja vård och ändå få samma trygghet av samhället vid ohälsa. Vi ska också kunna välja kombinerad vård, till exempel allopati (så kallad ”skolmedicin”) och homeopati. All vård ska ske på den skattebetalande individens egna villkor och vården ska baseras på individens önskemål. Sjukvården har ingen som helst auktoritär roll eller makt och får inte under några som helst omständigheter hota eller styra patienten. Om patienten vill behandlas med näringsmedicin, homeopati, kinesisk medicin eller annan behandlingsmetod ska detta respekteras av sjukvården och av staten. Detsamma gäller om patienten väljer att söka hjälp av sjukvården men också vill behandlas homeopatiskt, parallellt. Samma respekt, samma ekonomiska trygghet.

Jag arbetar gärna för hälsa på riktigt. Jag älskar naturlig och miljövänlig medicin och jag tror på individens rätt till självbestämmande. Cancerforskningen som är knuten till rosa bandet-jippot är också knuten till ett monopol som ger sjukvården rätt att hota (”då får du inga pengar från Försäkringskassan”) och straffa (”då hjälper vi dig inte”) om du säger nej till deras våldsamma behandlingsmetoder vid cancer eller ber om kompletterande behandlingsmetod. Det är helt oacceptabelt.

Så säg nej till rosa bandet och ja till homeopati och andra miljövänliga originalläkekonster. Och knäböj aldrig för någon. Sträck på dig. Självrespekt. 

Boktips 1: Homeopati för nybörjare

Boktips 2: Homeopatins fantastiska värld! Den miljövänliga läkekonsten