Varför går sjukvården på knäna?

Ett argument som vaccinförespråkade ofta använder under den här pandemin är att vi ska vara solidariska mot sjukvården och vaccinera oss eftersom sjukvården går på knäna och behöver avlastas. Problemet är att vården gått på knäna i flera år och orsaken till detta har inget med pandemin att göra.

Men argumentet kan ändå bli effektivt eftersom vi människor sällan ser längre än ett steg i taget och dessutom måste vaccinförespråkarna hittar ett annat argument än det vanliga när nu Covid-19-vaccinen varken skyddar mot smitta eller smittspridning. Vi kan alltså inte vaccinera oss av ”solidaritet” gentemot andra människor eftersom vaccinerade blir smittade och för smittan vidare. Då måste det vara synd om vården istället så att vi kan få dåligt samvete och skuldkänslor den vägen.

Och det är synd om vården, eller nej, det stämmer inte. Men det är synd om sjukvårdspersonalen som lämnats i sticket av våra politiker, inte bara genom nedskärningar som pågått under lång tid och som nu blottas i och med pandemin, utan i än högre grad av det förlegade medicinska monopol som politikerna beskyddat ända in i modern tid och som innebär att sjukvården tvingas skapa en bumerangeffekt – ju fler människor de behandlar för sjukdom desto sjukare blir människor och då söker också fler och fler människor vård eftersom de blivit sjukare.

Det medicinska monopolet innebär inte bara att patienter som söker vård behandlas med syntetiska ”läkemedel” vilka ger biverkningar, belastar immunförsvaret och ökar mottagligheten för sjukdom och smitta vilket gör att människor egentligen aldrig blir botade utan bara behöver mer och mer vård – därav bumerangen. Vården får dessutom klara sig helt själv, utan hjälp och avlastning från alla de naturliga läkekonster och behandlingsmetoder som finns runt om i världen och i Sverige – homeopati, osteopati, kinesisk medicin, Ayurveda, näringsmedicin och så vidare. Detta för att politikerna envisas med att behålla ett monopol som får läkemedelsindustrin att jubla men som kör folkhälsan i botten.

Sjukvården är fantastisk på akutvård och ska premieras för det, men den kan inte bota kroniska tillstånd och majoriteten av all ohälsa idag är just kronisk. Till patienter med kronisk sjukdom ordineras syntetiska ”läkemedel” som tillfälligt (så länge patienten tar dem) maskerar/hämmar symtomen på sjukdom men aldrig botar själva sjukdomen (orsaken). Andra läkekonster, som till exempel klassisk homeopati, kan bota människor och djur med kronisk sjukdom och bör därför ta över behandling av kroniskt sjuka. Detta skulle avlasta sjukvården på ett helt fantastiskt sätt och till råga på allt främja miljön eftersom homeopati och andra naturliga läkekonster är miljövänliga.  

Som det ser ut idag får svensk sjukvård endast i undantagsfall ordinera naturliga och biverkningsfria läkemedel som till exempel homeopatiska enkelmedel. Och där, i monopolet, har vi den stora boven i dramat om sjukvårdens överbelastning.

Idag finns informationen tillgänglig för oss alla. Börja med att googla ordkombinationer som ”läkemedel missbruk”, ”läkemedel biverkningar”, ”läkemedel dricksvatten” och ”skador läkemedel” och se vad du får fram. Läs igenom artiklar, studier, vittnesmål och bilda dig en egen uppfattning.

Ett av otaliga exempel är studien som Sydsvenska Dagbladet publicerade 6 maj 2017 och som bygger på en genomgång av 1700 äldre personer i Skåne varav 80 procent (!) ordinerades syntetiska läkemedel som direkt orsakade ett försämrat hälsotillstånd. Genomsnittet av de 1700 personerna ordinerades 11 läkemedel samtidigt, alla läkemedel med kort- och långsiktiga biverkningar.

Den 16 juni 2014 publicerade Göteborgsposten artikeln ”Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel” som bygger på studier av 7000 svenska patienters medicinvanor och hälsotillstånd. Där framgår att minst 50-60 procent av alla sjukvårdspatienter (mer än hälften) drabbas av ”biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende eller otillräckliga effekter.” Detta till en kostnad av minst 19 miljarder kronor varje år, bara i Sverige. För att inte tala om det fruktansvärda lidande som läkemedelsindustrins preparat åstadkommer på individplanet och för patienternas närstående.

I USA uppskattas syntetiska läkemedel vara den tredje största dödsorsaken.

Sjukvården behöver mer resurser till akutvården och våra politiker behöver avveckla det medicinska monopolet och släppa in fler läkekonster och behandlingsmetoder så att vi inte står övergivna med endast en läkekonst i stunder av ohälsa.