Har Du vaccinpass? Välkommen till Det Nya Riket

Under åren 1932 till 1945 ingick Europa (och världen) i nazisternas stora experiment. Nu skriver vi år 2021 och ett nytt experiment har påbörjats – den här gången handlar det om en global massvaccinering som i sitt mediala uttryck gränsar till religiös fundamentalism men som egentligen bara har ett kombinerat drivmedel – pengar och makt. Och råkar du känna dig som ett försöksdjur är det inte särskilt konstigt. Du ÄR ett försöksdjur och du får inte en enda krona i ersättning från vaccinindustrin eller staten.

För det är ju så här att ett vaccin ska testas i 3-10 år innan det kan sägas vara vetenskapligt beprövat. Först då får det injiceras i människor. Covid-19-vaccinen testades i cirka 6-8 månader innan de började säljas till länder runt om i världen.

Astra Zenecas Covid-19-vaccin är inte färdigtestat förrän hösten 2022, om knappt ett och ett halvt år när detta skrivs. Pfizers och Modernas Covid-19-vaccin har inte testats färdigt förrän mars 2023 – om två år! Alla som vaccineras nu ingår alltså i världens första globala medicinska experiment på människor – iscensatt av våra regeringar och myndigheter och av organisationer som WHO och EU till vaccinindustrins och dess aktieägares ohöljda lycka.

Kapprustningen om marknadsandelarna är i full gång. 250 olika vaccin slåss om kundunderlaget världen över och det kundunderlaget är du och jag. Det räcker inte att vaccinera riskgrupperna, nu måste vi övertalas till att tro att alla människor i alla åldrar måste vaccineras, annars stagnerar marknaden för de vaccintillverkande företagen. Och vad är väl då bättre än att införa vaccinpass och locka med särskilda förmåner och rätten till att resa för alla lydiga som går och tar sprutan?

Under Nürnbergrättegångarna 1945-49 förbjöds för all framtid möjligheten att påtvinga människor medicinsk behandling, det förbjöds också att märka människor med till exempel judestjärna eller pass bestående av medicinsk information – dessa pass fick inte heller begränsa människors rörelsefrihet.

Nu går EU och Sverige emot Nürnbergrättegångarnas humanistiska linje och inför vaccinpass som i Sverige ska lyda under namnet ”digitala, gröna certifikat”. EU-kommissionen har dock införlivat vissa icke-vaccinerade i reglerna för passen, något som digitaliseringsminister Ygeman har opponerat sig mot. Ygeman vill helst bara ge privilegier till vaccinerade.

Samtidigt pratar socialminister Lena Hallengren om att införa ett ”nytt normalläge” med permanenta inskränkningar i yttrande- och rörelsefriheten. Ygeman och Hallengren måste fråntas allt inflytande över Sverige så snart som möjligt då dessa båda ministrar riskerar demokratin och säkerheten för individen. De är helt enkelt för farliga och för okunniga.

Det blir alltså inga renodlade vaccinpass. Istället kommer ett reseintyg eller ”pass för resenärer” delas ut till personer som:

1. Har vaccinerats mot Covid-19

2. Har haft Covid-19 och kan intyga detta

3. Är negativa vid Covid-19-test (inom 48 timmar från resetillfället)

Risken är dock att passen ändå missvisande döps till ”vaccinpass” och att det ytterligare ökar på polariseringen och att diskriminering och segregation söndrar Sverige och världen. 

Faran med dessa 3 kategorier människogrupper som införlivats i ”vaccinpassen” är kategori 1. De som blivit vaccinerade kan smittas och föra smittan vidare till andra (vaccinen skyddar alltså inte mot själva smittan) – men om vaccinen fungerar som det är tänkt ”maskeras” de vaccinerades symtom vid Covid-19 vilket kan få dem att tro att de är fria att leva som vanligt och då blir de en höggradig smittorisk för omgivningen. 

Sedan kan man i all stillhet undra varför vi ska stressa igång turistnäringen och hetsresandet från kontinent till kontinent i det här läget – det är ju just turismen som är största boven när det kommer till att sprida virus och starta pandemier.

Att pressa människor till vaccinering med löfte om att de ska kunna gå på konserter och resa igen är lågt och fult av regeringar, myndigheter och maktkolossen EU, inte minst med tanke på att Covid-19-vaccinen ger väldigt många varierande akuta biverkningar som till exempel blodproppar, hjärtsvikt, andnöd och partiell ansiktsförlamning. Dessutom är de här vaccinen inte testade för långtidsbiverkningar – vi vet alltså inte om de orsakar narkolepsi eller ökar risken för inflammatoriska sjukdomar, för allergier, för cancer, diabetes, epilepsi eller andra sjukdomar.

Vi får aldrig glömma detta: Friska människor behöver inte mediciner, friska människor behöver inte vaccin. Syntetiska läkemedel och vaccin är klassade som miljöfarligt avfall och måste hanteras och kasseras efter särskilda regler, samma regler som gäller för till exempel bekämpningsmedel och andra kemikalier. Varför spruta in en miljöfarlig produkt i det egna systemet? Det måste krävas hård hjärntvätt för att tro på ett sådant självskadebeteende.

Och funderar du ändå på att ta sprutan och fixa dig ett ”vaccinpass”? Glöm inte att kolla upp din livförsäkring och se om den gäller vid dödsfall i samband med Covid-19-vaccinering.

Relevanta länkar:

Flera hundra kristna ledare jämför vaccinpass med apartheid.
Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/kristna-ledare-vaccinpass-farligaste-id%C3%A9n-n%C3%A5gonsin/ar-BB1fL1uj?ocid=msedgntp

Texas och Florida förbjuder vaccinpass.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=mlPO399895w  

Madeira släpper in ovaccinerade (Aftonbladet –3/4 2021)
Länk:  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gWlyGk/madeira-slapper-in-ovaccinerade-en-gron-korridor

70 brittiska ledamöter rasar mot vaccinpass.
Länk (Omni): https://omni.se/70-brittiska-ledamoter-rasar-mot-vaccinpass-nu-maste-vi-fa-tillbaka-vara-friheter/a/vA2PQ5  

Kroatien väljer bort Coronapass.
Länk (SVT): https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kroatien-valjer-bort-coronapass-ska-vaccinera-turistarbetare  

Vaccinpass är folkhälsofascism, debattartikel av Nils Littorin, Läkare. Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinpass-%C3%A4r-folkh%C3%A4lsofascism-1.41380440

Anders Ygeman: Om du inte vaccinerar dig kommer du inte kunna göra samma saker (SVT – 16/3 2021).
Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anders-ygeman-om-du-inte-vaccinerar-dig-kommer-du-inte-kunna-gora-samma-saker

”EU-kommissionen lanserar gemensamt vaccinpass” (Sveriges Radio)
Länk: https://sverigesradio.se/artikel/sa-har-vill-eu-att-vaccinpass-ska-funka

”Digitalt vaccinpass och QR-kod på papper – här är EU:s nya certifikat” (Ny Teknik)
Länk: https://www.nyteknik.se/digitalisering/digitalt-vaccinpass-och-qr-kod-pa-papper-har-ar-eu-s-nya-certifikat-7011696

”Jag ser ingen annan grund än att det är vaccinet som utlöser blodpropparna.”
Sagt av överläkaren och professorn Pål Andre Holm. Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/86OwOw/norsk-expertgrupp-orsaken-bakom-astra-zeneca-larmen-ar-hittad  

Nya blodproppsdödsfall efter Astravaccinering (TT – 22/3 2021). Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/nya-blodproppsd%C3%B6dsfall-efter-astravaccinering/ar-BB1eOxC0?ocid=msedgntp&fbclid=IwAR0Y641WuRVUvLadMUu8IAaJ6nGWxqkGfx6yfK7BArDQcluL5doaB5B3vCc   

”Skånes universitetssjukhus anmäler dödsfall efter vaccination” (Aftonbladet – 18/3 2021)
Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlMO7A/skanes-universitetssjukhus-anmaler-dodsfall-efter-vaccination  

Flera vaccinerade i Skåne smittade: ”Inget konstigt” (Omni – 18/3 2021)
Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/flera-vaccinerade-i-sk%C3%A5ne-smittade-inget-konstigt/ar-BB1eJipn?ocid=msedgntp

Argentinas ledare har covid – trots att han fått vaccinet (Omni – 3/4 2021). Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/argentinas-ledare-har-covid-trots-att-han-f%C3%A5tt-vaccinet/ar-BB1fgiDw?ocid=msedgntp

Hallengren kritiseras för uttalande om nytt normalläge (SvD – 29/4 2021). Länk: https://www.svd.se/lena-hallengren-far-kritik-for-uttalande-inte-acceptabelt

Rapporterade biverkningar i samband med Covid-19-vaccinen. Källa VigiAccess (15 april 2021). Avser till cirka 75% Europa, cirka 15% USA, cirka 10% Afrika, Asien och Oceanien. Några kontinenter har extremt höga mörkertal eftersom registreringen av biverkningar helt enkelt inte fungerar eller är försenad.

Vissa länder godkänner inte registrering av biverkningar.

Antal rapporterade biverkningar: 527 790 st. Mörkertal och eftersläpningar ej inräknade.
Huvudrubriker:
Blood and lymphatic system disorders (22516 rapporterade fall)
Cardiac disorders (20160)
Congenital, familial and genetic disorders (139)
Ear and labyrinth disorders (14589)
Endocrine disorders (306)
Eye disorders (17319)
Gastrointestinal disorders (128167) 
General disorders and administration site conditions (361881)
Hepatobiliary disorders (557)
Immune system disorders (6068)
Infections and infestations (26271)
Injury, poisoning and procedural complications (15210)
Investigations (35150)
Metabolism and nutrition disorders (13042)
Musculoskeletal and connective tissue disorders (185945) 
Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) (333)
Nervous system disorders (260045)
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (415)
Product issues (890)
Psychiatric disorders (21552)
Renal and urinary disorders (3376)
Reproductive system and breast disorders (4179) 
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders (47286)
Skin and subcutaneous tissue disorders (69978)
Social circumstances (1940)
Surgical and medical procedures (2199)
Vascular disorders (23482)

Inne på sidan (se länk längre ner) kan man klicka på varje rubrik och gå igenom alla underrubriker. Det finns väldigt mycket mer information på sidan, däribland mer specificerade Covid-19-vaccinbiverkningar som hjärnskada, hjärnblödning, hjärtstopp, hjärtsvikt, blodpropp, epilepsi, missfall, ansiktsförlamning, förlamning, MS, Parkinson, blödningar från underlivet, endometrios, Covid-19 etcetera.

Länk: http://www.vigiaccess.org/

Rapporter till Läkemedelsverket om misstänkta biverkningar från C-19 vaccin, 11 maj 2021:
Totalt: 34.145 rapporter   
Ej handlagda: 29.567
Totalt handlagda:  3.941 st (11%)
Varav allvarliga: 2.268
Totalt döda: 214 (i 11% av rapporterna)
3 under 50 år
25 under 70 år

PFIZER:
Inkomna rapporter: 10.460    
Ej handlagda rapporter: 7.852  (75%)
Handlagda rapporter: 2.608  (25%)
Allvarliga rapporter: 1.172
Totalt döda: 180
10-19 år: 1 person
30-39 år: 1 person
40-49 år: 1 person
50-59 år: 3 person
60-69 år: 11 pers 
70-79 år: 38 pers
80-89 år: 74 pers
90+:  50 pers
Okänt år: 1 person

Källa: Läkemedelsverket.se