Ny forskning visar: Ni som redan haft Covid-19 behöver inte vaccinera er

Forskare vid bland annat Washington University School of Medicine i USA har visat att en infektion av SARS-CoV-2 resulterar i aktivering av långlivade plasmaceller. Tidskriften Nature publicerade nyligen resultatet som fastställer att även en mild Covid-19-infektion producerar antikroppar mot SARS-Cov-2-viruset för lång tid framöver.

”De här cellerna kan leva i 60 eller 70 år och är en del av vårt långsiktiga immunförsvar. Att de aktiveras av en infektion är bra, eftersom det kan innebära att man endast får milda symtom, eller blir helt asymtomatisk, om man utsätts för smittan en gång till, säger Marcus Buggert.” (Göteborgsposten 26 maj 2021)

Ni som redan har haft Covid-19 behöver alltså INTE vaccinera er. Ni har redan ett fullgott skydd, både mot smitta och mot svåra symtom – i varje fall ett långt bättre skydd än de som låtit injicera sig med den syntetiska varianten. Och skyddet varar ofta hela livet för er som haft Covid-19 på naturlig väg! För vaccinerade varar ett eventuellt skydd (mot svåra symtom) inte längre än cirka 6 månader.

Även om ett antikroppstest visar negativt kan personen mycket väl ha haft Covid-19 och har då också ett naturligt och långlivat skydd mot viruset och sjukdomen. Vid osäkerhet kan man ta ett T-cellsprov för att se om ett naturligt skydd finns.

T-cellsimmunitet skiljer sig från antikroppstest genom att det visar immunologiskt minne, så även om ett antikroppstest är negativt kan man ha T-cellsimmunitet och vara immun mot Covid-19.

Staten subventionerar dock inte T-cellsprover (som i dagsläget kostar drygt 2000 kr per person och då ingår intyg som visar att man har livslång immunitet mot Covid-19) utan vill hellre att alla ska vaccinera sig, även de som redan är immuna! Om staten lagt pengar på T-cellsprover hade läget sett helt annorlunda ut idag. Vi hade fått bekräftande information om att väldigt många människor nu faktiskt har ett helt naturligt och livslångt försvar mot viruset och hundratusentals vaccinbiverkningar, kort- och långsiktiga, hade kunnat undvikas. Men då hade samarbetet mellan stat och vaccinindustri gått förlorat – och det samarbetet är uppenbarligen viktigare än människors hälsa och folkhälsan i stort.

Länk till artikeln ”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129?fbclid=IwAR1ls22GUYhY-ozMrWO7hKT7TdE3ktm_oQUnmPTcLLU4jHyGfgqH2zRsq6g