När skolmedicinen överger läkarnas ed (och sina patienter) står vi homeopater upp för eden, för människorna och djuren och för vår gemensamma miljö

Regel nr 1: Att inte göra skada

Regel nr 2: Att bota

Homeopatin är en läkekonst inte bara för vår egen generation utan också för kommande generationer. Den är miljövänlig, naturlig, mild och effektiv – allt som en gravid kvinna och hennes ofödda barn behöver… och allt som vår gemensamma miljö mår bra av.

Ända sedan homeopatin började praktiseras för mer än 200 år sedan har den förföljts och trakasserats. Den har motarbetats och förbjudits – trots att den är den läkekonst som uppvisar överlägset bäst resultat när det handlar om att bota istället för att undertrycka sjukdom/ohälsa.

Homeopatin har historiskt sett räddat hundratusentals liv under de epidemier och pandemier som härjat de senaste tvåhundra åren – om detta har jag skrivit i böckerna ”Epidemier och pandemier” och ”Covid-19” som ingår i folkbildningsserien ”Homeopatins fantastiska värld!”

Med homeopati behandlar vi infertilitet, risk för missfall, besvär under graviditet, förlossning och amning (även förlossnings- och amningspsykoser), vi behandlar förlossningsskräck, kejsarsnitt och hormonell obalans efter förlossning. Vi är till hjälp när fostret ligger fel och när moderkakan blir septisk eller inte släpper efter förlossningen. Vi läker ut fysiska skador uppkomna under förlossningen, vi sätter igång mjölkproduktionen om det behövs. Och vi gör det på ett skonsamt och biverkningsfritt sätt, både för mamman och barnet. 

Fler än 500 miljoner människor söker homeopatisk vård världen över varje år. Och då är inte spädbarn och yngre barn inräknade.

70 procent av alla läkare i Frankrike är positiva till homeopati och 25 000 av dem ordinerar regelbundet homeopatiska läkemedel.

Flera länder runt om i världen har homeopatiska sjukhus, däribland England, Indien, Grekland och Tyskland, och den engelska kungafamiljen anlitar homeopatisk läkekonst vid ohälsa. Indien har en egen homeopatiminister. I Schweiz ingår homeopatin i landets försäkringssystem.

2008 tilldelades den franske vetenskapsmannen Luc Montagnier nobelpriset i medicin. Montagnier är pro homeopati och forskar i den homeopatiska läkekonsten. Och han är långt ifrån ensam homeopatvän bland nobelpristagare och nobelprisnominerade.

Montagnier har stöd av sina nobelkollegor dr Emil Adolf von Behring (immunologins fader, tilldelades nobelpriset i medicin/kemi 1901), Brian David Josephson (fysik 1973), Ervin Laszlo (nominerades till fredspriset både 2004 och 2005), Rabindranath Tagore (litteratur 2013), Moder Teresa (fredspriset 1979), Mahatma Gandhi (nominerad till fredspriset vid fem tillfällen 1937-48), Gabriel Garcia Márquez (litteratur 1982) och Marie Curie (fysik 1903 och kemi 1911) för att nämna några.                   

Världens snabbaste man Usain Bolt väljer homeopati, rocklegendaren och ex-Beatlen sir Paul McCartney likaså. Och hela det tyska herrlandslaget i fotboll (Tyskland har blivit världsmästare i fotboll fler gånger än något annat land).

Med homeopati behandlar vi akuta och kroniska, autoimmuna och degenerativa, fysiska såväl som emotionella och mentala tillstånd. Målet är alltid en varaktig, hållbar bot, aldrig ett livslångt medicinerande.

I en tid när vår natur är hårt ansatt och många människor engagerar sig i miljö- och klimatfrågan, i en tid när vanebruket (missbruket) av syntetiska läkemedel klassade som miljöfarligt avfall är orimligt att ens försöka försvara – borde då inte homeopatin tillåtas erbjuda ett effektivt och miljövårdande alternativ, till och med i Sverige och trots det förlegade medicinska monopolet som ännu härskar i landet?

Tillsammans gör vi som står upp för medicinsk mångfald och för homeopatin världen säkrare, friskare och fredligare. 

Texten är hämtad ur Stefan Whildes bok ”Homeopatins fantastiska värld! Graviditet, förlossning, amning”

BOKTIPS: https://www.bokus.com/bok/9789177655183/homeopatins-fantastiska-varld-graviditet-forlossning-amning/