När miljöaktivister blir till miljöbovar

Det är något jag missat. Greta Thunberg och hennes team är ju miljöaktivister och vill värna miljö och klimat. Samtidigt gör nu Greta och hennes team reklam för Covid-19-vaccinen genom Kavla upp-jippot. Men alla vaccin är ju klassade som miljöskadligt avfall.

Vi får inte sortera kasserat vaccin med vanliga sopor och vi får inte spola ner kasserat vaccin i toaletten – eftersom restprodukterna inte ska läcka ut i naturen och förstöra livet på land och till havs.

Vaccin- och läkemedelsrester (och då avses syntetiska ”läkemedel” som antibiotika, kortison, kortisonsalvor och andra syntetiska salvor, sömnmedel, värktabletter, antihistamin, statiner, cellgifter, antidepressiva etcetera) är en av de största miljöbovarna i modern tid och ett ständigt växande problem.

Och nu gör miljöaktivister reklam för syntetprodukter som hotar vår miljö och skadar djurlivet på land och till havs (sjöar inräknade).

För egen del så kavlar jag ner för min egen och andras hälsa men också för vår gemensamma miljös skull. Och jag använder miljövänliga läkekonster och behandlingsmetoder, som homeopati, vid ohälsa.

”Dagens läkemedel krockar med kraven på hållbar utveckling. Under de senaste två decennierna har vår läkemedelskonsumtion fördubblats. Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. En stor del av denna konsumtion hamnar i miljön. Många läkemedel återfinns i vårt dricksvatten och vi har ingen aning om vad detta betyder för exempelvis fosterutveckling och folkhälsa hos dagens eller framtida generationer.” (Länsstyrelsen Skåne)

Länkar:

”Läkemedelsrester i avloppsvatten” (Länsstyrelsen Skåne – TVL-info 2014:12) Länk: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9361a4/1535032536259/TVL-info%202014:12%20L%C3%A4kemedelsrester%20i%20avloppsvatten.pdf  

”Miljögifter: Läkemedel sprids i miljön – lagar saknas” (Naturskyddsföreningen) Länk: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/lakemedel-sprids-i-miljon-lagar-saknas/  

”Spridning av läkemedel till miljön” (gäller alla syntetiska läkemedel, vaccin inkluderade) (Vårdgivarwebb för Region Östergötland)
Länk:https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Miljomedicin/Spridning-av-lakemedel-till-miljon/

”Fiskar påverkas av mediciner i vattendrag” (Sveriges Radio)
Länk: https://sverigesradio.se/artikel/5444149

”Antibiotikarester i naturen gör oss resistenta” (SVT – 2011-07-27) Länk: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/antibiotikarester-i-naturen-gor-oss-resistenta

”Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera” (Läkartidningen – 2021-02-22)
Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/lakemedel-fororenar-vara-vatten-lakare-bor-agera/