Covid-19 och homeopatisk läkekonst

Läkekonsten homeopati har, historiskt sett, varit väldigt framgångsrik när det kommer till epidemier och pandemier.

Det finns flera exempel på epidemier där vi inom homeopatin, genom att sammanställa de mest vägledande och typiska symtomen som majoriteten insjuknade uppvisat, har kunnat välja ut 2-3 homeopatiska läkemedel att fokusera på i det akuta skedet. Endast ett av medlen ordineras i respektive fall. Ibland behöver vi ge två medel i följd beroende på sjukdomsförloppet, men aldrig samtidigt.

Eftersom homeopatisk läkekonst tar hänsyn till individuell känslighet (fysiskt, emotionellt och mentalt) ordineras inte samma medel till alla som insjuknar under en epidemi – såvida inte alla uppvisar exakt samma fysiska och mentala symtombild (vilket är ovanligt). 

Utmaningen med ett Corona-virus, nästan oavsett variant av viruset, är att den gemensamma, fysiska symtombilden är så pass vag (symtomen är allmänna) och ofta påminner om en vanlig förkylning (minst tre Coronavirus är vanliga förkylningar) – tills komplikationer tillstöter. Men vad beror komplikationerna på och vilka drabbas hårdast?

De personer som utvecklat svåra symtom eller dött i samband med Covid-19 (virussjukdomen som vi kan få av Coronavirus SARS-CoV-2) har i majoriteten fall redan före smitta varit sjuka i en allvarlig sjukdom och/eller uppnått väldigt hög ålder (i genomsnitt 84 år eller högre).

Personer med nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdom, regelbundet intag av syntetiska läkemedel, näringsbrist, D-vitaminbrist och/eller fetma är i riskgruppen. Det är alltså extremt ovanligt att dö av Covid-19. De som dör gör det av andra orsaker, men viruset blir en sista belastning som får bägaren att rinna över. Detsamma gäller för övrigt vid influensa och andra virus, så det är inget konstigt med det. Det är sällan eller aldrig som en influensa dödar, men människor i riskgrupper kan dö i samband med en influensa.

Majoriteten Covid-19-fall uppvisar endast lindriga symtom. För barn och tonåringar är Covid-19 i så gott som alla fall lindrigare än en vanlig influensa. Många får inga symtom alls.

En av flera fördelar med homeopatisk läkekonst är att i samma stund som ett nytt (eller gammalt) virus börjar sprida sig så finns det redan ett eller flera homeopatiska läkemedel att behandla med.

Allopatin (”skolmedicinen”) måste ofta framställa helt nya läkemedel vid en händelse av epidemisk eller pandemisk spridning av ett nytt virus som till exempel SARS-CoV-2 vilket kan ta tid och tiden är dyrbar i sådana sammanhang. Dröjsmål är förödande för folkhälsan på kort och lång sikt.

Men homeopatin har alltså läkemedel att sätta in oavsett vad det är för ett virus, oavsett vad viruset döps till och oavsett vilka symtom som förknippas med sjukdomstillståndet. Detsamma gäller vid spridning av bakteriella sjukdomar. Läkemedlen har dessutom använts i 100-200 år och är därför beprövade under minst ett sekel!

Hur är detta möjligt?

Texten är hämtad ur Stefan Whildes bok ”Homeopatins fantastiska värld! Covid-19” som ingår i folkbildande serien ”Homeopatins fantastiska värld!”.

Fotnot: Med homeopati behandlar vi aldrig diagnosen, vi behandlar alltid människan.

Länk till boken ”Homeopatins fantastiska värld! Covid-19”: https://www.bokus.com/bok/9789177654612/homeopatins-fantastiska-varld-covid-19/