Läkarna och professorerna som hade rätt

Nu är det ungefär ett och ett halvt år sedan Covid-19-viruset klassades som en pandemi. Efter ett och ett halvt år av nedstängningar och restriktioner som kostat människor deras jobb, ekonomi, hälsa och efter ett drygt halvår av massvaccinationer med en spikprotein-injektion (Covid-19-vaccin) som endast är nödgodkänd är vi tillbaka på ruta 1: Samma hysteri, samma smittspridning. Fullvaccinerade smittar lika mycket eller mer än ovaccinerade. Till vilken nytta?

Det fanns läkare och sjuksköterskor, professorer och immunologer, debattörer och journalister som redan i början av pandemin menade att nedstängningar och restriktioner var kontraproduktiva eftersom det bara är ett sätt att skjuta problematiken på framtiden. Så fort vi öppnar upp ett stängt samhälle sprider smittan sig, i många fall dubbelt värre än om samhället varit öppet.

De hade rätt.

Samma läkare och sjuksköterskor, professorer och immunologer, debattörer och journalister menade att ett vaccin mot Covid-19 behöver flera års studier på sig innan det ska testas på människor. De menade vidare att ett Covid-19-vaccin endast ska erbjudas personer i tydliga riskgrupper, ingen annan – eftersom de inte skyddar mot smitta och smittspridning och eftersom unga och friska inte tar skada av viruset (de blir lindrigt sjuka vid smitta och har sedan en naturlig immunitet som kan vara hela livet och som dessutom skyddar andra).

Ändå stressar industrin fram vaccin (det är viktigt med marknadsandelar) som myndigheter runt om i världen nödgodkänner på inrådan av WHO och EU så att de kan testas på människor (trots att medicinska experiment förbjöds efter andra världskriget i och med Nürnbergrättegångarna). Och denna masshysterivaccination innebär inte bara att vuxna/myndiga personer blir försökskaniner, de unga och friska ska också injiceras.

Var kommer det att sluta? Ska vi börja Covid-19-vaccinera spädbarn? Ska vi stänga ner hela samhällen igen och se hur ännu fler förlorar sina jobb, sin ekonomi, sin hälsa, sin trygghet?

Hur många gånger ska läkarna och sjuksköterskorna, professorerna och immunologerna, debattörerna och journalisterna som varnade för vaccinering av unga och friska och för nedstängningar och restriktioner få rätt?

Förslag på länkar:

Great Barringtondeklarationen. Amerikanska läkare och forskare som vill skydda barn och ungdomar från Covid-19-vaccinen och från onödiga restriktioner. Länk: https://gbdeclaration.org/great-barringtondeklarationen/?fbclid=IwAR09XlADaWpGR9p7Fg80PSsZzMG8tItFJTfR8tkv8zqinY5LQkXkxYqnDQo

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021). Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543?fbclid=IwAR09MuhNPoAGfzfLyqQC9mvio8xyiBx6se1AXJiiAvN1UZwOBFNjWcgGQSg

Länk till Folkets Radio och programmet där immunologen Ann-Cathrin Engwall informerar om riskerna med att Covid-vaccinera unga och friska: https://folketsradio.se/barnen-sprutan-och-den-pastadda-nyttan/?fbclid=IwAR13OgdU7FQa2NhVqVWO3mbfN8QN_VC5XNphlpiFqvJEBuWQp1z4H4v7x0E    

Länk till Martin Stensös inspelade samtal med myndighetspersoner gällande nödgodkänd Covid-vaccinering av minderåriga: https://www.youtube.com/watch?v=EM-UXxSC-SM

Länk till artikeln ”Fullvaccinerade blir sjuka och smittar vidare” (publicerad i Dagens homeopati) med länk till CDC: https://dagenshomeopati.se/fullvaccinerade-blir-sjuka-och-smittar-vidare/

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021). Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543?fbclid=IwAR09MuhNPoAGfzfLyqQC9mvio8xyiBx6se1AXJiiAvN1UZwOBFNjWcgGQSg

”Om du frågar Firdausi Abdullahi vad som hände i Kano i norra Nigeria i april 1996 så kan hon inte berätta. Hon kan inte ens höra dina frågor. Om pappan släpper sitt varsamma grepp om hennes axlar ramlar hon ihop på marken.

Den i dag snart 9-åriga flickan är ett av flera hundra barn i Nigeria som blev offer i läkemedelsbolagens jakt på vinster i mångmiljardklassen. I dag är hon döv, stum, hjärnskadad och kan inte sitta upp. Hennes föräldrar trodde att medicinen hon fick av en av världens ledande läkemedelstillverkare, amerikanska Pfizer, skulle rädda henne, göra henne frisk. De visste inte att deras dotter användes som försöksdjur i ett cyniskt experiment.”

Länk till hela artikeln: https://www.expressen.se/nyheter/sa-lurar-lakemedelsjattar-oss-pa-miljarder/?fbclid=IwAR1MJYD0hBKz3xWKAoD7YAVsndLB3gakGGzlQna0mki_7_-hKB9DFSKCjQU

Immunologen Ann-Cathrin Engwall varnar för att massvaccination av unga och friska riskerar att urholka deras framtida immunförsvar. Och hon minns en hårresande kommentar som Folkhälsomyndighetens generaldirektör fällde angående tragedin med narkolepsi efter den förra massvaccinationskampanjen i Sverige.”

Länk till radioprogram: https://folketsradio.se/barnen-sprutan-och-den-pastadda-nyttan/?fbclid=IwAR13OgdU7FQa2NhVqVWO3mbfN8QN_VC5XNphlpiFqvJEBuWQp1z4H4v7x0E

”Hej!

Jag har fått ett meddelande i min elektroniska brevlåda Kivra om hur man kan ansöka om Covidbeviset. Som jag och andra med mig påpekat i ett brev daterat 1 juli 2021 till bland andra Folkhälsomyndigheten och Sveriges 21 regioner, så bedömer vi att ett digitalt vaccinationspass strider mot grundlagen, diskrimineringslagen, GDPR och EURS (Europeiska Unionens rättighetsstadga).

Ett digitalt vaccinationspass är ingången till ett apartheidsystem där den del av befolkningen som av olika skäl inte vill, eller kan, ta injektionen kommer att exkluderas från delar av samhällsservicen.

Enligt Europarådet får man inte diskriminera människor beroende på om de väljer att ta, eller inte ta, injektionen.

Jag begär att Covidbevisen tas ur bruk i Sverige omgående och att all form av uppmuntran och information till befolkningen att registrera den här typen av hälsoinformation i ett digitalt system, upphör snarast.

Utöver detta bedömer jag och andra med mig att Covidinjektionerna är olagliga i Sverige, eftersom det pågår en kombinerad fas 3 och fas 4 av en läkemedelsprövning gentemot stora delar av befolkningen, utan att man har ansökt om etikprövning för detta. Var god se Lag (2003:460) om etikprövning som avser forskning på människor samt Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen är en vidareutveckling av Nürnbergkoden, som i sin tur togs fram efter Nürnbergrättegångarna med tanke på de oetiska medicinska experiment som utfördes mot judar under Nazityskland.

Vänligen

Hanna Åsberg Leg. läkare, specialist i allmänmedicin”

(Hämtat/citerat från sidan Patientmakt)