Brev till föräldrar som funderar på att tillåta vaccinering av sina minderåriga – skicka vidare

Europaparlamentet paragraf 7.3.2: ”Covid-19-vaccinen är inte obligatoriska. Ingen får bli politiskt eller socialt (eller på annat sätt) tvingad till vaccinering. Ingen får diskrimeras för att man inte vill eller kan vaccinera sig.”

Ingen får lov att pressa, stressa, locka, övertala, hota eller tvinga någon annan att ta Covid-injektionerna – inte föräldrar, inte släkt och vänner, inte skola, inte skolsköterska, inte arbetsgivare eller arbetskamrater, inte sjukvård, inte myndigheter eller annan instans.

Efter 2009 års massvaccination mot svininfluensa insjuknade drygt 600 ungdomar i narkolepsi bara i Sverige. Fallen har godkänts som vaccinskada, men ungdomarna får inte sina liv tillbaka. Symtomen på narkolepsi kommer ofta flera månader efter själva vaccinationstillfället. Sverige började injicera personer under 18 år med spikprotein (Covid-19-vaccin) i mitten av augusti 2021, så en första utvärdering av narkolepsirisken kan göras tidigast i mitten av februari 2022 – om sex månader.

Sverige vaccinerade 60 % av befolkningen mot svininfluensan men endast 6 liv räddades med vaccinet medan tusentals liv förstördes, däribland 600 ungdomars. De länder som valde att vaccinera mindre än 10 % av sin befolkning, som Tyskland, Frankrike och Italien, och de som valde att inte vaccinera över huvud taget, som Polen, klarade sig lika bra som Sverige (se artikeln ”Massvaccinering räddade sex liv” publicerad i Svenska Dagbladet – 2012-02-15).

Narkolepsi innebär ett livslångt lidande. Den drabbade uppvisar plötslig förlust av muskelkraft (kataplexier) med sömnattacker (upp till 30 eller fler per dygn i vissa fall), sömnparalyser och brist på djupsömn nattetid (ofta med hallucinationer). De fysiska symtomen följs av depressioner. Försök till självmord på grund av hopplöshetskänslan förekommer. 

Eftersom Covid-19 inte är en farlig virussjukdom för unga och friska och eftersom Covid-19-vaccinen inte skyddar mot smitta eller smittspridning så är det ingen brådska att vaccinera personer under 18 år – varken för deras egen eller andras skull.  

Fördelarna ska vägas mot riskerna. Så vilka fördelar ger Covid-19-vaccinen för unga och friska? De kan varken skydda sig själva eller andra mot smitta eftersom vaccinen inte skyddar mot smitta och smittspridning och virussjukdomen verkar, för målgruppen, av allt att döma mindre riskfylld än vaccinen som kan ge en uppsjö av olika biverkningar (se listan på Läkemedelsverkets sida över rapporterade fall samt utvalda länkar till artiklar i slutet av den här texten).

Kan det istället vara de omtalade vaccinpassen som hägrar för våra ungdomar (och som strider mot Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen och Europaparlamentet)?

Nja, vaccinpassen är faktiskt både meningslösa och ansvarslösa eftersom fullvaccinerade blir smittade och för smittan vidare, se till exempel studien gjord av CDC (Center for disease Control and Prevention) där cirka 74 % av de Covid-19-smittade var fullvaccinerade (studien gäller delstaten Massachusetts i USA) – länk finns längre ner.

Ponera att jag vaccinerar mig för att kunna resa (vilket jag inte behöver göra eftersom vaccinpass även gäller för ovaccinerade som testar sig 48 timmar före resa samt för ovaccinerade som kan uppvisa intyg på naturlig immunitet). Några dagar innan avresa träffar jag en person, vaccinerad eller ovaccinerad spelar ingen roll, som har Covid-19. Jag blir smittad, visar upp mitt vaccinpass vid avresa och smittar ner alla på flyget samt alla eller majoriteten på det hotell där jag bor.

Är det att ta ansvar för sig själv och för andra? Eller är i själva verket fullvaccinerade med vaccinpass den största enskilda riskgruppen när det kommer till ökad smittspridning på global nivå?

Personer under 18 år står under föräldrarnas/vårdhavarnas förmyndande. Inte under staten, inte under skolan, inte under sjukvården, inte under vaccinindustrin. Men nu ska plötsligt föräldrarnas ansvar (och inflytande) läggas över på deras omyndiga barn. Föräldrarna omyndigförklaras och familjer splittras.

Att lämna över ansvaret på minderåriga och låta 16- och 17-åringar själva bestämma över ett sådant här livsavgörande beslut är detsamma som att låta 16- och 17-åringar handla på Systembolaget. Är en 16-årig mogen nog att fatta beslut om Covid-injektion så är hon också mogen nog att köpa sprit efter eget omdöme.

Sätt en åldersgräns på Covid-19-vaccinen. 18 år (eller 20 år) så att vi kan återgå till ett normalt liv med sansade värderingar, där det sunda förnuftet tillåts råda.

Mejla detta brev vidare till alla föräldrar med barn under 18 år. Mejla till skolor, till skolsköterskor, till arbetsplatser, myndigheter. Dela i sociala medier. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Länkar/källor:

”Vaccin skyddar mot sjukdom, inte smitta”, säger vaccinexperten Matti Sällberg till Aftonbladet. Länk till artikeln ”Flera smittade trots två doser vaccin” (SVT):https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/flera-smittade-trots-tva-doser-vaccin

Hjärtsyndrom efter vaccin vanligare än väntat. Värst drabbade verkar unga män vara. Länk till artikel i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/hjartsyndrom-efter-vaccin-vanligare-an-vantat

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021):
Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543

”Covid-19 inte dödligare för barn än influensa” (TT – 20/3 2021).
Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/covid-19-inte-d%C3%B6dligare-f%C3%B6r-barn-%C3%A4n-influensa/ar-BB1eM21I

Great Barringtondeklarationen. Amerikanska läkare och forskare som vill skydda barn och ungdomar från Covid-19-vaccinen och från onödiga restriktioner.
Länk: https://gbdeclaration.org/great-barringtondeklarationen/

 ”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129

Reza, 44, dog efter andra vaccindosen. Länk till artikel:
https://www.expressen.se/kvallsposten/reza-44-dog-efter–andra-vaccindosen/

”Hamnade på akuten efter covidspruta” (Lokaltidningen Stenungssund – 2021-04-29) Länk:  https://www.lokaltidningensto.se/nyheter/stenungsund/hamnade-p%C3%A5-akuten-efter-covidspruta-1.45820800    

”Skånes universitetssjukhus anmäler dödsfall efter vaccination” (Aftonbladet – 18/3 2021) Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlMO7A/skanes-universitetssjukhus-anmaler-dodsfall-efter-vaccination  

Valentina i Landskrona svimmar i upp till trettio gånger om dagen. Hon och hennes mamma misstänker att svininfluensavaccinet är orsaken. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=TYWp9P3jsOI   

Amerikanska FDA adderar varning om sällsynt hjärtinflammation till Pfizers och Modernas Covid-19-vacciner.
Länk till artikel: https://iko-ze.net/amerikanska-fda-adderar-varning-om-sallsynt-hjartinflammation-till-pfizer-moderna-covid-19-vacciner-united-states-news-top-stories/        

Länk till artikeln ”Fullvaccinerade blir sjuka och smittar vidare” (publicerad i Dagens homeopati) med länk till CDC: https://dagenshomeopati.se/fullvaccinerade-blir-sjuka-och-smittar-vidare/

”Massvaccinering räddade sex liv” (Svenska Dagbladet – 2012-02-15). Länk: https://www.svd.se/massvaccinering-raddade-sex-liv

Ekonomisk ersättning för vaccinet Pandemrix biverkningar. Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ekonomisk-ersattning-for-vaccinet-pandemrix_H711465 

”Narkolepsidrabbade kräver nytt skadestånd” (Aftonbladet – 2019-09-13). Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zGXEA9/narkolepsidrabbade-kraver-nytt-skadestand 

Region Sörmland stoppar vaccination av personal – 100 personer fick biverkningar. Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/vardpersonal-sjukskriven-sig-efter-covid-vaccin-forvantade-biverkningar