Konsten att skapa en dödlig pandemi

Branschen som allt kretsar kring i dessa tider, branschen som ser Coronapandemin och andra WHO-klassade pandemier som guldgruvor och inte alls bryr sig om din eller min hälsa, är ekonomiskt mäktig och har sina spröt i flera bon – inte minst i våra myndigheter och i media.

Den branschen sätter agendan som bland annat säger att vi människor är otillräckliga och därför behöver ”läkemedel” som ger biverkningar, att sjukdom ska behandlas med ”läkemedel” som inte botar utan bara maskerar symtomen (så länge vi är lydiga och tar ”läkemedlen”) och att fullt friska människor behöver vaccin.

Om branschen som vi talar om, i ett ögonblick av välvilja, skulle få för sig att ta fram läkemedel som faktiskt botar från sjukdom så skulle kundunderlaget snabbt sina. Men även ”läkemedel” som maskerar symtom kan få folk att för en stund tro att de mår bra och då måste branschen säkra alla som är friska också – och där kommer vaccinen in. Genom att ”förebygga” med vaccin har branschen maximerat marknaden.

Och den här branschen, som har sina spröt i myndigheter och media, vet vad som triggar oss till att svälja bluffen med hull och hår och därmed bli perfekta kunder på livstid. Receptet består av två ingredienser: Rädsla och skräck.

Allra bästa sättet är att skrämmas med döden eftersom döden blivit något onaturligt i modern kultur och det beror främst på att sjukvården numera ska rädda liv till varje pris, hur svåra biverkningar och hur stort lidande den ofta våldsamma behandlingen än ger och hur dödlig behandlingen i själva verket än är. Alla ska överleva på lånad tid och med syntetisk hjälp, döden måste undvikas till varje pris. Inte konstigt att döden (som är lika naturlig som födelsen) ger frossa och ångest – som ska ”botas” (tillfälligt maskeras) med antidepressiva substanser och andra syntetiska ”läkemedel”.

Och nu har vi alltså ett virus på tapeten som snabbt döps till SARS-CoV-2. Viruset ingår i Coronafamiljen, en familj bestående av flera virus, däribland minst tre vanliga förkylningsvirus.

Obekräftade uppgifter framkommer om att viruset har börjat sprida sig på en kinesisk marknad, antingen via infekterad mat eller via bett från infekterat djur. Ovissheten som omger informationen gör oss osäkra. Redan här tappar vi kontrollen.

Ryktet om att viruset kan vara framställt i ett laboratorium förgrenar sig, men avfärdas som konspirationsteorier.

Här hemma går generaldirektören för Folkhälsomyndigheten ut via media och berättar att viruset med stor sannolikhet inte kommer att spridas till Sverige och kommer det hit så sprids det inte i någon större utsträckning inom landets gränser. Detta är i början av februari 2020. Senare ska det visa sig att många svenskar haft en influensa i januari eller februari 2020 som till symtombilden är identisk med eller snarlik Covid-19, den virussjukdom som vissa (inte alla) kan få av SARS-CoV-2-viruset.

Den 11 mars 2020 förklarar WHO smittspridningen av SARS-CoV-2 som pandemisk och vips så är allt förnuft som bortblåst.

Hysterin som nu följer får majoriteten människor i främst västvärlden att acceptera en historisk nedmontering av demokratin med inslag av kommunism, fascism och nazism där humanistiska riktlinjer som säkrades under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget sätts ur spel vilket skapar ett vacuum vari segregation, diskriminering och polarisering frodas medan människor (som mer påminner om vettskrämda möss eller robotar i en futuristisk dystopi) antingen stannar hemma bakom lås och bom på grund av rådande restriktioner eller vilset irrar omkring utomhus iförda stora munskydd som försämrar andningen vilket långsiktigt kan ge svåra symtom vid eventuell Covid-19-smitta.

Men det räcker som sagt inte med en pandemi för att stressa människor till att följa antidemokratiska rekommendationer, acceptera utegångsförbud som om vi levde i krigstid och lydigt ställa sig i vaccinationskön för att ingå i ett globalt medicinskt experiment med barn och vuxna som försöksdjur. Det behövs något mer. Det behövs rädsla och skräck. Och det behövs död.

Så hur får man pandemin att bli dödlig? Jo, man beslutar att alla som dör inom 30 dygn från det att de fått Covid-19 hamnar i statistiken över Covid-19-döda, oavsett dödsorsak! Det spelar alltså ingen roll om de dör av underliggande sjukdom, av hög ålder, av långvarigt intag av syntetiska läkemedel, av näringsbrist, av D-vitaminbrist, av fetma, av trafikolycka, av självmord, av våld i hemmet eller av en kombination av här uppräknade orsaker – alla som avlider inom 30 dygn från konstaterad smitta hamnar i statistiken över Covid-19-döda.

För säkerhets skull skriver man att personen dör med Covid-19, inte av, men nästan alla upplever det som att Covid-19 är dödsorsaken och ibland råkar media skriva ”av Covid-19” i rena farten. Människor är godtrogna och svarta rubriker gör sitt till:

14 652 döda i Covid-19!

I själva verket har kanske en, två eller max tre procent av dessa faktiskt dött som en direkt följd av Covid-19, alltså långt färre än vad som dör av rökning varje år, av läkemedelsmissbruk, av våld, av olycka och så vidare. Men i statistikens värld är allt tillåtet och media, som gärna ropar ”konspiration!” och ”fake news!” så fort de själva blir granskade, står till industrins och myndigheternas förfogande. Löpsedel på löpsedel kablas ut och tevekanaler som är helt beroende av reklamintäkter från vaccin- och läkemedelsindustrin för att överleva nämner antalet döda i varenda nyhetssändning dygnet runt. Och när de framstressade vaccinen är på väg att ges ett tillfälligt/villkorat godkännande att användas i en ”krissituation” trots att de inte på långa vägar testats klart börjar samma tevekanaler måla upp vaccinen som frälsningen – håll i, håll ut, snart är sprutan här. Ordet ”vaccin” nämns flera gånger i minuten av leende programledare med lyckligt vattnig blick.

När massvaccineringen senare är i full gång trollar myndigheterna vidare med siffror och statistik: Personer som dör inom 30 dygn från konstaterad Covid-19-smitta fortsätter att registreras som döda med Covid-19, men personer som dör inom 30 dygn från vaccinationstillfället registreras inte som döda med Covid-19-vaccin. De som dör i samband med vaccinering dör av andra orsaker. Vissa direkt misstänkta fall där personen dött inom 1-3 dygn efter sprutan rapporteras in till Läkemedelsverket, men mörkertalet är gigantiskt och majoriteten av inrapporterade fall stämplas som så kallat naturliga, till exempel död av hög ålder eller underliggande sjukdom.

På det här sättet framstår pandemin som livsfarlig, trots att den inte är det, och Covid-19-vaccinen som ofarliga – trots att de inte är det. 

Nu har vi ordnat oss en dödlig pandemi som skördar hundratusentals liv, liv som visserligen skulle ha skördats ändå på ett eller annat sätt, men rädsla och skräck förblindar. Och med denna dödliga pandemi har myndigheter och media lyckats få fullt friska människor att ta ett oetiskt och ineffektivt vaccin – till branschens och dess aktieägares ohöljda glädje.

Samarbetet är vattentätt och alla inblandade kollaboratörer tjänar på detta. Myndigheterna och staten behåller sin makt över individen, media överlever ett tag till (genom att sälja skräckpropaganda och genom att säkra reklamsamarbetet med vaccin- och läkemedelsindustrin) och vaccinindustrin drar in mångmiljardbelopp samtidigt som kundunderlaget säkras för lång tid framöver, inte bara genom att majoriteten människor ser Covid-19-vaccinen som frälsningen utan i lika hög grad för att majoriteten av alla som blir sjuka av Covid-19-vaccinen kommer att söka vård hos sjukvården och få industrins ”läkemedel” utskrivna och småningom fler ”läkemedel” utskrivna för att maskera de biverkningar som de första ”läkemedlen” orsakat.

© Stefan Whilde, ur boken ”Vaccinpandemin – om sanningen skall fram”

BOKTIPS: ”Vaccinpandemin”. Länk till Recito förlags webbshop: https://www.litenupplaga.se/2054

LÄSTIPS: ”Läkemedelsverket finansieras nästan helt av de företag vars ansökningar myndigheten granskar. Industrin betalar även verksamhet som inte är knuten till godkännandeprocessen.” (citat från artikeln ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket” i LäkemedelsVärlden)