Jag kan tänka själv-rörelsen

Övertron på auktoriteter – läkare, professorer, statens och industrins egna ”experter”, myndighetspersonal och politiker men också journalister – har på senare år gått helt överstyr i vårt kära land och blivit till något av en folksjukdom.

Vi tycks kunna ta hur mycket strunt och rappakalja som helst så länge det kommer från en auktoritet.

Vi använder gärna ord som ”fakta” och ”vetenskap” i ett tonläge av slentrianmässig fundamentalism, som om orden har fått en religiös funktion. Men vi har glömt vad orden betyder och därför urholkas innebörden.

Det är busenkelt att säga ”det här är vetenskapligt bevisat”, men det betyder inte att det är sant bara för att det låter korrekt. Är till exempel statistiken över döda med Covid-19 vetenskaplig? Och hur är det med Läkemedelsverket; vilar verkets beslut och rekommendationer/regler på vetenskaplig grund? ”Läkemedelsverket finansieras nästan helt av de företag vars ansökningar myndigheten granskar. Industrin betalar även verksamhet som inte är knuten till godkännandeprocessen.” (citat från artikeln ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket” i LäkemedelsVärlden)

Många människor tycks också ha förlamats av ensidig teoretisk utbildning och ropar ”källa på det!” med samma trots som barnet när det är dags att slänga nappen. Varför inte tänka själv istället och sluta be om andrahandsuppgifter (källor) hela tiden?

Problemet idag är inte att människor är obildade. Problemet är att människor är tillräckligt utbildade för att tro på vad de lärt sig, men inte tillräckligt utbildade för att ifrågasätta vad de lärt sig.

Dagens journalister kommer direkt från skolbänken till redaktionen, ofta utan den minsta uns av praktisk livserfarenhet. I läroanstaltens trygga värn har de fått lära sig ”vett och etikett”, det vill säga politisk korrekthet vilket innebär att de saknar förmåga att utmana konventionerna, något som per automatik innebär att de saknar objektiviteten – de kan inte se den stora bilden.

Ta artisten och musikgeniet Van Morrison som exempel. Det finns spaltmetrar med hyllningar av honom, men i samma stund som han visar sig vara kritisk mot Covid-19-pandemin, mot nedstängningar & restriktioner och mot Covid-19-vaccinen (som han vägrar att ta) så fördöms han av en enig journalistkår här hemma… eftersom han inte är politiskt korrekt. I fallet med våra nya generationer journalister är utbildning alltså detsamma som hjärntvätt.

Dessutom ägs media idag indirekt av vaccin- och läkemedelsindustrin. Utan nämnd industri överlever media inte ekonomiskt. Industrin betalar för medias lokaler och löner med annonspengar. Och man biter inte den hand som föder en.

Här krokar media arm med våra myndigheter som gärna använder sig av så kallade ”experter” som vid en närmare granskning så gott som alltid har ett ekonomiskt intresse i den fråga de är ”experter” på. Att be en vaccinsamordnare eller en läkare på ett institut som nyligen fått en stor donation från ett vaccinföretag att opartiskt uttala sig i vaccinfrågan är ungefär som att be glassförsäljaren kommentera nyttan med glass.

Våra folkvalda – ni vet tjejerna och killarna som sitter i riksdagen – lyder ju egentligen under oss; folket är staten och de folkvalda tjänar staten och dessutom betalar vi deras skyhöga löner med våra skattepengar. Men det där med att tjäna verkar ha korrumperats under resans gång, ungefär som med ”fakta” och ”vetenskap”. Idag bryter våra politiker mot sina egna lagar genom att myndigförklara de minderåriga och omyndigförklara de myndiga. De splittrar familjer genom att tillåta Covid-19-vaccinering av personer under 18 år UTAN föräldrars skriftliga godkännande. Det är alltså inte längre vi föräldrar som fattar beslut åt våra minderåriga, det är staten. Att splittra familjer har dock våra politiker ägnat sig åt ända sedan 1950-talet. Och vi har svalt och accepterat. Trots att det är vi som är folket (staten) och politikerna våra tjänare.

Kanske att det är dags att sätta ner foten – mot riksdag och regering, mot myndigheter och institutioner, mot media och mot industrier som vaccin- och läkemedelsindustrin vars intressen uteslutande handlar om ekonomi och marknadsandelar och inte om gemene mans hälsa. För kan vi verkligen ta mer strunt och rappakalja från dessa ”auktoriteter”?

Jag kan tänka själv-rörelsen är öppen för alla som vill vara med. Rörelsen är politiskt och religiöst obunden. Den är ingen förening och inget förbund och därför inte organiserad på konventionellt sätt – den är ett statement för individuell frihet och gemensam resning.

Motto: ”Varje människa är sin egen stat, sin egen skola, sin egen läkare.”

Programförklaring: ”Vi behöver varken media eller myndigheter. Vi kan tänka själva.”

Vi har bugat och bockat så att det räcker och blir över.

Jag kan tänka själv-rörelsen står upp för hälsofrihet och för den myndiga individens rätt att själv bestämma över sin hälsa, över behandling vid ohälsa och över sitt medicintag.

Vi rekommenderar 18-årsgräns för Covid-19-injektionerna – det är inte staten/myndigheterna, politikerna, skolsystemet eller vaccinindustrin som ansvarar för våra barn, det är vi föräldrar som ansvarar för våra egna barn.

Vi är skeptiska till restriktioner och nedstängningar eftersom sådana åtgärder ofta skapar mer ohälsa än ett virus samt endast skjuter problemen på framtiden.

Vi sätter ner foten mot nyfascistiska stater som Frankrike, Italien, Australien med flera där folkvalda nu utnyttjar Covid-19-pandemin för att påtvinga människor medicinsk behandling (vaccin), något som strider mot Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen och Europaparlamentet paragraf 7.3.2: ”Covid-19-vaccinen är inte obligatoriska. Ingen får bli politiskt eller socialt (eller på annat sätt) tvingad till vaccinering. Ingen får diskrimeras för att man inte vill eller kan vaccinera sig.”

Vi är för demokrati och vi är intresserade av sanningen – inte som den presenteras åt oss utan som den gestaltar sig inför oss.

Vi har fått nog av strunt och rappakalja. Har du också det? Varmt välkommen!

Gå med i Facebookgruppen Jag kan tänka själv. Länk: https://www.facebook.com/groups/4607607379274186