Antibiotikaresistens och faktaresistens

För mycket antibiotika leder till antibiotikaresistens och det beror på att antibiotika är en syntetisk produkt och inte en naturlig.

För mycket fakta leder till faktaresistens och det beror på att den fakta vi får presenterad av myndigheter och media är en syntetisk produkt och inte en naturlig.

Såväl antibiotikaresistens som faktaresistens är skadlig inte bara för vår egen inre miljö (antibiotikaresistens för kroppen och faktaresistens för hjärnan) utan också för vår gemensamma yttre miljö (antibiotika för natur- och djurliv och myndigheters & medias fakta för yttrandefrihet, valfrihet och individuellt oberoende).

Fotnot: Glöm inte att alla syntetiska produkter inom hälsa och medicin (vaccin och läkemedel som antibiotika, kortison, antihistamin, statiner, sömnpiller, värktabletter, cellgifter, psykofarmaka etcetera) är klassade som miljöfarligt avfall och måste sorteras efter särskilda regler. Produkterna får INTE slängas tillsammans med vanliga sopor eller spolas ner i toaletten eftersom de då läcker ut i och förstör våra marker, våra hav och sjöar. Tyvärr sker ett gigantiskt läckage ändå eftersom så många människor runt om i främst västvärlden missbrukar syntetiska läkemedel samt vane-vaccinerar sig och resterna av detta missbruk sprids med urinen som spolas ut i våra gemensamma vattendrag. Såväl myndigheter som media samarbetar med och är beroende av vaccin- och läkemedelsindustrin.

Länkar:

”Läkemedelsrester i avloppsvatten” (Länsstyrelsen Skåne – TVL-info 2014:12) Länk: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4df86bcd164893b7cd9361a4/1535032536259/TVL-info%202014:12%20L%C3%A4kemedelsrester%20i%20avloppsvatten.pdf   

”Miljögifter: Läkemedel sprids i miljön – lagar saknas” (Naturskyddsföreningen) Länk: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/lakemedel-sprids-i-miljon-lagar-saknas/   

”Spridning av läkemedel till miljön” (gäller alla syntetiska läkemedel, vaccin inkluderade) (Vårdgivarwebb för Region Östergötland) Länk: https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/HMC/Arbets–och-miljomedicin/Miljomedicin/Spridning-av-lakemedel-till-miljon/

”Antibiotikarester i naturen gör oss resistenta” (SVT – 2011-07-27) Länk: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/antibiotikarester-i-naturen-gor-oss-resistenta  

”Läkemedel förorenar våra vatten – läkare bör agera”
Läkartidningen – 2021-02-22)
Länk: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/02/lakemedel-fororenar-vara-vatten-lakare-bor-agera/