Homeopatisk akutvård – Tillsammans gör vi världen säkrare, friskare och fredligare

Homeopatin är en läkekonst inte bara för vår egen generation utan också för kommande generationer. Den är miljövänlig, naturlig, mild och effektiv – allt som vi människor och våra husdjur behöver och allt som vår gemensamma miljö mår bra av.

Ända sedan homeopatin började praktiseras för mer än 200 år sedan har den förföljts och trakasserats. Den har motarbetats och förbjudits – trots att den är den läkekonst som uppvisar överlägset bäst resultat när det handlar om att bota i stället för att undertrycka sjukdom/ohälsa.

Homeopatin har historiskt sett räddat hundratusentals liv under de epidemier och pandemier som härjat de senaste tvåhundra åren – och den gör stor nytta idag, världen över. Det lär dessutom bli homeopatin som får städa upp efter läkemedelsindustrin i kölvattnet av de pågående massvaccinationerna.

I en tid när vår natur är hårt ansatt och många engagerar sig i miljö- och klimatfrågan, i en tid när vanebruket (missbruket) av syntetiska läkemedel klassade som miljöfarligt avfall är orimligt att ens försöka försvara – då träder homeopatin fram och blir en läkekonst för alla, ung som gammal. 

Jag har ägnat 25 år av mitt liv åt homeopatin och jag lär fortsätta tills jag dör. Jag har botat mig själv från en obotlig sjukdom och hjälpt flera tusen människor och djur tillbaka till hälsa. Det är en ynnest och ett privilegium att få vara en del av homeopatin i Sverige och världen.

Sedan 2018 utbildar WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA cirka 100 elever per läsår i klassisk homeopati. Vid årsskiftet 2018/19 släpptes första boken i folkbildande serien ”Homeopatins fantastiska värld!” Nu, drygt två och ett halvt år senare, har den 15:e boken i serien release. Den heter ”Homeopatisk akutvård Del 1 (A-F)”.

I ”Homeopatisk akutvård Del 1 (A-F)” går vi igenom närmare hundra olika sjukdomar och tillstånd som vi kan behandla med homeopati, däribland afte, akne, allergier, amalgamförgiftning, analinkontinens, antibiotikamissbruk, astma, bacillskräck, baksmälla, bett, bråck, brännskada, bältros, bölder, Covid-19, skada/biverkning av Covid-19-vaccin, diskbråck, dålig andedräkt, elöverkänslighet, feber, flygskräck, fobier, fraktur, framfall, frosseri, förkylning och förstoppning.

Boken är skriven på ett lättfattligt språk, både för egenvård och professionell behandling, så att alla kan ha glädje och nytta av denna 520-sidiga handbok i homeopati.

Homeopatin är inte exkluderande, den bjuder in alla och är till för alla. Tillsammans gör vi världen säkrare, friskare och fredligare.

Fotnot: ”Homeopatisk akutvård Del 1 (A-F)” släpps i handeln den 21 september 2021, men kan med start den 9/9 förhandsbeställas i Recito förlags egen webbshop. Länk till beställning: https://www.litenupplaga.se/2063