Vaccinerade ska själva betala för sin vård

Det är frivilligt att vaccinera sig i en demokrati. Men det är också ett aktivt, medvetet val. Därför anser jag att Covid-19-vaccinerade personer själva ska betala för sin sjukvård hädanefter. Inga skattesubventioner, inga frikort. Eget ansvar gäller.

Bara i Sverige har det kommit in över 70 000 rapporter om biverkningar orsakade av Covid-19-vaccinen (varav fler än 300 fall lett till döden). Och då vet vi att mörkertalet är så stort att siffran lika väl skulle kunna vara 700 000 eller 7 miljoner fall av biverkningar – bara i Sverige.

I statistiken är endast akuta biverkningar inräknade. Vi vet inget om hur de här vaccinen påverkar immunförsvaret på sikt. Triggar de igång narkolepsi? Epilepsi? Kroniska inflammationer i leder, muskler, slemhinnor (mage och tarmar)? Eksem? Migrän? Cancer? Ångest eller andra mentala symtom?

Och denna ovisshet måste vi våga prata om. För som försvararna av Covid-19-vaccinen säger: ”Alla fungerande läkemedel ger biverkningar.”

Jag håller inte med om det utan menar att ett läkemedel som ger biverkningar saknar botande/läkande effekt (däremot kan det tillfälligt maskera symtom på sjukdom, något som lurar oss till att tro att vi mår bättre eller är friska).

Men om nu vaccinförespråkarna försvarar sig med att ett vaccin ska ge biverkningar för att ha effekt så blir ju alla vaccinerade en potentiell belastning för sjukvården och därmed också för statens finanser (eftersom sjukvården är subventionerad). Till råga på allt är alla vaccin och syntetiska läkemedel klassade som miljöskadligt avfall vilket ytterligare spär på hur mycket Covid-19-vaccinerade kommer att kosta samhället i framtiden. Ska mina surt förvärvade pengar verkligen gå till personer som gör ett aktivt, medvetet val och utsätter sig för Covid-19-vaccinen? Nej tack, där måste jag sätta ner foten.  

Å andra sidan är jag inte mycket för diskriminering och jag är inte heller glad i att hänga ut olika grupper mot varandra. Därför anser jag att både vaccinerade och ovaccinerade själva ska betala för sin sjukvård.

Låt oss säga att livsviktig akutvård faktiskt betalas med skattepengar och att ALLA är berättigad denna vård, utan skillnader, utan antidemokrati och diskriminering. Vaccinerade och ovaccinerade möts hand i hand i väntrummen (vi är inte farliga för varandra utan kan umgås fritt men med respekt och sunt förnuft oavsett spruta eller inte – kom ihåg att ovaccinerade endast smittar om de har Covid-19, och detsamma gäller vaccinerade som också smittar om de har Covid-19).

Men vill en person ha sjukvård utöver livsviktig akutvård så betalar hon själv. Varför? Jo, för att sjukvårdens behandlingsmetoder nästan alltid är våldsamma/destruktiva och för att de inte har någon botande effekt, bara en tillfälligt maskerande effekt. Så fort du slutar med dina piller får du tillbaka samma symtom eller andra, ofta värre symtom.

Hela idén med läkning är inte att du ska bli beroende av ”läkemedel”, du ska inte knapra piller hela livet, tvärtom ska du bli oberoende och frisk på riktigt. Frisk = inga mediciner (och framför allt inte syntetiska mediciner som ger biverkningar och skapar nya sjukdomsanlag).

Och det finns ju faktiskt andra läkekonster än ”skolmedicinen”, läkekonster vars behandlingsmetoder är naturliga/biverkningsfria och botar på djupet. Så vi har alla ett val även när det kommer till att välja vård. Vi är inte bara fria att själva bestämma över vår medicinering, vi är fria att bestämma läkekonst och behandlingsmetod. Låt ingen lura dig till att tro något annat.

Det viktiga är att vaccinerade är medvetna om sitt eget ansvar. Precis som vi ovaccinerade är och alltid har varit. Vi har gjort ett aktivt, medvetet val – och det gäller alla.