Hellre ”antivaxxare” än antidemokrat

Enligt media, som idag rymmer mången antidemokrat (inte minst på ledarsidorna), är 6 av 7 svenska riksdagspartier för vaccinpass. I vilken utsträckning som detta medicinska pass ska begränsa oss människor framgår inte med önskvärd tydlighet, men ändå – 6 av 7 svenska riksdagspartier driver alltså en nyfascistisk politik. När hände det senast?

Men majoriteten har väl alltid rätt, tänker du kanske? Nja, se hur det gick i Tyskland på 30-talet när det tyska folket lät Hitler ta makten. Då gömde sig människorna just där – i majoriteten.

Och första politiska åtgärden från Hitler och det nationalsocialistiska partiet var att inskränka demokratin så att de personer som släppt fram honom, majoriteten, hamnade utan inflytande. En åtgärd som kan liknas vid dagens pandemilag och regeringens förslag om möjligheten att införa utegångsförbud.

Människor som idag, helt i enlighet med lag och ordning, helt i enlighet med Nürnbergkonventionen, Helsingforsdeklarationen och Europaparlamentet paragraf 7.3.2 säger nej till Covid-19-injektionerna och nej till de oetiska vaccinpassen, får leva med många öknamn och skällsord från majoriteten. Ett av öknamnen är antivaxxare.

Men jag säger så här: Hellre antivaxxare än antidemokrat.

Mitt NEJ till vaccinpass handlar inte bara om mina rättigheter, det handlar minst lika mycket om DINA rättigheter. Antidemokrati drabbar nämligen alla.

Säg NEJ till vaccinpass du också – för frihet och demokrati. Låt oss inte göra om samma misstag som det tyska folket gjorde för snart hundra år sedan.

Kuriosa:

När Hermann Göring, tyska riksdagens talman (1932-1945) och medlem i Hitlers Nationalsocialistiska tyska arbetareparti, under Nürnbergrättegången fick frågan ”Hur lyckades ni få det tyska folket att acceptera allt detta?” så svarade han:

”Det var enkelt för det hade inget med nazismen att göra. Allt man behöver göra för att slavdriva folket är att skrämma dem. Om du kan föreställa dig ett sätt att skrämma människor kan du få dem till att göra vad som helst.”  

”Masshysteri, även kallat masspsykos, innebär att en grupp människor låter sig påverkas av propaganda eller på annat sätt ett budskap vars syfte är att få dessa människor att ryckas med i en viss riktning och agera på ett visst sätt. Orden psykos och hysteri till trots, är människorna för övrigt psykiskt friska.”

Källa: Wikipedia

Fotnot: ”Antivaxxare” är ett skällsord som används av människor som är rädda för det okända (på samma sätt som människor kan vara rädda för andra kulturer och andra folkslag, annan sexuell läggning och så vidare) och syftar till att nedvärdera medmänniskor som är sunt kritiska till vaccin och till den medicinska filosofi som felaktigt menar att en konstgjord immunitet (vaccinering) är bättre än en naturlig immunitet.

”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021). Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543?fbclid=IwAR09MuhNPoAGfzfLyqQC9mvio8xyiBx6se1AXJiiAvN1UZwOBFNjWcgGQSg 

http://lakaruppropet.se/project/gp-3-4/

”Covid-19 inte dödligare för barn än influensa” (TT – 20/3 2021). Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/covid-19-inte-d%C3%B6dligare-f%C3%B6r-barn-%C3%A4n-influensa/ar-BB1eM21I?ocid=msedgntp 

BOKTIPS: ”Vaccinpandemin – om sanningen skall fram”. Boken berättar bland mycket annat om hur man skapar en dödlig pandemi. Länk: https://www.litenupplaga.se/2054

PS! Utanför riskdagen finns ett parti som tydligt och klart tar ställning för frihet, för öppenhet och för det naturliga:

”NEJ till vaccinpass!

Det är inte vetenskap att pass baseras på vaccin istället för immunitet.

Det är ful politik och att leka med människors frihet och hälsa.”

Partiet ENHET

https://enhet.se/