Septemberförbrytarna

Septemberförbrytarna, det vill säga vår statsminister, socialminister Lena Hallengren och övriga ministrar i regeringen samt stödpartiernas respektive partiledare och Stockholmsregionens hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink (L), bör, som jag ser det, åtalas i och med beslutet att låta Covid-injicera barn i åldern 12-15 år i Sverige. I Starbrinks fall för att Region Stockholm under ledning av Starbrink kräver att få börja injicera barn före november som annars är startmånaden för det nationellt omfattande medicinska övergreppet.

Nyttan överväger INTE riskerna. Det är lögn att påstå att barn och ungdomar har fördelar av att vaccineras mot Covid-19. Det anser gissningsvis Anders Tegnell på FHM också (han ser inte alls övertygad ut), men han har fått vika sig för regeringens hejdlösa opportunism.

Löfven & Co vill verka handlingskraftiga samtidigt som de ser ett gyllene tillfälle att rida på människors irrationella skräck för denna i sig ofarliga virussjukdom (människor dör ytterst sällan som en direkt följd av Covid-19 , de dör av komplikationer orsakade av hög ålder, underliggande sjukdom, vanebruk/missbruk av syntetiska läkemedel, näringsbrist, D-vitaminbrist, fetma, ja till och med av misshandel och trafikolycka eftersom alla som fått konstaterad Covid-19 och dör inom 30 dygn räknas in i statistiken OAVSETT dödsorsak).

Trots att Covid-19 alltså inte är en farlig virussjukdom i sig (men den blottar hur sköra vi blivit på grund av ett vittgående läkemedelsmissbruk och en eskalerande näringsbrist) och trots att statistiken över döda MED Covid-19 är extremt missvisande – något som gemene man med minsta sunt förnuft faktiskt bör kunna se och förstå – så har media med sin propaganda och sin hetsjournalistik lyckats skrämma upp en lättstyrd majoritet och detta utnyttjar regeringen – allt för att locka till sig fler väljare. Och då offras barn och ungdomar. 

Men sanningen är den att Covid-19-injektionera är farligare än Covid-19 för barn och ungdomar, för unga och friska. Och klarar inte vi föräldrar av att stå emot skräckpropagandan och skydda våra barn så ska i varje fall de folkvalda göra det. Men våra folkvalda är korrumperade och ryggradslösa. De saknar visioner och perspektivförmåga.  

Det är min åsikt och bedömning som oberoende privatperson och som skattebetalare att landets ministrar, stödpartiernas partiledare samt Anna Starbrink som hetsar Region Stockholm till att börja Covid-vaccinera barn före utsatt tid bör betraktas som misstänkta brottslingar och ställas inför rätta. Till dess att ärendet prövats av domstol är de enligt lag och förordning oskyldiga, men i väntan på rättegång ska de fråntas alla sina uppdrag som folkvalda eftersom risken för ytterligare förbrytelser är graverande.

”Men när det gäller alla sjukdomar är det bättre att ha haft sjukdomen än vaccinet. Infektionen ger en mer komplett immunitet än vaccinet.”

Johan Giesecke (tidigare statsepidemiolog, sagt 2020)

”Det här är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering. Vad jag vet är det första gången som det verkligen har bevisats i Covid-19-sammanhang, säger Charlotte Thålin vid Karolinska institutet till Science Magazine.” (2021)

Länkar:

24 svenska läkare varnar för Covid-19-vaccinering av barn. ”Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet”. Länk till Läkartidningen: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet/

”Tegnell: ”Vaccin inte den totala lösningen”
Länk till Dagens industri: https://www.di.se/nyheter/tegnell-vaccin-inte-den-totala-losningen/ 

Hjärtsyndrom efter vaccin vanligare än väntat. Värst drabbade verkar unga män vara. Länk till artikel i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/hjartsyndrom-efter-vaccin-vanligare-an-vantat

Great Barringtondeklarationen. Amerikanska läkare och forskare som vill skydda barn och ungdomar från Covid-19-vaccinen och från onödiga restriktioner. Länk: https://gbdeclaration.org/great-barringtondeklarationen/

”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): http://www.gp.se/1.48152129

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021). Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543   

”Covid-19 inte dödligare för barn än influensa” (TT – 20/3 2021). Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/covid-19-inte-d%C3%B6dligare-f%C3%B6r-barn-%C3%A4n-influensa/ar-BB1eM21I   

Reza, 44, dog efter andra vaccindosen.
Länk till artikel: https://www.expressen.se/kvallsposten/reza-44-dog-efter–andra-vaccindosen/

”Hamnade på akuten efter covidspruta” (Lokaltidningen Stenungssund – 2021-04-29) Länk: https://www.lokaltidningensto.se/nyheter/stenungsund/hamnade-p%C3%A5-akuten-efter-covidspruta-1.45820800    

”Skånes universitetssjukhus anmäler dödsfall efter vaccination” (Aftonbladet – 18/3 2021) Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dlMO7A/skanes-universitetssjukhus-anmaler-dodsfall-efter-vaccination  

Valentina i Landskrona svimmar i upp till trettio gånger om dagen. Hon och hennes mamma misstänker att svininfluensavaccinet är orsaken. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=TYWp9P3jsOI