Nu måste vi lära oss av våra misstag – om C-vaccinskandalen

Nu måste vi lära oss av våra misstag – om C-vaccinskandalen

När ska polletten trilla ner i de breda folklagren? Redan för flera månader sedan fick vi signaler från Israel att Covid-19-vaccinen inte fungerar. Allt fler fullvaccinerade smittade andra fullvaccinerade, och allt fler fullvaccinerade började få symtom vid smitta, även svåra symtom. Rapporter kom om att Covid-19-vaccinen inte skyddar i mer än 3-7 månader medan naturlig immunitet (genom smitta eller anlag) ofta skyddar i decennier, ibland livet ut.

De med naturlig immunitet och som är ovaccinerade skyddar inte bara sig själva utan också omgivningen. Ändå startades en häxjakt på ovaccinerade. Allt för att få fler att vaccinera sig på trots mot alla fakta och all erfarenhet. Dessutom skulle barn och ungdomar plötsligt vaccineras, vare sig deras föräldrar ville det eller inte (staten tog över vårdnaden och beslutsrätten precis som i en kommunistisk eller fascistisk stat), trots att så gott som alla experter bara för ett år sedan sa att endast äldre personer och personer i riskgrupperna skulle erbjudas vaccinen.

Nu ser vi att majoriteten som blir smittade och smittar vidare är fullvaccinerade, även i Sverige. Men vad händer när det uppenbara blivit uppenbart? Jo, då rycker ”experter” ut och kräver att ännu fler vaccinerar sig och media fyller på och intervjuar uppskrämda människor som uttalar sig med samma irrationella ”logik”.

Att många människor som vaccinerat sig inte vill läsa detta – för sanningen innebär att vaccinindustrin handlar om pengar och makt och inte om hälsa – kan jag förstå, ja, till och med respektera. Många har dessutom vaccinerat sig mot sin vilja efter påtryckningar och hot från släkt och familj, från vänner och arbetsgivare. Då gör det givetvis extra ont att ställas inför fakta. Men den processen måste vi hjälpas åt med. Vi måste stötta varandra i detta, oavsett om vi valde att ta sprutan eller inte. Vi måste lära oss av våra misstag.

Vi som valt att inte vaccinera oss är ofta väldigt pålästa. Vi har gjort ett medvetet val. Vi har vägt för och emot. Många av oss har fått biverkningar eller skador av andra vaccin i barndomen eller som vuxna, våra barn och barnbarn har drabbats och vi vet att vaccin innebär en stor risk för hälsan. Vi vet också att det finns alternativ och att vi kan ta ett eget ökat ansvar för (och få ett eget inflytande över) vårt immunförsvar och vår hälsa.

Ganska många av oss har dessutom redan haft Covid-19 och är därför naturligt immuna – en immunitet som alltså kan vara livslång och som skyddar inte bara oss själva utan även vår omgivning.

Det är för mycket begärt att kräva ett erkännande från våra politiker, myndigheter, WHO, EU, media och vaccinindustri om att de hade fel och att de utsatt hundratals miljoner människor världen över för oacceptabla risker. Viktigt nu är att all Covid-19-vaccinering av personer under 30 år upphör med omedelbar verkan. Det är steg 1. Steg 2 blir att endast erbjuda C-vaccinen till personer i riskgrupper. Sista steget – innan rättegångarna om skadestånd inleds – är att lämna in kvarvarande C-vaccin för särskild hantering och kassering (vaccin och syntetiska läkemedel är klassade som miljöfarligt avfall).

Vi lärde oss inte mycket av neurosedynskandalen på 1960-talet och vi tycks inte ha lärt oss något av svininfluensaskandalen 2009. Kanske att vi lärt oss något den här gången. För förr eller senare måste helt enkelt polletten trilla ner.

Länkar:

Tusentals inrapporterade mensrubbningar efter covidvaccin (DN). Länk: https://www.dn.se/sverige/tusentals-inrapporterade-mensrubbningar-efter-covidvaccin/

Fullvaccinerade sprider smittan på äldreboenden och sjukhus: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/inga-planer-for-besoksforbud-pa-lanets-aldreboenden

Kraftig ökning av fullvaccinerade äldre som dör med covid: https://www.tv4.se/artikel/3SCtzoIvVAsNLsZoxvAFZt/kraftig-oekning-av-fullvaccinerade-aeldre-som-doer-med-covid

Hjärtinfarkt vid 22 år efter vaccin. Mamman berättar. Länk: https://www.youtube.com/watch?v=HZKqvlCswPI 

Hjärtsyndrom efter vaccin vanligare än väntat. Värst drabbade verkar unga män vara. Länk till artikel i Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/hjartsyndrom-efter-vaccin-vanligare-an-vantat

24 svenska läkare varnar för Covid-19-vaccinering av barn. ”Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet”. Länk till Läkartidningen: https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet

”Tegnell: ”Vaccin inte den totala lösningen” Länk till Dagens industri: https://www.di.se/nyheter/tegnell-vaccin-inte-den-totala-losningen/     

Great Barringtondeklarationen. Amerikanska läkare och forskare som vill skydda barn och ungdomar från Covid-19-vaccinen och från onödiga restriktioner. Länk: https://gbdeclaration.org/great-barringtondeklarationen/

”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129?fbclid=IwAR1ls22GUYhY-ozMrWO7hKT7TdE3ktm_oQUnmPTcLLU4jHyGfgqH2zRsq6g     

”Vaccinera endast riskgrupper – inte unga och friska” (GP – 5/5 2021). Länk: https://www.gp.se/debatt/vaccinera-endast-riskgrupper-inte-unga-och-friska-1.45879543

”Covid-19 inte dödligare för barn än influensa” (TT – 20/3 2021). Länk: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/covid-19-inte-d%C3%B6dligare-f%C3%B6r-barn-%C3%A4n-influensa/ar-BB1eM21I

Reza, 44, dog efter andra vaccindosen. Länk till artikel: https://www.expressen.se/kvallsposten/reza-44-dog-efter–andra-vaccindosen/