Tillsammans kan ovaccinerade och vaccinerade rädda demokratin och friheten och bevara det civiliserade samhället

Den här texten vänder sig till alla – till fullvaccinerade (som tagit två sprutor), till enkelvaccinerade (som tagit en spruta och räknas som ovaccinerade) och till ovaccinerade (som inte tagit någon spruta). Tillsammans måste vi stå upp för demokrati och frihet genom att säga NEJ till medicinska pass (vaccinpass).

Anmäl Folkhälsomyndigheten till JO för brott mot mänskliga rättigheter – detta i och med förslaget om vaccinpass.

Det är hög tid att välja sida:

Antingen är du för demokrati och frihet – då säger du nej till vaccinpass.

Eller så säger du ja till vaccinpass och ger ditt tysta medgivande till avvecklandet av demokratin.

Medicinska pass förbjöds i samband med Nürnbergrättegångarna 1946-48 när nazister åtalades och dömdes för just brott mot mänskliga rättigheter.

Vill Du att historien upprepar sig?

Vill Du att Sverige går samma väg som Österrike där hela landet stängs ner från och med måndag 22/11 – både för fullvaccinerade och ovaccinerade?

Demokratin, valfriheten och det sunda förnuftet håller på att nedmonteras mitt framför våra ögon.

Vaccinpass = Utpressning och medicinskt tvång.

Ingen människa ska behöva utsättas för sådana övergrepp av sin egen stat, sitt eget land, inte heller av främmande makt.

Du kan skriva en egen text till JO eller låna den som jag lägger upp här. Bäst är om du formulerar ärendet med egna ord – men det viktiga är att anmäla. Varje anmälan är en röst för demokratin. Alla kan göra en anmälan till JO.

Textförslag:  

Regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet. Enligt 2 kap 21 § regeringsformen får begränsningar i dessa rättigheter aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett dem. En så kallad proportionalitetsbedömning krävs. En sådan bedömning ska göras i tre steg, nämligen (i) bedömning om åtgärden bidrar till att nå målen (ii) bedömning om mindre ingripande alternativ finns att tillgå samt slutligen (iii) allmän avvägning mellan berörda intressen. Att, såsom regeringen gör i förslaget, enbart hänvisa till att deltagarbegränsningar syftar till att skydda enskildas liv och hälsa (s. 47) utgör inte en genomförd proportionalitetsbedömning. Även rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (följer av Europadomstolens praxis) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna kräver att proportionalitetsbedömningar görs. Redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Låt oss nu ta tillbaka det sunda förnuftet tillsammans. Låt oss bevara det civiliserade samhället. Säg NEJ till vaccinpass och JA till demokrati.

Länk till JO: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/