Baksidan av myntet – en ökad infektionskänslighet

Våra kära myndigheter oroar sig för en ökad infektionskänslighet framöver. Fler människor kommer att få influensa, vinterkräksjuka etcetera. Och för en gångs skull kan det faktiskt finnas fog för oron.

Det är nämligen sant att många människor kommer att ha en ökad känslighet/mottaglighet för virus och bakterier från och med nu och i framtiden.

Och detta beror på Covid-19-vaccinen som har en belastande effekt på det egna immunförsvaret, precis som alla syntetiska ”läkemedel”. Deras funktion är att hämma ett symtom (eller risk för smitta) och hämmar vi ett symtom så hämmar vi hela immunförsvaret (försvagar det) och det innebär av förklarliga skäl en ökad känslighet/mottaglighet för sjukdom och smitta.

Medan vi försöker skydda mot en sjukdom på syntetisk väg (med vaccin) så öppnar vi alltså samtidigt upp för andra sjukdomar (med samma vaccin). Det är baksidan av myntet.

I fallet med Covid-19-vaccinen är denna konsekvens särskilt tragisk eftersom vaccinen varken tycks skydda mot smitta eller svåra symtom (annat än i vissa fall och bara lite samt under väldigt kort tid).

De som vaccinerat har hämmat sitt immunförsvar och utvecklat en högre infektionskänslighet i utbyte mot ett minst sagt skröpligt, kanske till och med uselt och kortvarigt skydd mot Covid-19. Ett högt pris att betala.

Men det är inte bara C-vaccinen som ökar infektionskänsligheten. De restriktioner och nedstängningar som frihetsberövat människor världen över under pandemin hjälper också till. För genom att stänga ner ett samhälle skjuter vi bara problemen på framtiden. Så fort vi öppnar upp samhället slår viruset till och då är vi svagare eftersom vi hållits isolerade och inte utsatts för virus och bakterier.

Virus och bakterier ger oss ett naturligt skydd mot infektioner och sjukdom. Så har det varit i alla tider och så kommer det alltid att vara.

Följande kunde vi läsa i SVT Text-TV måndag 30 augusti 2021, publicerat av nyhetsbyrån TT:

”Smitta gav bättre skydd än vaccin. Kroppens naturliga immunförsvar efter en tidigare Sars-Cov-2-infektion ger ett bättre skydd mot coronavirusets deltavariant än två doser av Pfizers vaccin, visar en israelisk studie. Studien har via tiotusentals journaler jämför immuniteten i befolkningen. – Det är ett skolexempel på hur naturlig immunitet faktiskt är bättre än vaccinering, säger Charlotte Thålin vid Karolinska institutet till Science Magazine.”

Och kom ihåg: Det är inte ovaccinerade som smittar andra med Covid-19, det är smittade som kan smitta andra – oavsett om de är vaccinerade eller ovaccinerade. Smittspridningen är alltså inte kopplad till ovaccinerade utan till smittade. Fullvaccinerade sprider smittan i lika hög utsträckning som ovaccinerade.

Länk:

”Covid-19 ger immunitet ända in i märgen” (publicerad i Göteborgsposten 26 maj 2021): https://www.gp.se/nyheter/sverige/covid-19-ger-immunitet-%C3%A4nda-in-i-m%C3%A4rgen-1.48152129