Anmäl FHM och regeringen till Diskrimineringsombudsmannen

Det är väldigt många som med rätta anmält Folkhälsomyndigheten till JO (Justitieombudsmannen) för förslaget om vaccinpass. Allt fler anmäler nu både FHM och regeringen till DO (Diskrimineringsombudsmannen) också. Jag skickade in min anmälan till DO den 22/11.

Så här skrev jag i min anmälan:

Med anledning av Folkhälsomyndighetens och regeringens förslag om att införa vaccinpass inom Sverige vill jag anmäla båda instanserna för diskriminering. Att dela upp människor i ”ovaccinerade” och ”fullvaccinerade” ökar på diskrimineringen, polariseringen och segregationen i samhället. Vaccinpass för inte bara tankarna till nazisternas krigsförbrytelser under andra världskriget (medicinska pass förbjöds i samband med Nürnbergrättegångarna 1946-48) utan också till apartheid (svarta och vita). Var ska gränsen dras om vi monterar ner demokratin och inför medicinska pass igen? Ska vi ha särskilda restauranger för ”ovaccinerade” och andra för ”fullvaccinerade”? Ska vi ha en sjukvård för ”ovaccinerade” och en för ”fullvaccinerade”? Separata offentliga toaletter? Separata skolor för barnen? Särskilda jobb för ”ovaccinerade”? Vill vi verkligen tillbaka till vårt eget mörka förflutna? Vill vi avhumanisera vårt samhälle?

Anmälan kan mejlas till Diskrimineringsombudsmannen: do@do.se

Vill du anmäla FHM och/eller regeringen till Justitieombudsmannen? Då kan du göra det via den här länken: https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Lästips 1: Tillsammans kan ovaccinerade och vaccinerade rädda demokratin och friheten och bevara det civiliserade samhället. Länk: https://stefanwhilde.se/2021/11/20/tillsammans-kan-ovaccinerade-och-vaccinerade-radda-demokratin-och-friheten-och-bevara-det-civiliserade-samhallet/

Lästips 2: Baksidan av myntet – en ökad infektionskänslighet. Länk: https://stefanwhilde.se/2021/11/21/baksidan-av-myntet-en-okad-infektionskanslighet/