WHO:s lebensraum

Sjukdom är hälsa

Övergrepp är omsorg

Våldtäkt är kärlek

The lebensraum of WHO

Sickness is health

Abuse is care

Rape is love

VACCINEN MACHT FREI 

Fotnot: Texten ”WHO:s lebensraum” är skriven med anledning av att WHO nu går ut och rekommenderar tvångsvaccinering av människor. Medicinska pass och medicinskt tvång förbjöds i samband med att de nazistiska krigsförbrytarna åtalades och dömdes i Nürnberg 1946-48.