Pandemins ensidiga galenskap

Låt er inte skrämmas av WHO, EU eller TV4 (och övrig media), inte heller av Folkhälsomyndigheten och regeringen när det nu kablas ut skräckinformation om en ny mutation/variant av SARS-CoV-2-viruset. Det är helt naturligt att virus muterar och inget att vara rädd för.

Covid-19-vaccinen är däremot inte naturliga. Det har aldrig någonsin kommit in så många rapporter om biverkningar, skador och dödsfall i samband med ett vaccin som med Covid-19-vaccinen. Dessutom tycks effekten vara minst sagt bristfällig.

Dels blir fullvaccinerade smittade, så vaccinen skyddar inte mot smitta. Och dels får allt fler fullvaccinerade svåra symtom vid smitta. Vilket betyder att skyddet är klent och högst tillfälligt. Det är därför som myndigheter och media nu går ut och manar på alla vaccinerade att ta en tredje spruta. Och vår vaccinsamordnare pratar redan om den fjärde sprutan.

Inom en snar framtid lär fullvaccinerade (dubbelvaccinerade) räknas som ovaccinerade eftersom endast trippelvaccinerade kommer att klassas som fullvaccinerade. Och någon gång nästa år är man bara fullvaccinerad om man kvadrupel-vaccinerat sig (fyra sprutor).

Men om varken första eller andra sprutan fungerar, varför ska man då ta en tredje? Var det inte Albert Einstein som sa: ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat.”

Detsamma gäller restriktioner och nedstängningar. Flera av de länder som stängt ner och berövat sina medborgare fri- och rättigheter drabbas nu hårdare av smitta och smittspridning än andra länder. Och stänger ner igen – trots att det inte hade någon effekt förra gången. Samma galenskap där alltså. Som om logik och sunt förnuft försvunnit all världens väg.

Min teori är att ju fler sprutor en person tar desto större risk för komplikationer/svåra symtom vid smitta. Vaccinen skyddar kanske temporärt (3-6 månader) och till viss del från en variant av viruset (inte från smitta men från svåra symtom), men öppnar samtidigt upp för andra smittor med svåra symtom som till exempel vinterkräksjuka, influensa och liknande virussjukdomar samt för nya mutationer av SARS-CoV-2. Vaccinens funktion är primärt att försöka hämma symtom vid smitta, men då hämmas även immunförsvaret och ett hämmat försvar kan inte skydda mot virus och bakterier. Det förlorar sin förmåga till självförsörjning. Därför tror jag att risken för sjukdom och smitta med svåra symtom ökar i takt med antalet sprutor. 

Och det skriver jag inte för att skrämmas utan för att mana till eftertanke. Det kan nog vara bra att tänka efter inte bara tio utan hundra gånger innan man tar en Covid-spruta.

Det blir de ovaccinerade som kommer att klara sig bäst vid smitta framöver – förutsatt att den ovaccinerade har ett i grunden starkt immunförsvar som inte är belastat (ingen närings- eller vitaminbrist, inget regelbundet intag av syntetiska läkemedel, ingen extrem övervikt).

Vi är över 1 miljon svenskar som inte vaccinerar sig, som gjort ett medvetet val och sagt nej. Helt i enligt med demokratiska fri- och rättigheter. Och vi människor föds ju faktiskt med ett eget immunförsvar. Immunförsvaret tränas under hela livet av bland annat virus och bakterier så att det blir starkt och tåligt i syfte att skydda oss när det verkligen behövs. Varför då hämma/blockera det med vaccin?

Nu är en ny våg av panik igång och den har initierats av WHO och vaccinindustrins lobbyspröt men också av länder som avvecklat all humanitet i ett försök att tvångsvaccinera sina medborgare. Till och med WHO pratar om tvångsvaccinering – vilket får det att koka runt om i världen. Och snart kokar det kanske över.

Vissa länder, som till exempel Österrike och Australien, har övergett demokratin och blivit polisstater. Mycket av det som händer i dessa länder för tankarna till Nazityskland och det är inget som vi kan eller får blunda för. Vi har varken tid eller råd att leka struts och stoppa huvudet i sanden.

Här hemma har regeringen och Folkhälsomyndigheten infört vaccinpass för inomhusevenemang med fler än 100 deltagare (från och med 1 december). Detta beslut resulterade i närmare 10 000 (!) anmälningar till Justitieombudsmannen (JO) och nästan lika många anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Diskrimineringsombudsmannen har uttalat sig om att vaccinpass faktiskt kan vara diskriminerande (googla: Diskrimineringsombudsmannen vaccinpass) och FHM fick kalla fötter och bestämde att arrangörer själva får bestämma om de ska införa vaccinpass eller inte – vilket i sig är fegt av myndigheten då de lägger över ansvaret på den enskilda arrangören. Men det visar också att vi kan påverka!

DO är inte ensam om att vara kritisk mot vaccinpass, vi har flera läkare, immunologer och forskare, både i Sverige och internationellt, som också riktar kritik mot medicinska pass såväl som mot massvaccinering. Och svenska kyrkan tar avstånd från vaccinpass och öppnar sina kyrkor för alla – ovaccinerade och vaccinerade – i sann human anda. 

Sedan kan man ju alltid fråga sig hur politiker och myndigheter tänker egentligen. För hur ska det gå med smittspridningen när vaccinpassen gör det möjligt för fullvaccinerade att smitta ner andra fullvaccinerade och sedan sprida smittan vidare ute i samhället?

Demonstrationer och protester mot restriktioner och nedstängningar, mot massvaccinering, mot vaccinpass och mot avvecklandet av demokratin pågår runt om i hela världen (även om svensk media ofta ”glömmer” att rapportera om detta). I flera länder bildas motståndsrörelser som om vi lever i krigstid. Och det gör vi kanske. Men vi får hoppas att det inte går lika långt i Sverige och att regering och myndigheter tar sitt förnuft till fånga.

Det är aldrig för sent att vända en skuta som irrat in i dimma. Det är aldrig för sent att ändra sig och tänka om. Många fullvaccinerade som jag pratar med vill säga nej till tredje sprutan. De har fått nog. De känner sig lurade. De känner sig trötta och förbannade på propagandan. Och jag förstår dem. 

Det finns alternativ till Covid-19-vaccinen. Första steget är att vilja/våga inse detta. 

Avslutningsvis: Wafaa El-Sadr, forskare i global hälsa, säger så här till nyhetsbyrån AP (24 november 2021): ”Afrika har varken samma mängd vaccin eller resurser för att besegra covid-19 som Europa, men på något vis tycks de ändå lyckas bättre.” Nu försöker media och myndigheter svartmåla Afrika genom att koppla en ny variant av viruset till kontinentens södra region. Det har dock inget att göra med det som Wafaa El-Sadr slår fast i sitt uttalande. Och vaccinlobbyister vill ”förklara” det med att rapportering och statistik från några afrikanska länder haltar, men faktum kvarstår likväl: Ett virus muterar hela tiden och Afrika klarar sig bättre än Europa när detta skrivs (vissa afrikanska länder har knappt tillgång till något vaccin alls). Det är inte mutationen i sig som blir farlig, det är hur vi hanterar mutationen (och hela pandemin) som gör den farlig. Och hittills har vi hanterat pandemin med ensidig galenskap.

Fotnot: I vissa länder använder man läkemedlet Ivermectin och där tycks man ha fått ner smittspridning och antal fall med svåra symtom. Läkemedlet ger dock inga inkomster att tala om för läkemedelsindustrin, därför får vi ingen information om detta från officiella källor. Huruvida Ivermectin fungerar eller inte kan jag inte uttala mig om. I stället för Ivermectin använder många det naturliga alternativet Quercetin + zink som tydligen ska vara minst lika effektivt. Extra doser C- och D-vitamin är vanligt. Man pratar om att många som drabbats av svåra symtom vid Covid-19 lider av D-vitaminbrist. Runt om i världen arbetar homeopater för att hjälpa människor med Covid-19, med långtidscovid och med vaccinskador och/eller nedsatt immunförsvar orsakat av Covid-19-injektionerna.

“Livet är väldigt farligt. Inte på grund av ogärningsmän, utan snarare på grund av personerna som sitter och tittar på medan det händer.”

Albert Einstein

Uppdatering: Delar av Svenska kyrkan har nu tyvärr vikit sig för påtryckningar och infört vaccinpass i vissa kyrkor och därmed blivit en part i den nya inhumana, diskriminerande samhällsandan.