Homeopatins insatser under en pandemi

För hundra år sedan hjälpte och räddade homeopaten Klara Franzén livet på tusentals svenskar under spanska sjukan (1918-20). Hon hade även skolmedicinska läkare och riksdagsledamöter som patienter.

1924 höll hon ett uppmärksammat tal i svenska riksdagen – om de biverkningar och skador som ett vaccin kan orsaka. Efter att kung Gustav V läst Klaras bok ”Homeopatiska självläkaren” skickade han henne ett porträtt och ett tackbrev.

Hundra år senare, 2021, är det återigen vi homeopater som finns där för människor som drabbats av långtidscovid eller biverkningar och skador orsakade av Covid-19-injektionerna. Vi finns där för människor som aldrig återhämtar sig efter infektionen eller efter sprutan. Det är vi som i vanlig ordning städar upp efter vaccin- och läkemedelsindustrin och industrins våldsamma ”läkemedel”.

I Journal of the American Institute for Homeopathy, maj 1921, finns en längre artikel om användningen av homeopatisk läkekonst under spanska sjukan publicerad.

Dr. T A McCann från Dayton, Ohio, redovisade att cirka tjugofyratusen fall av influensa (spanska sjukan) i Ohio behandlats allopatiskt med en dödlighet på 28,2 procent medan tjugosextusen fall av samma influensa behandlats homeopatiskt med en dödlighet på 1,5 procent.

Siffrorna får stöd av Dean WA Pearson från Hahnemann College i Philadelphia som gått igenom tjugosjutusen fall av spanska sjukan behandlade med homeopati och fått fram samma resultat.

Dr. Herbert A. Roberts från Derby, Connecticut, fick in uppgifter och statistik från trettio homeopater i staden. Tillsammans rapporterade de om drygt 6600 homeopatiskt behandlade fall varav 55 dödsfall, vilket är mindre än 1 procent.

Roberts arbetade som läkare på ett troppsskepp under första världskriget. Han hade åttioen fall av spanska sjukan på väg över till Europa. I hans logg går att läsa: ”Alla återhämtade sig och kom iland. Varje man fick homeopatisk behandling. Ett annat fartyg förlorade trettioen man på vägen.”

Vill Du komma i kontakt med en homeopat?
Här är länken: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-team/

Lästips 1: ”Homeopatins fantastiska värld! Epidemier och pandemier” (e-bok). Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177655862/homeopatins-fantastiska-varld-epidemier-och-pandemier/

Lästips 2: ”Homeopatins fantastiska värld Covid-19”. Länk: https://www.litenupplaga.se/1965

Lästips 3: ”Vaccinpandemin – om sanningen skall fram”. Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177655787/vaccinpandemin-om-sanningen-skall-fram/