Det nyfascistiska Italien

Italien inför nu tvångsvaccinering (ett övergrepp som kallas för obligatorisk vaccinering av både italiensk och svensk media) av personer som är över 50 år. De som vägrar låta sig vaccineras förlorar sina jobb och förbjuds att söka andra jobb. För alla lärare, poliser och hälsoarbetare är vaccinbevis redan obligatoriskt, oavsett ålder.

Italien har ju en historia bakåt av fascism med Benito Mussolini i ledarposition. 1919 bildade Mussolini den fascistiska föreningen Fasci di Combattimento och 1922 tog fascisterna makten. 1924 utropades Mussolini till enväldig regeringschef med rätt att stifta lagar på egen hand och kort därpå tvångsupplöstes all opposition. Allt motstånd slogs ner med våld och terror. Korruption, tvång, diskriminering och polarisering blev italienarnas vardag.

Kanske är det inte så konstigt, men fruktansvärt tragiskt, att Italien nu tar sig ett återfall i sin egen mörka historia och ånyo avvecklar demokratin och inför fascism genom att bland annat tvångsmedicinera människor och utfärda diskriminerande vaccinpass – metoder som Mussolinis kompis Adolf Hitler satte i system mellan 1933 och 1945. Samma metoder förbjöds för all framtid i och med Nürnbergrättegångarna mot de nazistiska krigsförbrytarna.

Men människans minne är kort. Och nu är vi där igen, i ekot av stöveltrampens tid. Inte bara i Italien utan i stora delar av EU… inklusive Sverige.

Benito Mussolini flydde mot den schweiziska gränsen i april 1945 men tillfångatogs av italienska motståndsrörelsen och avrättades.