Varför dör vissa människor i samband med en virusinfektion?

Det finns inte en enda människa i världshistorien som dött av Covid-19. Inte heller har någon människa någonsin dött av förkylning eller influensa. Däremot kan vissa människor få svåra eller väldigt svåra symtom och till och med dö i samband med en av nämnda virusinfektioner.

De vanligaste orsakerna (ofta i kombination med varandra) till att en människa får svåra symtom eller avlider i samband med en virusinfektion är:
Hög ålder (80 år eller äldre).
Underliggande sjukdom (som behandlas med syntetiska läkemedel vilka hämmar immunförsvaret).
Regelbundet intag av syntetiska läkemedel som hämmar (undertrycker/försvagar) immunförsvaret.
Vitamin- och näringsbrist.
Fetma.

Alla som avlidit med Covid-19 så här långt prickar in på minst två av de här uppräknade orsakerna. Majoriteten av dem som får svåra symtom eller avlider med Covid-19 lider av D-vitaminbrist.

Fotnot: Syntetiska läkemedel innefattar antibiotika, kortison, värktabletter, sömntabletter, antihistamin, statiner, cellgifter, psykofarmaka med mera. Dessa ”läkemedel” tillverkas av samma företag som tillverkar vaccin. Deras affärsverksamhet är genial eftersom ingen någonsin blir frisk eller hel av produkterna utan tvärtom svagare och svagare och mer och mer beroende.