Komplementärmedicinska Riksförbundet och Whildes Homeopatiska Skola – Dags att ansöka

Jag startade pionjärskolan WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA år 2018. Idag är vi en familj på fler än 300 elever, lärare och administrativ personal. Våra utbildningar är på distans men med frivilliga helgträffar och seminarier i Malmö. Vi samarbetar med Malmös bästa och mest moderna konferenshotell.

WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR). Certifikatet innebär att skolan är kvalitetssäkrad enligt KMR:s krav.

Ni som studerar i skolan kan bli medlemmar i KMR och få de fördelar och försäkringar som förbundet erbjuder sina medlemmar.

Samarbetet med KMR bygger på en ömsesidig respekt och på en gemensam vilja att sprida och fördjupa information och folkbildning om naturliga läkekonster och behandlingsmetoder i allmänhet och om homeopatisk läkekonst i synnerhet.

Utöver det prestigelösa samarbetet med KMR är WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA helt fristående och självförsörjande. Skolans filosofi är, och har varit sedan starten, att homeopati är till för alla. I stället för att exkludera så inkluderar vi.

Alla har rätt att lära sig homeopati. Och här är alla lika välkomna. Det krävs inga förkunskaper. Vi har skolmedicinska läkare och sjuksköterskor som elever, vi har psykologer och zonterapeuter som elever, vi utbildar pensionärer och unga studenter, hos oss pluggar poliser, städare, lärare, politiker, datatekniker, jurister och veterinärer homeopati.

Du kan arbeta på hel- eller halvtid samtidigt som du läser hos oss. Du kan vara arbetssökande, föräldraledig, läsa andra ämnen parallellt eller ägna dig åt homeopatin på heltid. Du läser homeopati på dina villkor hos oss. Vill du arbeta som homeopat i framtiden? Då hjälper vi dig med det. Vill du ”bara” lära dig homeopati för eget bruk så stöttar vi dig fullt ut i det.

Sammanhållningen mellan elever och före detta elever i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA är fantastisk. Alla hjälper varandra, stöttar varandra och lyfter fram varandra – både under utbildningen och efter avslutade studier. Skolans kontaktnät är stort, brett och växande. Vi har elever från hela Sverige, men också svensktalande från länder som Finland, Norge, Tyskland och Spanien. Vi bygger en stark och frisk homeopati för framtiden. Fokus ligger alltid på patienten, på att höja människors och djurs livskvalitet, värdighet och hälsa.

Från och med 2022 delar skolan ut 5-10 frikort varje år. Frikorten innebär att skolan betalar elevens första studieår. Det är skolans egna elever och före detta elever som kan ansöka om frikort för sina barns eller barnbarns räkning. Detta för att garantera homeopatins fortlevnad och tillväxt i Sverige och i våra kära grannländer – inte bara här och nu utan också för framtida generationer.

Med anledning av det stora intresset för skolan kommer starten på ansökningsperioden att tidigareläggas till den 21 mars det här året (annars brukar den starta 1 maj). Tidigare har vi tagit in max 80 nya elever per läsår men från och med det här läsåret tar vi in max 100 nya elever.

Den 1 mars varje år startar ett nytt läsår. Ansökningsperioden till 2023 års utbildning är 21 mars – 1 december 2022 (eller så långt platserna räcker). Ansökan mejlas till: info@stefanwhilde.se

Glöm inte att uppge dina kontaktuppgifter – namn, postadress, telefonnummer, mejladress och personnummer – när du ansöker.

Tänk på att din ansökan är bindande.

Efter avklarad 1-årig grundutbildning kan du välja om du vill fortsätta att studera i 1 eller 2 år. År 2 och 3 är frivilliga. Tar du 3-årig examen tilldelas du certifikat av KMR. Efter varje avklarat läsår tilldelas du skolans diplom samt ett 12-sidigt lärobevis.

Allt studiematerial (inklusive läkemedelsläran) är på svenska förutom symtomlexikonet som är på engelska. Men du får hjälp av oss lärare och av ett 215-sidigt svenskspråkigt kompendium i studierna av symtomlexikonet.

Kursavgift för ett läsår är 12 500 kr (exklusive moms). Med moms blir det 15 625 kr.

För mer information om utbildningen, mejla: info@stefanwhilde.se Det går också bra att besöka webbsidan stefanwhilde.se 

”Stefan Whilde är helt fenomenal som kunnig lärare och pedagog med en brinnande hängivelse för homeopatin! Jag hoppas att han utbildar och inspirerar många att använda den homeopatiska läkekonsten.”
Dr. Hellen Valerian-Gerhards, svensk-tysk homeopat och läkare samt mentor i Whildes homeopatiska skola

Länkar:

Länk till Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR): https://komplementarmedicinska.se/

Länk till FB-sidan Stefan Whilde – Klassisk homeopat: https://www.facebook.com/whildehomeopat 

Länk till informationsgruppen Whildes homeopatiska skola (på Facebook): https://www.facebook.com/groups/1462157920716973