Låt inte Jantelagen ta dig – Be Yourself

Bästa sättet att förhålla sig till Jantelagen är att vara sig själv. Då håller man sig frisk och glad länge. Börja med att göra tvärtom gentemot vad du brukar – för tillsammans med homeopatisk behandling är tvärtom-knepet ofta bästa vägen hem. Det kan ta emot inledningsvis och det kan krävas tid och tålamod, men efter hand så rinner våra präglingar och trauman av oss. Sådant som hållit oss fångna tidigare blir plötsligt helt oviktigt.

Vägen till hälsa är att resa baklänges genom livet till den punkt strax innan vår ohälsa startade, till den punkt där vi tillåter oss själva att vara hela, att vara hemma – helt oberoende av vad andra tycker och tänker.

Kom ihåg att definitionen av hälsa inte är ”att vara symtomfri” eller att ha ”normala värden”. Definitionen av hälsa är kreativitet, livslust, värdighet och självrespekt.

Fotnot: Jantelagen är den lag som säger att du inte får vara bättre, mer framgångsrik, lyckligare eller annorlunda än andra och att du ska anpassa dig till andra på din egen hälsas bekostnad (så att du mår lika dåligt som ”alla andra”). Lagen går särskilt djupt i vissa länders kulturella rötter, däribland Sveriges.