Homeopatins essens

Jag har ägnat 25 år åt homeopatin och jag lär ägna återstoden av mitt liv åt samma fantastiska läkekonst. Jag har utbildat flera hundra människor i homeopati och jag har hjälpt tusentals människor och djur tillbaka till hälsa. Det finns ingen falsk blygsamhet i detta, men det finns en genuin ödmjukhet och en helande förtröstan.

Jag har gått i många skolor, men den kanske viktigaste och bästa skolan var min egen resa som patient. Det var där och då som jag förstod homeopatins essens, den byggkloss som aldrig kan pluggas in bakom en skolbänk.

Jag har haft och har många lärare, inte minst mina elever som hela tiden inspirerar mig och ger mig nya perspektiv. Även mina patienter blir dagligen till lärare och inspiratörer.

För mig är homeopatin folkets läkekonst. Den är till för alla och ska alltid vara inkluderande, aldrig exkluderande. Det är därför som jag skriver folkbildande böcker om läkekonsten.

Så här långt har 16 titlar publicerats i serien ”Homeopatins fantastiska värld!”. Några av titlarna har tryckts i flera upplagor, däribland ”Läkemedelslära Del 1” (3 upplagor), ”Vaccinationer – Alternativ och behandling av vaccinskador” (5 upplagor), ”Homeopatisk akutvård – Del 1” (4 upplagor) och ”Homeopati för nybörjare” (14 upplagor). Detta är väldigt glädjande och ger en klar och tydlig indikation på att intresset för homeopatin ökat lavinartat under de senaste 4-5 åren vilket i sin tur innebär att kunskapen om homeopatin äntligen ökar och breddas i Sverige.

Idag sitter jag och skriver på ”Läkemedelslära Del 3” som har planerad release efter sommaren, i början eller mitten av september 2022. Det är ett mastodontarbete som jag kastar mig in i med en bergsbestigares orubbliga envishet. Sammanlagt kommer fler än 300 homeopatiska läkemedel att ha beskrivits i ”Läkemedelslära Del 1”, ”Läkemedelslära Del 2” och ”Läkemedelslära Del 3”. Tillsammans är de tre böckerna på cirka 1300 boksidor.

Med homeopatin hjälper vi inte bara människor och djur tillbaka till hälsa, vi räddar också vår natur, våra sjöar och hav, våra ängar och skogar och allt vårt djurliv eftersom homeopatin är en miljövänlig läkekonst. Homeopatin finns inte bara till för oss, här och nu, den finns också till för kommande generationer – för våra barn och barnbarn.

Och till sist, vänner! Kom ihåg detta: Hälsa är inte detsamma som att bli symtomfri eller att ha ”normala” värden. Hälsa är en ökad kreativitet, en ökad livslust, energi, värdighet och självrespekt. Hälsa är att få insikten om att eget ansvar ger eget inflytande och eget inflytande är vägen hem – till hälsa. I denna fantastiska formel vilar homeopatins essens.

Länkar:

WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA, läs mer: https://stefanwhilde.se/2022/03/20/komplementarmedicinska-riksforbundet-och-whildes-homeopatiska-skola-dags-att-ansoka/

”Läkemedelslära Del 1”, köp direkt i Recito förlags egen webbshop: https://www.litenupplaga.se/1943

”Läkemedelslära Del 2”, köp direkt i Recito förlags egen webbshop: https://www.litenupplaga.se/2009

Behöver du konsultera en homeopat? Varmt välkommen till WHILDES HOMEOPATISKA TEAM: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-team/