GÄSTBLOGGARE: Sandra Wigren – Tala om det

Alldeles för många har drabbats av allvarliga biverkningar efter att ha injicerat covid-19 vacciner. Vi måste tala om det. Och de som drabbas behöver hjälp.

Projektet #talaomdet samarbetar med många organisationer, läkare, jurister och även berörda personer – internationellt. Vi samlar vittnesmål genom intervjuer och hjälper människor att våga träda fram och berätta sina historier som vaccinskadade.

Vi kräver att alla som har skadats av injektionerna ska få den hjälp de behöver och skälig ersättning för sina skador. Vi kräver också att de ansvariga ställs till svars och att massvaccination mot Covid-19 omedelbart stoppas.

Den 30 april 2022 hölls en manifestation i Stockholm för att ställa upp för de skadade och deras anhöriga. En scen tillsammans med läkare och advokater för att få tala ut och låta världen se och höra.

LÅT OSS BÖRJA SAMTALA OM COVID-19-VAXXINSKADOR OCH STOPPA MASSVACCINATIONEN GLOBALT.

Informerat samtycke, säkerhetstester och rätten att bestämma över sin egen kropp/Kroppens autonomi är alla grundläggande mänskliga rättigheter och bör upprätthållas av alla demokratiska regeringar för att skydda sitt folk. Men för närvarande har vi sett ett enormt antal vaccinskador efter covid-vaccin, globalt. Vad som är ännu värre är att media håller tyst om det och att läkemedelsföretagen inte är ansvariga för den skada de orsakar. Dessutom har många läkare inte tillräckligt med kunskap för att koppla ihop skadorna och biverkningarna. Inte heller skrivs de med i sjukrapporterna.

Det finns en enorm lucka i vårt system som försätter människor i en mycket sårbar och farlig situation, där de inte kan ta sin hälsa i egna händer. Människor saknar också information och kunskap för att kunna fastställa vilka skador vaccinerna orsakar.

”Över 101 000 biverkningar rapporterade i Sverige, över 10 000 av dessa är allvarliga och nästan 400 dödsfall”

Biverkningarna är ett stort mörkertal då inrapporteringarna är få till antal (se: www.lakemedelsverket.se)

Kampanjen #talaomdet’s sociala medier syftar till att starta en öppen global dialog om covid-19-vaccinskador och människor som delar med sig av sina berättelser och erfarenheter som har tystats av MSM. Och för att visa världen att det för närvarande finns miljontals människor som lider på grund av den globala massvaccinationskampanjen. För att inte tala om de långtidsskador som kommer att fortsätta utvecklas globalt.

Vi kommer också att samla in pengar för att stödja de juridiska processer globalt som syftar till att skapa rättvisa åt dem som drabbats av detta tragiska medicinska experiment.

Dessutom blir människor som lider av dessa allvarliga biverkningar inte hörda eller hjälpta av sina läkare och deras regering, istället tystas de. Att betrakta biverkningarna som en brådskande fråga är därför inte bara en fråga om brott mot mänskligheten, utan också ett akut behov av att stoppa massvaccinationen globalt för att skydda mänskligheten från ytterligare oåterkalleliga skador.

Text av Sandra Wigren

Länk till Tala om det: https://talaomdet.se/