Globalismen är en garant för bevarad och fördjupad sjukdom i världen

Bill Gates, som av mainstreammedia kallas ”filantrop” men egentligen är en misantrop, pratar mycket och gärna om global hälsa och om att den globala hälsan ska skyddas och stärkas med våldsamma metoder (vaccin och syntetiska ”läkemedel”).

Men ju mer global hälsan blir desto mer flyttas den bort från individen och från det unika i varje individ för att komma närmare bevarandet och fördjupandet av sjukdom (som alltid sker när fokus flyttas bort från individen). Och bevarandet och fördjupandet av sjukdom garanterar en fortsatt gigantisk inkomst för vaccin- och läkemedelsindustrin, medan riktig hälsa skulle sätta samma industri i konkurs eftersom friska människor inte behöver vaccin eller ”läkemedel” som värktabletter, kortison, statiner, antihistaminer, cellgifter eller psykofarmaka.

Decentralisering av makt ökar folkhälsan eftersom hälsan då ökar på individnivå. Ju mer makten i världen och samhället decentraliseras (gärna ner på lokal nivå i alla frågor och sammanhang) desto större förutsättningar för ökad hälsa. Ju mer makt åt individen, desto friskare människor. Ansvar på individnivå = inflytande på individnivå = hälsa.

Globalism är detsamma som sjukdom, som bevarandet och fördjupandet av ohälsa. Och globalismen är en garant för att vaccin- och läkemedelsindustrin ska överleva och frodas, på bekostnad av människors hälsa.

Och frodas vaccin- och läkemedelsindustrin så hålls även den lukrativa klimatkrisen vid liv, detta eftersom vaccin och syntetiska ”läkemedel” är klassade som miljöfarligt avfall och förstör våra sjöar, våra hav, vår natur och då också givetvis oss själva.

Därför blir Bill Gates en misantrop.

Fotnot: Filantrop är en människoälskare och välgörare medan en misantrop är en människohatare med brist på tillit till sina medmänniskor.

Vill Du boka tid hos klassisk homeopat för konsultation och behandling av ohälsa med en naturlig och miljövänlig läkekonst? Välkommen till WHILDES HOMEOPATISKA TEAM! Vi finns i hela Sverige och i Finland, men behandlar människor och djur från hela världen.
Länk: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-team/