GÄSTBLOGGARE Marina Szöges – Grand jury

Grand Jury, folkets domstol

Den 12 februari 2022 startade advokaterna dr Reiner Füllmich och Viviane Fischer med kollegor Grand Jury-förhandlingarna. Vittnesuppgifter och bevis för att pandemihotet är överdrivet och att vaccinet orsakar allvarliga biverkningar och saknar effekt, lades fram.

Enligt Reiner Füllmich var pandemin planerad redan 2001 då övningen Dark Winter (1) genomfördes. Hösten 2019 inleddes covid-pandemin med simuleringen av Event 201 (2), för att strax därefter starta i Wuhan och drogs sedan i gång globalt mars 2020, då WHO deklarerade pandemi.

I video nummer 1 ”Opening Statements” lägger Füllmich fram fyra övergripande punkter, vad Grand Jury-förhandlingarna handlar om:

 1. Det finns och fanns ingen coronapandemi. Bara en PCR-testpandemi, som genom en psykologisk operation har skapat panik hos världens befolkning. Denna agenda har varit planerad sedan ungefär 20 år av en liten grupp individer för att få kontroll över världens befolkning. De har använt regeringar och media för att få ut skrämselpropaganda.
 2. Covid kan säkert och effektivt behandlas med kosttillskott som bland annat vitamin D och C och zink i förebyggande. Ivermektin och Hydroxiklorokin kan användas både förebyggande och som behandling av covid. Både förebyggande medicin och verksam behandling av fungerande läkemedel har underkänts, för att i stället kunna ge ett experimentellt vaccin nödgodkännande. Ett vaccin som inte bara är overksamt utan också riskerar att ge allvarliga biverkningar och även dödsfall.
 3. Samma personer som lanserade svininfluensan 12 år tidigare och då skapade panik genom att bland annat ändra definitionen för pandemi, startade även covid-19-paniken. Svininfluensan var deras första försök att skapa en pandemi.
 4. ”Dom” vill via denna pandemi få full kontroll över hela världens befolkning och förstöra våra små och medelstora företag, som detaljhandel, hotell och restauranger för att i stället styra över affärsverksamheten och pengar till plattformar som Amazon. Agerandet inkluderar också befolkningskontroll, minskning av världens befolkning och att de som överlever ska få sitt DNA ändrat via mRNA-injektioner. En avsiktlig förstörelse av demokrati, vår kultur och våra nationer med hjälp av kaos för att världens folk i slutänden ska gå med på en världsregering under FN och en digital valuta som bara kan fås via världsbanken, som de själva äger, förstås.

Det här ovan låter ju som en så kallad konspirationsteori, men då behöver det tas i beaktande att det är stjärnadvokat dr Reiner Füllmich, som bland annat framstående har stämt Volkswagen och Deutsche Bank för fulspel, som på fullt allvar säger detta.

Füllmich tillsammans med kollegan Viviane Fischer har arbetat sedan 10 juli 2020 med att intervjua över 100 experter från olika yrkesgrupper för att ta reda på sanningen om vaccinet och coronapandemin.  

Här nedan tas väl valda partier upp från video nr 4 som handlar om vaccinet. Videon är nästan sex timmar lång och kan ses på: https://www.grand-jury.net/.

Där finns alla fem videor från förhandlingen: Nr 1 inledningen Opening Statements, nr 2 den allmänna historiska och geopolitiska bakgrunden, nr 3 PCR-testerna, nr 4 injektionerna och nr 5 finansiell förstörelse.

Dr Vanessa Schmidt-Krüger, molekulär cellbiolog, specialist i kardiovaskulär sjukdom, Tyskland

Dr Vanessa Schmidt-Krüger börjar sin redovisning med att säga att det inte behövs ett vaccin mot coronavirus. Vi har ett starkt naturligt immunförsvar mot coronavirus. Hon berättar att inte alls så många har dött av covid som media och regeringar runt världen har fått oss att tro. USA, Italien och Sverige har visat att fler än 90 % av dem som dött av/med corona har haft underliggande sjukdomar som har satt ned immunförsvaret.

Vanessa säger att ”John Ioannidis, en världsberömd epidemiolog, har beräknat den globala dödligheten för [covid] infektioner från ett stort antal publikationer och kommit fram till att 0,15 % av de infekterade har avlidit”. Detta antal inkluderar även personer som inte dog av covid utan av andra kroniska eller akuta sjukdomar, men som hade ett positivt PCR-test men inga covid-19-symptom.

Från föregående session (video 3) framkommer att PCR-testerna inte är till nytta vid klinisk diagnostik. ”Enligt denna kunskap måste infektionsdödligheten på 0,15 % sänkas ytterligare”, menar Vanessa.

Vidare säger hon att Sars-cov-2-viruset inte är ett nytt virus. Vi har ett starkt naturligt immunförsvar mot corona och även mot sars-cov-2, som har tillräckligt många släktdrag med andra coronavirus för att inte räknas som ett nytt virus. Att ge ett vaccin eller boosterdoser för att antikroppar försvinner är helt fel, menar hon, eftersom det är naturligt att antikroppar försvinner efter en tid. De ska inte finnas i blodet och ta plats om de inte behövs. Däremot finns försvaret kvar i minnescellerna. Om patogenen/coronaviruset dyker upp igen, då tillverkas direkt nya antikroppar från minnescellerna och personen blir då skyddad.

Vanessa säger att mutationerna är lika varandra. De första varianterna skiljer sig i stort sett ingenting från varandra och omikronvarianten är till 99 procent lika de tidigare. Det behövs ingen booster, säger hon. Vaccinet mot ”Wuhan-varianten” borde fungera även mot varianterna. Hon säger att anledningen till att det ser ut som att boosterdoser behövs, är att vaccinet inte fungerar.

Sedan berättar Vanessa något som är väldigt intressant och som ställer hela coronavaccinidén fullständigt upp och ned: Inget vaccin som triggar antikroppsproduktion i blodet kan neutralisera ett virus som kommer från luften via lungorna. Ett sådant vaccin kan inte fysiologiskt sett fungera, menar hon, eftersom det mellan blodet och lungorna finns membran som bara vissa antikroppar kan korsa. De antikroppar som har förmåga att korsa detta membran, kan endast fås via naturlig immunitet.

Vanessa säger rent ut att vaccinet är värdelöst och menar att allmänheten behöver få veta att Pfizer har fuskat i sin vaccinstudie.

Deanna McLeod, rektor och grundare av Kaleidoscope Strategic Inc., bakgrund inom immunologi och psykologi, Kanada

Sedan år 2020 har Deanna McLeod och medarbetare lagt ned 2 000 timmar på att undersöka covidrelaterade kliniska data för att ta reda på om nyttan överstiger risken med vaccinet. Hon berättar om Pfizers studie som är en fas III-studie. Den startade 27 juli 2020 och är klar först i maj 2023.

Pfizers studie (3) är inte designad för att ta reda på om vaccinet minskar sjukdom, sjukhusinläggningar och död. Den visar inte heller om vaccinet kan förhindra smittspridning, och det sämsta av allt, studien visar inte heller om vaccinet är säkert på kort och lång sikt.

Eftersom studien inte visar om vaccinet förhindrar smittspridning, kunde man inte vid årsskiftet 2020/21 veta om det kunde förhindra smittspridning. Eftersom inga data fanns om injektionen kan förhindra smittspridning kan inte c-injektionen kallas för vaccin, menar Deanna McLeod. Trots detta så startade vaccinationerna med påståendet att injektionen var lösningen på pandemin.

Ett av kriterierna för ett en produkt ska få kallas vaccin är att det ska förhindra smittspridning.

Deanna McLeod har hittat flera märkliga fynd i Pfizers vaccinstudie:

Bland annat var alla deltagarna i studien friska eller stod på fungerande medicinsk behandling. De hade ett väl fungerande immunförsvar och hade liten risk för att drabbas av allvarlig sjukdom. Enligt henne så är det ovanligt att bara ta med friska personer i en vaccinstudie, när vaccinet är tänkt att skydda de sköra, äldre och sjuka som ofta har ett svagt immunförsvar.

Vidare säger hon att för att bevisa effekt borde den vaccinerade gruppen ha jämförts med ”standard of care”, som i det här fallet är naturlig immunitet och medicinsk behandling av själva sjukdomen. Eftersom vaccinet jämfördes med placebogrupp finns inga data på om vaccinet är bättre eller sämre än naturlig immunitet/behandling för covid-19.

Vidare berättar Deanna McLeod att Pfizer tog bort kontrollgruppen i förtid: Två månader efter den andra dosen, den 31 december 2020, togs blindningen bort. De avslöjade vilka som ingick i placebogruppen och 89 % av dessa valde att ta vaccinet. Det innebär att det inte längre går att göra jämförande säkerhetsanalyser mellan vaccinerade och ovaccinerade personer. Meningen var att blindningen skulle ha tagits bort först i maj 2023 men av någon anledning väljer Pfizer att ta bort den i förtid.

Sedan visar hon uträkningar på risk och nytta med vaccinet. Enligt studien fick 4,3 % av de ovaccinerade covid, mot 0,4 % i vaccingruppen. Däremot fick 24 % i vaccingruppen coronasymptom i form av biverkningar och i placebogruppen fick 6,2 % coronasymptom. Det är alltså en 300-procentig ökad risk att få covidsymptom för den som vaccinerar sig mot covid, jämfört med den som inte vaccinerar sig.

Pfizer redovisar en effektivitet på 91 % (uppföljning efter två månader), men nyttan landar på 2 % enligt Deanna McLeod när biverkningarna räknades in (som alltså bland annat är covidsymptom).

Vaccinets statistiska 91-procentiga effektivitet minskar mycket snabbt. För att boosta upp resultatet lade Pfizer till en annan studie, utförd på barn. Studien som nämns ovan startade den 27 juli 2020 och studien som sedan lades till startade fyra månader senare, i november 2020. Genom att boosta upp studie nummer ett med en kortare studie som började fyra månader in, kunde Pfizer hissa upp resultatet och därmed felaktigt fortsätta rapportera om en 90-procentig effektivitet.

Vidare berättar Deanna Mc Leod att dödligheten var något högre i vaccingruppen. Allt som allt avled 34 personer. Värt att nämna är att nio personer i vaccingruppen och fem i kontrollgruppen dog av hjärt-kärlsjukdom. Två avled med/av corona i kontrollgruppen och en dog i vaccingruppen.

Deanna McLeod som arbetar med risk och nytta-bedömning vid cancerbehandling menar att de aldrig skulle stödja ett läkemedel som detta, där sjukdom och även död ökas i en frisk befolkning. Hon säger att de inte ens skulle rekommendera ett sådant ”läkemedel” för människor i livets slutskede.

Prof. em. dr. med. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog, immunolog & infektionsepidemiolog, Tyskland

Prof. Sucharit Bhakdi säger att det står i Nürnbergkoderna, att om någon blir skadad eller dödad under ett pågående experiment, som den här massvaccineringen är, måste experimentet avbrytas omedelbart. ”Vi pratar inte om ett, två eller tre fall utan vi pratar om tusen, hundratusentals fall av allvarliga biverkningar. Vi behöver inte ens prata om vaccinet ger antikroppar eller inte, eftersom det ändå inte fungerar”, menar han.

Bhakdi säger att det här ”så kallade vaccinet” har två toxiska komponenter:

 1. Lipidhöljet, som nu används i injektioner på miljarder av människor, har inte blivit säkerhetstestat på vare sig djur eller människor. Vi vet nu att dessa lipider är inflammationsdrivande och kan orsaka cytokinstorm, allvarlig sjukdom och död.
 2. Genen själv, som kodar för spikproteinet, kan leda till skada via många mekanismer. De två större kategorierna kommer att vara:
 3. När spikproteiner produceras av kroppens egna celler och släpps ut i blodet blir den till ett gift.
 4. Den cell som producerar spikproteiner kommer att attackeras av kroppens eget immunför.

Bhakdi säger att den första stora lögnen från vaccinindustrin var att vaccinet skulle stanna i muskeln och inte gå ut i blodomloppet. Men allt som injiceras i en muskel når lymfkörtlarna och är sedan ute i blodet. Det är nu bevisat att spikproteinet går ut i blodomloppet och riskerar att skada kroppens vävnad. Bhakdi menar att det visste vi redan för ett år sedan. Först skadas vävnaderna och de börjar att läcka. Därefter kan vaccinet nå in i kroppens organ som till exempel hjärta, hjärna, lever lymfkörtlar och mjälte.

När sedan kroppens egen vävnad börjar producera spikproteiner kommer de att attackeras av immunförsvarets mördarceller. Även lymfkörtlarna kommer om de börjar tillverka spikproteiner att bli attackerade av mördarcellerna, vilket riskerar att leda till ett sämre fungerande immunförsvar. Bhakdi berättar att spikproteiner har hittats i lymfkörtlar 60 dagar efter vaccinering.

Vidare säger Bhakdi att det riskerar att bli vävnadsförstörelse speciellt i vävnad där blodet går långsamt, som till exempel i de fina kapillärerna mellan hjärncellerna och även i hjärtat när blodet en stund står still mellan hjärtslagen. Då kommer det att bli lätt för mRNA att ta sig in i cellerna. Resultatet kan tyvärr bli blodproppar. Han menar att den huvudvärk som många får efter speciellt andra sprutan är tecken på att det har bildats små blodproppar i hjärnan. Om oturen är framme kan det bli neurologiska skador som till exempel ansiktsförlamning och till och med dövhet eller blindhet. Många har berättat för honom att de har sett psykologiska förändringar hos de vaccinerade, att hela personligheten har förändrats.

Dr Mike Yeadon, tidigare chefsforskare och vicepresident för lungforskning vid Pfizer, Storbritannien/USA

Dr Yeadon säger att det här vaccinet är en mycket dålig produkt och det var inte nödvändigt att tillverka ett vaccin för ett virus med så låg dödlighet. Han menar att vaccintillverkarna vet det också.

Att hoppa över alla säkerhetsrutiner för att skynda fram ett vaccin är farligt, menar Yeadon, och det är aldrig nödvändigt att utveckla, tillverka och distribuera ett nytt vaccin för en respirationspatogen som är så mild som covid förhållandevis är. Det tar minst fem år att utveckla ett nytt vaccin och om industrin beaktar alla säkerhetsrutiner och gör studier som även visar säkerhet och effektivitet på längre sikt, då har pandemin tagit slut när vaccinet är klart.

Idén med att vaccinera hela världens befolkning, även om vaccinet fungerar, är fel. Det man ska göra, säger Yeadon, är att vaccinera de som är sköra och äldre för att skydda dem. De yngre som inte blir allvarligt sjuka, där är det bättre att de får sjukdomen, tillfrisknar och får naturlig immunitet. Den som redan har haft covid ska inte vaccineras. Det kan till och med vara farligt att vaccinera en person som redan haft sjukdomen, menar han, eftersom det kan bli en hyperrespons på vaccinet som till och med kan döda den som vaccineras. Likaså gravida kvinnor ska inte vaccineras. 

Yeadon kommenterar också detta med boosterdoser och menar att det är galenskap att ta den ena injektionen efter den andra. Yeadon har ju själv arbetat inom vaccinbranschen och tror på vacciners ”hälsoeffekt”, men när det gäller covid-injektionen säger han att den inte har någonting med människors hälsa att göra.

Vad gäller den medicinska aspekten, så är det här vaccinet en ny medicinsk intervention och det enda det har gemensamt med andra vaccin är ordet ”vaccin”, säger Yeadon. Han säger också att Pfizer vet att spikproteinet är toxiskt, instabilt och likt människans eget protein. När immunförsvaret tillverkar antikroppar mot spikproteiner kan autoimmun sjukdom uppstå på grund av att antikroppen får svårt att skilja på egen vävnad och spikproteinet.

Han säger också att i designen finns ingenting som berättar hur länge spikproteinerna är aktiva och hur länge spikproteinerna transkriberar. Det kan vara allt från minuter till dagar eller år.

Yeadon har funderat över vad motivet kan vara att utveckla ett genvaccin som inte kan fungera som vaccin. Ett svar på den frågan kan vara, menar han, att tjäna pengar, men han tror snarare att det handlar om kontroll, att folk måste vaccinera sig för att få ett digitalt vaccinationspass. Ett annat syfte kan vara att etablera i mänsklighetens sinne att den här gentekniken är en bra produkt, så den ska kunna användas för andra syften också.

Han berättar också att biverkningsdata på VAERS avslöjar att de olika batcherna inte har samma innehållsförteckning. Knutet till en del batcher finns tusentals allvarliga biverkningar, till andra bara några stycken. Varje batch innehåller en halv miljon doser och en sådan skillnad mellan batcherna finns inte om de är tillbörligt tillverkade och innehåller samma ämnen och mängd.

Reinar Füllmich ställer den berättigade frågan:
– Kan det vara så att misstagen vi har sett har varit olyckshändelser?
Yeadon svarar:
– Det finns inte en chans att det här är misstag och olyckshändelser.

Fyra ledande företag, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca och Pfizer, började vid samma tid forska fram ett vaccin, de väljer alla den olämpligaste delen av viruset och blir klara i stort sett samtidigt. Hade de jobbat oberoende av varandra så hade de kommit fram med olika vaccindesign och de hade blivit klara vid helt olika tidpunkter. Han till och med säger rakt ut att läkemedelsindustrin och lagstiftare måste ha varit i maskopi med varandra.

Dr Alexandra Henrion-Claude, chef för forskning i genetik, Frankrike

Hittills har det inkommit till WHO:s databas 3,3 miljoner rapporter om biverkningar, inklusive dödsfall (22 mars 2022).

Dr Alexandra Henrion-Claude säger att under ett år har det dött lika många människor av covid-injektionen som det har dött under 30 år av alla andra sorters vaccin tillsammans.

Det är första gången i historien som mRNA-vaccin med spikproteiner används. Hon menar att det är ett misstag att använda mRNA i vaccin. Bland annat visar prekliniska studier på vaccin mot SARS/MERS att antikropparna riskerar att skapa inflammationer. 

För att vaccinet skulle kunna få ett nödgodkännande var man tvungen att först utesluta alla botande behandlingar mot covid-19 som till exempel Ivermektin och Hydroxiklorokinin. Ett vaccin kan aldrig få ett nödgodkännande om det finns botande behandling för sjukdomen som vaccinet är avsett för. Trots att det finns 78 studier på Ivermektin och flera hundra på Hydroxiklorokinin som visar att de fungerar som behandling mot covid-19, har de inte fått användas i flertalet länder.

Alexandra Henrion-Claude berättar att när vaccinationerna startade i Israel, England och Emiraten, som började vaccinera tidigt, ökade dödsfallen i covid lavinartat och nådde nivåer som tidigare under pandemin aldrig hade setts. Redan här borde massvaccinationerna ha stoppats, säger hon, och tillägger att man inte ska vaccinera mitt i en pandemi då människor riskerar att bli sjuka i själva sjukdomen.

Hon visar grafer på tre länder som började vaccinera tidigt, alla länder fick förvärrat utbrott av covid direkt efter vaccinstarten.

Det lodräta strecket visar när vaccinationerna startade. I alla tre länderna rusade dödstalen upp för att sedan minska. Pikarna av dödsfall vid vaccinationsstarten var både högre och varade längre jämfört med topparna innan.

Prof. em. dr Ing. Werner Bergholz, professor i elektroteknik, kvalitet & riskhantering, Tyskland

Prof. Werner Bergholz har också tittat på vaccinets kvalitet, säkerhet och effektivitet. Han går djupare in på det faktum att vissa batcher är farligare än andra. De varierar, som Yeadon nämnde tidigare, i antalet biverkningar och dödsfall. Vissa batcher ger få biverkningar medan andra ger många allvarliga biverkningar, inklusive död. Han berättar att de batcher som är extra farliga, där har man spätt ut biverkningarna genom att skicka ut vaccin från just dessa batcher till alla delstater i USA. Han menar att detta har de gjort med flit eftersom de vill dölja den höga procenten av biverkningar.

Tabellen visar att det är över tre gånger så stor risk i alla åldersgrupper att testa positivt på PCR-test/vara sjuk på riktigt för vaccinerade jämfört med ovaccinerade. Siffrorna visar: röd stapel vaccinerade och blå stapel ovaccinerade. Bergholz säger att under januari 2022 fanns ingen pandemi i England och Wales. Det är de vaccinerade som drev smittan vidare (med positiva PCR-test) under årets första månad.
 
Prof. em. Arne Burkhardt, patolog, Tyskland

Prof. Arne Burkhardt har tillsammans med patologer, läkare, biologer och en fysiker tittat på obduktionsrapporter och vävnadsprover på vaccinationsrelaterade komplikationer och död.

Teamet har tittat på 15 avlidna för att ta reda på om det var vaccinet eller något annat som orsakade dödsfallen. De avlidna är mellan 28 och 95 år och har dött någon gång mellan sju dagar och sex månader efter den sista sprutan.

Han visar många mikroskopbilder på inflammatoriska reaktioner och spikproteiner. Många organ har drabbats, även hjärnan. För att få en bra uppfattning om vad som kan hända för den som får en dålig batch, se bilder och hör professor Arne Bukhardts förklaring 2:56–3:33 i video nr 4.

Undersökningen av dödsorsaken är en second opinion som anhöriga har önskat att få.

Undersökningen av vävnadsproverna visar att den mest troliga dödsorsaken är covid-vaccinet. Teamet graderade sannolikheten till: 5 mycket troligt (very likely); 7 troligt (likely); 2 möjligt (possible). Endast i ett av de undersökta dödsfallen fann de inga bevis för koppling mellan vaccination och dödsfall.
 
Prof. Dr. Antonietta Gatti, fysiker och biotekniker, nanopatolog, Italien

Prof. Dr Antonietta Gatti har studerat injektionens innehåll under elektronmikroskop och har hittat nanopartiklar som krom, aluminium, kisel, klor, grafenoxid med mera.

Hon säger att cellernas membran släpper igenom nanopartiklar eftersom de inte har några försvarsmekanismer mot så små partiklar. Väl inne i kroppen kan de sedan reagera med kroppens celler och trigga immunsystemet. Här nedan några exempel på formationer som innehåller nanopartiklar som hon hittat i Pfizers, Johnson & Johnsons, Astra Zenecas och Modernas vaccin.

Grafen som hittades i Pfizers vaccin.
En formation i injektionen från Astra Zeneca som bland annat innehåller nanopartiklar av koppar, järn och krom.

En ihålig formation från Moderna som bland annat innehåller nanopartiklar av bly, kadmium och titan.
Här en bild från Johnson & Johnson som visar att vaccinet innehåller aluminium.

Hon säger att vaccinera en gravid kvinna med det här vaccinet kan orsaka att fostret får i sig nanopartiklar, eftersom de kan gå över från moderkakan till fostret.

Meredith Miller, coach & författare, USA, och dr Ariane Bilheran, filosof, klinisk psykolog, doktorsexamen i psykopatologi, Frankrike

Meredith Miller och dr Ariane Bilheran ger en möjlig förklaring till psykologin bakom hur det var möjligt att få så många att tro att det fanns ett livsfarligt virus och att den enda lösningen för att kunna återgå till det normala, var att ta covidvaccin. 

Innan 2020 hade vi vår uppfattning om världen och hur den fungerade, men 2020, då narrativet om pandemin började spridas, då ändrades den. Människor skrämdes med ett livsfarligt virus och att många skulle riskera att dö en kvalfylld död i syrebrist. Friska sattes i karantän, munskydd skulle användas och alla skulle hålla avstånd till sina medmänniskor. Folk isolerades i sina hem. Skrämda och isolerade människor får efter en tid tendens till att lita på de som förtrycker dem. De får svårt att ta in annan information, som till exempel att det finns botande behandling för covid, att inte alls så många avlider som media påstår och att vaccinet kan orsaka allvarliga biverkningar. I stället blir de arga på dem som inte håller med och de som inte tar vaccinet ses som en fara för de vaccinerade. De som inte vill vaccinera sig är osolidariska och egoistiska.

Människor som är rädda tappar sin förmåga att tänka logiskt och någonting som de inte hade kunnat acceptera tidigare, kan de nu tycka är en bra idé.

Det finns flera komponenter i den här pandemin som är märkliga och därför bör pandemin ifrågasättas:

 1. Pandemin startade i Wuhan och spreds med blixtens hastighet. Helt plötsligt var nästan hela världen smittad.
 2. PCR-testerna användes på ett tidigt stadium 2020 och kördes i för manga cycler, vilket ger ett falskt positivt resultat. Dessutom kan PCR-test inte användas som diagnosmetod, eftersom det bara testar för fragment av virus och inte ett helt virus.
 3. Äldre som bodde på vårdinrättningar, både i Sverige och i andra länder, fick inte vård om de blev sjuka, utan man lät dem ligga och dö ensamma. De anhöriga hade besöksförbud och kunde inte rädda sina anhöriga från svältdöden.
 4. Med felaktiga PCR-tester och många äldre som avled i brist på vård trissades dödsstatistiken upp.
 5. Trots att det redan 2020 fanns botande behandlingar fick dessa inte användas.
 6. Det enda som kunde rädda människor var covid-vaccin och det har hårdhänt tvingats på folk, med hot om att annars kan man förlora sitt jobb eller förhindras att resa.
 7. När det sedan kommer biverkningar av vaccinet rapporteras detta inte fullt ut i media. Människor tror fortfarande att det är så kallade normala och förväntade biverkningar de kan få. Många som får allvarliga biverkningar tas inte på allvar inom vården och läkare rapporterar inte till biverkningsregistret i den utsträckning de borde. I stället måste den drabbade själv rapportera in till Läkemedelsverket.
 8. När kriget utbröt i Ukraina, försvann covid från den ena veckan till den andra i nyhetsbevakningen. I stället för att vara rädda för covid, skulle vi i stället vara rädda för ett eskalerande krig med atombomber i vårt närområde.

Processen fortsätter. För att ta del av många och långa videoklipp som Corona Investigative Committee lägger ut, se: https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

© Marina Szöges
Artikeln är tidigare publicerad i “Tidskrift för Homeopati” 2022/1

Referenser:

 1. Operation Dark Winter: https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events-archive/2001_dark-winter/
 2. Event 201:https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
 3. Pfizers studie: https://phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf