Några rader om den stundande nagelsvampspandemin GEHENNA-22

WHO vill nu klassa nagelsvamp som ett internationellt hälsonödläge eftersom svampen sprids i stora delar av världen. Samma organisation tänker döpa om det stigmatiserande namnet ”nagelsvamp” (vilket kränker vanliga svampar) till Gehenna-22 (Helvetet-22).

Läkemedelsindustrin håller på att ta fram ett supersäkert vaccin mot nagelsvamp och länder som Australien, Kanada, Österrike, Frankrike och Tyskland planerar nedstängningar av hela samhället för att försöka stoppa smittspridningen – allt i syfte att köra världsekonomin i botten så att drömscenariot ”om ingen äger något så är alla lyckliga” blir verklighet.

Nämnt scenario är myntat av sektledaren Klaus Schwab (World Economic forum) som skolat flera av världens mäktigaste ledare, däribland Emmanuel Macron (Frankrikes president) och Justin Trudeau (Kanadas premiärminister).

Folkhälsomyndigheten är försiktigt pessimistiska i sina uttalanden och rekommenderar alla att använda eldtåliga skor.