Vad är homeopati? Del 2

Låt mig berätta lite om läkekonsten som botade mig från en kronisk/obotlig sjukdom när sjukvården gett upp. Det här är andra texten av sju om klassisk homeopati.

Som redan nämnts i ”Vad är homeopati? Del 1” betyder lika botar lika (similia similibus curentur) att de symtom som ett läkemedel ger hos en frisk individ också botar en sjuk individ med samma symtom. Låt oss ta ett väl använt men beskrivande exempel:

Om vi skalar en lök börjar ögonen svida och rinna, näsan börjar kanske också svida och rinna och hos vissa människor med särskild känslighet kan till och med ögonlocken tillfälligt svullna. Reagerar en person på exakt samma sätt vid till exempel akut pollenallergi kan hon ta det homeopatiska läkemedlet ALLIUM CEPA för lindring. Allium cepa är framställt av (röd)lök.

Ett annat enkelt men förklarande exempel är det om nässlorna. Plockar du nässlor med händerna bränner du dig. Du reagerar med en stickande, brännande smärta/sveda lokalt i huden som också rodnar och ibland svullnar. Om en person får akuta nässelutslag efter till exempel intag av skaldjur (en allergisk reaktion i huden) och utslagen är stickande, brännande med rodnad och eventuell svullnad i huden, som om hon bränt sig på nässlor, ordinerar vi läkemedlet URTICA URENS som utvinns ur etternässla.

Det finns fler än 5000 beprövade och registrerade homeopatiska läkemedel. Cirka 400 av dessa används ofta eller väldigt ofta i behandling, övriga mer sällan. Men endast ett av medlen är rätt för en människa eller ett djur i ett givet läge.

Ibland kräver behandlingen att vi ordinerar två eller flera medel till samma patient, men aldrig samtidigt utan ett medel i taget, steg för steg tills lagren av sjukdom skalats av.

Tänkvärt är att ett homeopatiskt läkemedel ordineras under så kort tid som möjligt för bästa effekt! När en person tar en dos av korrekt valt homeopatiskt medel sänds en impuls till immunförsvaret. Vi ger upprepade doser under begränsad tid för att påminna och provocera immunförsvaret att reagera. När vi slutar ge medlet fortsätter immunförsvaret att arbeta utifrån de impulser som det redan fått!

Effekten av behandlingen är alltså inte över bara för att kuren har avslutats. Därför behöver medlet inte ges regelbundet eller slentrianmässigt.

Vad menas då med att homeopati är en helhetlig behandlingsmetod? Jo, det homeopatiska läkemedlets funktion är ju att trigga i gång det egna immunförsvaret till en höjning, det vill säga att trigga i gång personen som får medlet. Denna höjning startar läkning på alla plan; fysiskt, känslomässigt och mentalt, eftersom alla plan hör ihop och är en del av en helhet hos en människa eller ett djur.

I och med detta kan vi bota en oförlöst sorg med homeopati (och sorgen som inte blivit förlöst har kanske retat i gång ledvärk – då botar vi ledvärken på samma gång). Vi kan bota besvikelse och bitterhet efter en skilsmässa (och bitterheten har kanske retat i gång migrän – då botar vi migränen på samma gång). Vi kan bota narkolepsi som uppstått efter vaccination (om valet att vaccinera bottnar i rädslan för sjukdom botas rädslan också – antingen i första steget av behandlingen eller i kommande steg).

Homeopatin riktar in sig på hela individen – och berör hela individen. Inte för att tillfälligt lindra eller maskera enskilda symtom utan för att varaktigt bota.

Berättelsen om homeopati fortsätter i ”Vad är homeopati? Del 3” som publiceras här i bloggen inom kort.

Vill Du veta mer om homeopati? Vill du lära dig hur man väljer potens på det homeopatiska medlet och hur man doserar medlet?

Följande folkbildande böcker finns att köpa i handeln och låna på svenska bibliotek:

Homeopati för nybörjare
Länk:  https://www.bokus.com/bok/9789177653172/homeopati-for-nyborjare/

Homeopatisk akutvård Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656005/homeopatisk-akutvard-del-1-a-f/

Homeopatisk akutvård Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656470/homeopatisk-akutvard-del-2-g-l/

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654308/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-1-a-d/

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177655220/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-2-e-n/

Homeopatins fantastiska värld! Vaccinationer – alternativ och behandling av vaccinskador
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654131/homeopatins-fantastiska-varld-vaccinationer-alternativ-och-behandling-av-vaccinskador/

Vill Du utbilda dig i homeopati?
Varmt välkommen till succéskolan WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA! Länk: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-skola/