Vad är homeopati? Del 6

Låt mig berätta lite om läkekonsten som botade mig från en kronisk/obotlig sjukdom när sjukvården gett upp. Det här är sjätte texten av sju om klassisk homeopati. I den här texten tittar vi på i vilken takt som läkning med homeopati sker.

Homeopatisk läkekonst ingen quick fix, men inte heller en slow fox. Takten på läkning är alltid individuell och sker i det tempo som patientens eget immunförsvar mäktar med. Patientens förutsättningar avgör takten. Och läkningen ska inte försöka forceras – syftet är nämligen alltid varaktig bot av hela människan (eller djuret), inte tillfällig lindring av enskilda symtom.

Den snabbaste läkningen med homeopati som jag bevittnat tog 3-4 sekunder. Det var en pojke som gråtit av smärta i flera timmar i sträck. Det hade konstaterats öroninflammation på vårdcentralen samma dag. Föräldrarna tackade nej till antibiotika eftersom pojken fått antibiotika flera gånger under kort tid mot just öroninflammation och antibiotikan hade uppenbarligen ingen effekt (annat än för stunden). I stället valde föräldrarna att ge barnet ett homeopatiskt enkelmedel baserat på pojkens symtom- och beteendebild.

Sekunderna efter att pojken fått medlet i munnen slutade han att gråta. En halv minut senare la han sig ner och somnade. Nästa dag konstaterades det på vårdcentralen att inflammationen var borta. Och den kom aldrig tillbaka.

Den allmänna tumregeln för takten på homeopatisk läkning är: Ju längre tid du varit sjuk, desto längre tid tar det att bli frisk.

Akuta besvär som till exempel stukning av fot, bett av djur, akut allergisk reaktion, lättare hjärnskakning – besvär som uppstått nyligen, kanske till och med samma dag som den homeopatiska behandlingen inleds – läks ofta ut snabbt eller väldigt snabbt. Lindring av smärta kan starta direkt när patienten får medlet i munnen, men det är inte alltid som smärtan försvinner direkt, den ebbar ofta ut i en naturlig, harmonisk takt. Syftet är ju inte att snabbt hämma/maskera smärtan (för då hämmas immunförsvaret också) utan att läka ut den bakomliggande skadan på riktigt.

Om en person varit kroniskt sjuk i 10, 20 eller 30 år kan vi inte räkna med bot efter en, två eller tre behandlingar, ofta inte heller inom de närmaste 1-2 åren. Vad vi däremot ofta ser är att patientens livskvalitet succesivt höjs under behandlingens gång, kraften återvänder, lusten, orken. Kreativiteten ökar, sömnen förbättras, stresskänsligheten minskar. Och den här höjningen av kreativitet och energi kan ibland starta redan efter första kuren, även hos personer som varit sjuka i 30 år.

Den långsammaste läkningen jag sett med homeopati har tagit 10-20 år! Det har varit fall där patienten lidit av svår kronisk sjukdom under lång tid och dessutom regelbundet hämmat symtomen (och därför också sitt eget immunförsvar) med syntetiska läkemedel. Men även i sådana fall ökar patientens livskvalitet stegvis under behandlingens gång och denna ökning kan ibland infinna sig redan efter första eller andra kuren. Och vad är egentligen alternativet? Att gå till sjukvården livet ut och vara beroende av fem, tio, femton olika syntetiska läkemedel som inte bara ger biverkningar utan också fördjupar sjukdomstillståndet och gör patienten än mer passiv?

Jag har sett läkning av personer med kronisk sjukdom som bara tagit 2-3 behandlingar, men då har personen ofta kommit till homeopat ganska tidigt, kanske samma år som hon fått diagnosen/besvären eller i varje fall inom de första åren.

Jag har sett svårt sjuka som sjukvården gett upp hoppet om få tillbaka livet med homeopati. Alla har inte blivit botade fullt ut, men deras livskvalitet har ökat markant, de har kunnat sätta ut alla eller merparten av sina syntetiska läkemedel och därmed sluppit alla biverkningar, de har fått tillbaka energin, lusten och framför allt värdigheten. De var uträknade och i vissa fall dömda till döden – men de överlevde och bevisade motsatsen. De är levande bevis på att ingen människa ska räknas ut och framför allt inte av oss som har till uppgift att hjälpa.

Jag botade en kvinna som led av reumatisk värk orsakad av sorg. Hon hade haft sin värk i sju år och blev botad efter fem månader (tre behandlingar med samma medel i stegvis höjd potens).

Det finns inga mallar, inga normer, ingen manual för takten på läkning. Varje individ är unik och vi kan inte spekulera i hur snabbt eller långsamt läkningen tar i ett enskilt fall, inte förrän behandlingen är i gång och ofta inte ens då.

Jag minns en man vars behandling gick långsamt i ett år innan den tog ett kvantumhopp och han blev botad. Det var också ett fall av långvarig kronisk sjukdom och mannen var på väg att tappa tålamodet och ge upp eftersom han redan lidit så pass länge innan han slutligen sökte homeopatisk hjälp. Men han stod ut och belönades och han tackar mig än idag, flera år efter avslutad behandling.

Homeopatins första uppgift är att bota. Varaktigt. Om det inte är möjligt, om patientens tillstånd gått för långt eller pågått för länge och/eller undertryckts med syntetiska läkemedel under många år – då är homeopatins uppgift att bromsa och lindra förloppet samt hjälpa patienten tillbaka till lust och värdighet.

Som homeopat ger jag aldrig upp. Mitt tålamod är oändligt och jag lämnar aldrig en patient i sticket. Det är patienten som bestämmer när hon är redo att avsluta behandlingen. Ofta sker det i samråd med mig och ibland på min rekommendation (när jag anser att hon är botad/kan friskförklaras), andra gånger är det patienten själv som är nöjd eller inte har tålamod. Och det händer också att patienten under resans gång blivit intresserad av homeopati, som jag blev för länge sedan, och studerat läkekonsten parallellt med behandlingen och småningom känner sig redo att själv ta över de sista stegen av sin behandling. Allt sker på patientens villkor, i patientens egen takt. Och jag finns där – hela vägen.

Berättelsen om homeopati fortsätter i ”Vad är homeopati? Del 7” som publiceras här i bloggen inom kort.

Vill Du veta mer om homeopati? Vill du lära dig hur man väljer potens på det homeopatiska medlet och hur man doserar medlet?

Följande folkbildande böcker finns att köpa i handeln och låna på svenska bibliotek:

Homeopati för nybörjare
Länk:  https://www.bokus.com/bok/9789177653172/homeopati-for-nyborjare/    

Homeopatisk akutvård Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656005/homeopatisk-akutvard-del-1-a-f/    

Homeopatisk akutvård Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177656470/homeopatisk-akutvard-del-2-g-l/    

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 1
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654308/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-1-a-d/   

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 2
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177655220/homeopatins-fantastiska-varld-lakemedelslara-d-2-e-n/   

Homeopatins fantastiska värld! Vaccinationer – alternativ och behandling av vaccinskador
Länk: https://www.bokus.com/bok/9789177654131/homeopatins-fantastiska-varld-vaccinationer-alternativ-och-behandling-av-vaccinskador/    

Vill Du utbilda dig i homeopati?
Varmt välkommen till succéskolan WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA! Länk: https://stefanwhilde.se/whildes-homeopatiska-skola/