Välkommen till WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA

WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA startade våren 2018 och är idag Sveriges mest eftertraktade och efterfrågade homeopatiska skola med fullsatta utbildningar.

Våra utbildningar är på distans men med frivilliga helgträffar och seminarier i Malmö. Vi har avtal med Malmös bästa och mest moderna konferens- och kontorshotell.

Vi arbetar i digitala klassrum som har öppet dygnet runt 7 dagar i veckan under hela läsåret, förutom när vi tar sommarledigt i cirka en och en halv månad och julledigt i två veckor. Som elev får Du också tillgång till Elevportalen där Stefan Whildes föreläsningar om homeopati läggs upp som ljudfiler (cirka 20-40 nya filer per läsår – Du har även tillgång till tidigare års filer).

Månatliga utvecklingssamtal på telefon/via Skype med skolans lärare, Stefan Whilde eller Lisa Melanoz, ingår givetvis.

Efter avslutat läsår tilldelas Du diplom och ett lärobevis – förutsatt att Du klarat examensprovet och övriga obligatoriska inlämningsuppgifter.

Vi premierar inlärning genom muntration (lekfullhet, nyfikenhet, eget ansvar) i stället för pluttifikation (korvstoppning) och försöker alltid hitta balansen mellan hårt arbete och lek i studierna.

Studiematerialet är på svenska och författat av Stefan Whilde. Det gäller även det 215-sidiga kompendiet Anatomilära som tillkommer samt extramaterial på cirka 300 sidor. Allt material ingår i kursavgiften. Det som tillkommer är kostnaden för boken ”Synthesis – Repertorium Homeopathicum Syntheticum” (Edited by Dr. Frederik Schroyens – Edition 9.1) – ett 2000-sidigt symtomlexikon som vi lär oss att förstå och arbeta med under utbildningen. Symtomlexikonet och läkemedelsläran är homeopatens främsta arbetsredskap. Läkemedelsläran ingår i kursavgiften.

Kursavgift: 12 500 kr (exklusive moms, med moms: 15 625 kr) per läsår. Du ansöker för ett år i taget.

Efter avklarad 1-årig grundutbildning kan Du välja om Du vill fortsätta att studera i ett eller två år. År 2 och 3 är frivilliga. Efter 3-årig examen tilldelas Du ett certifikat av Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) utöver det examensdiplom och 25-sidiga lärobevis som skolan tilldelar Dig.

Ett läsår i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA sträcker sig från 1 mars till 15 februari nästkommande år.

WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA är certifierad av Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR). Certifikatet innebär att skolan är kvalitetssäkrad enligt KMR:s krav.

Skolans elever kan bli medlemmar i KMR och få de fördelar och försäkringar som förbundet erbjuder sina medlemmar.

Samarbetet med KMR bygger på en ömsesidig respekt och på en gemensam vilja att sprida och fördjupa information och folkbildning om naturliga läkekonster och behandlingsmetoder i allmänhet och om homeopatisk läkekonst i synnerhet. Utöver det prestigelösa samarbetet med KMR är WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA helt fristående och självförsörjande. Skolans filosofi är, och har varit sedan starten, att homeopati är till för alla. I stället för att exkludera så inkluderar vi.

Alla har rätt att lära sig homeopati. Och här är alla lika välkomna. Det krävs inga förkunskaper. Vi har skolmedicinska läkare och sjuksköterskor som elever, vi har psykologer och zonterapeuter som elever, vi utbildar pensionärer och unga studenter, hos oss pluggar poliser, lokalvårdare, snickare, lärare, politiker, datatekniker, jurister och veterinärer homeopati.

Du kan arbeta på hel- eller halvtid samtidigt som Du studerar hos oss. Du kan vara arbetssökande, föräldraledig, läsa andra ämnen parallellt i andra skolor eller ägna dig åt homeopatin på heltid. Du läser homeopati på Dina villkor hos oss. Vill Du arbeta som homeopat i framtiden? Då hjälper vi Dig med det. Vill Du ”bara” lära Dig homeopati för eget bruk så stöttar vi Dig fullt ut i det.

Under utbildningens gång lär Du Dig allt från grunden. Historik och teori. Medicinska begrepp och diagnoser. Läkemedelslära (cirka 100 medel per läsår). Hur ett homeopatiskt symtomlexikon används. Anamneslära. Patientbemötande. Hur den homeopatiska konsultationen med utvärdering & uppföljning går till och praktiseras. Ordination och dosering med fallbeskrivningar och studiefall. Akutvård. Homeopatisk behandling av kroniska, autoimmuna och psykosomatiska tillstånd.  Homeopatisk behandling av djur. Homeopatisk behandling av vaccinskador. Anatomilära.

Ansökningsperioden till skolan är 1/5 – 1/12 varje år och avser då studiestart 1 mars kommande år. Ansökan mejlas till: info@stefanwhilde.se. Glöm inte att uppge kontaktuppgifter i ansökan – postadress och telefonnummer samt personnummer. Vill Du delbetala kursavgiften efter en särskild delbetalningsplan – uppge ”Delbetalning” i Din ansökan. Tänk på att Din ansökan är bindande. Alla elever i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA har 10 % rabatt på homeopatiska medel hos Scanfarma och DCG under hela studietiden. Har Du frågor eller vill veta mer om utbildningen? Skicka ett mejl så svarar vi.

Sammanhållningen mellan elever och före detta elever i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA är fantastisk. Alla hjälper varandra, stöttar varandra och lyfter fram varandra – både under utbildningen och efter avslutade studier. Skolans kontaktnät är stort, brett och växande. Vi har elever från hela Sverige, men också svensktalande från länder som Finland, Norge, Tyskland och Spanien. Vi bygger en stark och frisk homeopati för framtiden. Fokus ligger alltid på patienten, på att höja människors och djurs livskvalitet, värdighet och hälsa.

”Din utbildning har verkligen varit det bästa i livet efter min man och mina barn. Den har gjort att jag helt plötsligt älskar att studera! Jag har förändrats så otroligt sen jag började. Din utbildning har gjort att jag har prioriterat om många saker i mitt liv till att bli bättre och det har lett till att jag själv mår bättre. Så kort och gott tack Stefan!”
Frida Åsén Olsson

”Stefan Whilde är helt fenomenal som kunnig lärare och pedagog med en brinnande hängivelse för homeopatin! Jag hoppas att han utbildar och inspirerar många att använda den homeopatiska läkekonsten.”
Dr. Hellen Valerian-Gerhards, svensk-tysk homeopat och läkare samt mentor i Whildes homeopatiska skola

Varmt välkommen!

Stefan Whilde, skolans grundare och huvudlärare, har studerat och praktiserat klassisk homeopati i 25 år och skrivit fler än femton böcker om homeopatisk läkekonst. Lisa Melanoz var en av eleverna i skolans allra första årskull och har idag 3-årig examen och certifikat hos KMR med egen mottagning. Jane Hansson, som ansvarar för delar av skolans administration, informerar om att starta eget till de elever som är intresserade av det samt medverkar och hjälper till att organisera skolans träffar och seminarier, studerar homeopati med många års erfarenhet av holistisk hälsa. Varje läsår har skolan mellan trettio och fyrtio mentorer som alla studerar eller har studerat i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA. Mentorerna stöttar och hjälper elever som läser första året.