Akutfall och kroniska fall – vad är skillnaden?

Här följer enkla och tydliga riktlinjer på hur vi inom klassisk-homeopatisk läkekonst ser på akuta vs kroniska sjukdomstillstånd. 

Akuta tillstånd är:

Nya skador (det kan vara fallskada, olycka, ny idrottsskada etcetera) – till exempel stukning, vrickning, svårare blåmärken, benbrott, hjärnskakning, brännskada, skärsår, knivsår, nytt operationssår (efter nyligen utförd operation).

Bett från insekter och större djur (även från människa).

Matförgiftning.

Förgiftning (till exempel kontakt med giftiga växter, antingen oralt eller hudkontakt).

Akut uppkomna allergiska reaktioner (tänk på att allergin i sig är kronisk och behöver behandlas kroniskt efter den akuta behandlingen).

Vinterkräksjuka.

Influensa. Covid-19.

Svårare förkylning (som inte är återkommande). Tänk på att lättare förkylningar sällan eller aldrig behöver behandlas. De går över av sig själva så länge patienten inte redan är svårt nedsatt och har ett svagt immunförsvar – då kan en behandling vara motiverad även vid lättare förkylning men då blir behandlingen kronisk (och vi gör en utförlig anamnes och baserar behandlingen på patientens samlade symtom- och beteendebild).

Epidemiska och pandemiska sjukdomstillstånd.

Vad är då kroniska fall? Jo, kroniska fall är alla andra fall! Även återkommande förkylningar där vi kan se ett mönster som upprepas. Även så kallat akuta skov av en sjukdom som patienten redan har, till exempel reumatism, migrän eller tarminflammation.

Även allergier (men en akut uppkommen allergi, till exempel reaktion på myggstick eller intag av skaldjur, kan behandlas akut i det aktuella läget för att sedan behandlas kroniskt i syfte att bota patienten från anlaget/allergin).

Även återkommande skador, till exempel idrottsskada som går upp hela tiden eller en gammal skada som återkommer.

Alla återkommande mönster/besvär är kroniska (det vill säga pågående). Inom homeopatin ses kroniska tillstånd inte per automatik som obotliga utan som pågående tills mönstret bryts under den homeopatiska behandlingen.