GÄSTSKRIBENT Ann-Charlotte Hugoson – Reflektioner om immunförsvaret

Undertryckning av symtom tillsammans med syntetiska läkemedel spelar en stor roll i ett större perspektiv. Enkla sjukdomar som förkylning och influensa är ett ändamålsenligt sätt för kroppen att dränera ut en överbelastning via till exempel hud och slemhinnor. Förkylning och influensa bryter ju ofta ut när man går ner i varv till jul och semester och ledighet. Det beror på att kroppen går in i en vilofas. Vid stresspåslaget är kroppen inte inställd på reparation. Huvudsymtomet när kroppen går ner i varv är den stora tröttheten som vi försöker få bort med stimulansmedel som kaffe, te, socker och alkohol.

Skolmedicinen har i alla år sett virus och bakterier som primär orsak till till exempel förkylning och en rad andra sjukdomar. Pinsamt nog har varken bakterier, svampar eller virus ändrats så mycket de senaste miljoner åren. För att förstå vad det handlar om kan man se mikroorganismerna som en inbyggd nedbrytande kraft inom oss. En sådan kraft kan man inte ta bort, den måste finnas där. Vad man kan göra är att stärka sin egen vitalitet och livskraft som en motpol till den nedbrytande kraften.

Immunförsvaret är en direkt spegling av livskraften.

Mår jag bra och är full med livskraft och livsglädje drar sig bakterier och virus tillbaka. Hamnar man i vanmakt, sorg, bekymmer och konflikter så tar de små över lika säkert som ett herpesvirus på läppen.

För att bli stark i immunförsvar och livskraft så måste det tränas från barnsben med inflammationer som möter ständiga infektioner. Det finns inga genvägar med syntetiska mediciner (kemikalier) som kan göra jobbet.  Att få vara sjuk i en vanlig förkylning borde vara allas rättighet med tanke på allmänhälsan.

Det har gått så långt idag att människor är rädda för feber. Man talar inte om fördelarna med att ha sin feber ifred.

Barnsjukdomarna har naturen gett oss för att vi ska ha dom. I ett land där barnen är väl tillgodosedda i form av näring och hygien har barnsjukdomarna en renande verkan ända ner till genetisk nivå.

Ger naturen oss feber innebär det att kroppen får ett verktyg att höja ”elden” eller inflammationen för att möta en infektion. Det är febern som är själva botemedlet.

Om naturen ger oss en förkylning eller influensa handlar det inte i första hand om bakterier och virus. Förkylning är ett enkelt sätt att öka utrensningen via slemhinnor när övriga utrensningsorgan är överbelastade både på grund av känslomässiga och fysiska orsaker. När livskraften sätts ner försöker mikroorganismerna ta över.

Skolmedicinen arbetar tvärtom jämfört med nästan allt som anses naturligt i naturmedicinen. Alla former av uttryck för sjukdom när det gäller immunförsvaret behandlas med farmakologi och vacciner. Utgångspunkten är att naturen och livet står under människans kontroll och kan således vetenskapligt bevisas.

Tittar man på naturmedicinens synsätt inser man att naturen och själva livet har en inneboende medvetenhet. En intelligens som överstiger människans vetenskapliga mätbara metoder. Därför bygger hela naturmedicinen på stimulering med olika metoder av människans egen inneboende livskraftkraft.

Till skillnad från skolmedicinen så behandlar homeopatin inte bara diagnosen eller det enskilda symtomet utan hela människan eller djuret samtidigt. Homeopatin utgår ifrån att det är hela människan som är sjuk och att hennes symtom på sjukdom visar sig i olika individuellt känsliga områden – fysiskt men också emotionellt och mentalt – och alla delar hör ihop och samverkar, en helhet som inte kan isoleras eller separeras.

Om kroppens självläkande förmåga störs av stress, dålig kosthållning, brist på motion, ärftliga problem eller miljöförändringar blir resultatet sjukdom. Symtomen på sjukdomen är livskraftens sätt att manifestera sina försök att återställa balansen och ordningen.

Homeopatin arbetar för varaktig bot – inte för livslång medicinering. Läkekonsten är mild, miljövänlig och mycket effektiv. Den hämmar inga symtom tillfälligt utan stimulerar kroppens självläkande förmåga genom att aktivera och höja individens immunförsvar. Homeopatin hämtar sina läkemedel från naturen.

Mitt namn är Ann-Charlotte Hugoson. Bor i Strömstad & arbetar som Zonterapeut & Ekologisk hudvårdsterapeut. Hjälper även kvinnor med hormonella obalanser i mitt företag Zonterapihälsan AB. Studerar nu årskurs 2 i WHILDES HOMEOPATISKA SKOLA.