Frågor och svar om homeopati

Vi har tillsatt ett arbetslag bestående av 26 homeopater och homeopatistuderande i Facebook-gruppen Homeopati med Whildes Homeopatiska Skola. Arbetslaget svarar på alla frågor om homeopati från gruppens cirka 3500 medlemmar.

Jag har, som smakprov, valt ut några frågor som jag svarat på i gruppen. Medlemmarna är anonyma i den här texten (vilket de kan välja att vara i gruppen också, även om många väljer att publicera frågor i sitt namn).

Fråga från medlem A: ”Vilka medel använder man mot glutenintolerans?”

Mitt svar: ”Glutenintolerans är väldigt vanligt i dag och vi inom klassisk homeopati har flera hundra, kanske tusen medel som kan uppvisa denna intolerans i sin symtombild. Endast ETT av dessa medel är korrekt att starta behandlingen med i det enskilda fallet. För att kunna läka ut en intolerans är det viktigt att INTE ha fokus på intoleransen! Vi behöver i stället lägga all fokus på personen som lider av intoleransen. Under en konsultation med en klassisk homeopat (första konsultationen varar inte sällan i en timme, ibland längre) går vi på ett utförligt sätt igenom personens hela sjukdomshistoria. Vi tittar på anlag och individuell känslighet. Vi ställer frågor om trauman och präglingar som kan ha hämmat personen och därmed också hennes immunförsvar. Vi pratar om rädslor och vanor som tar energi i vardagen. Mat- och dryckesvanor tittar vi också på. Vi sätter ihop en komplett bild av personen för att på så sätt välja det homeopatiska medel som i sin struktur av symtom och beteendedrag så långt det är möjligt passar in med personens samlade symtom- och beteendebild (eftersom lika botar lika). Genom att flytta fokus från en intolerans till hela personen kan vi bota henne från hennes intolerans.”

Fråga från medlem B: ”Hej, jag går på bioresonansbehandlingar och där har jag flertalet ggr på sistone fått resonans på Nux vomica för levern, dvs att jag kan ha nytta av den. Har lite höga levervärden just nu på grund av behandling mot borrelia, bartonella o babesia så levern behöver verkligen stöttning. Min terapeut är dock inte kunnig inom homeopati men jag har suttit och läst lite på nätet. När jag läser om Nux vomica så står det att den är levertoxisk men då handlar det säkert inte om homeopatiskt medel det jag läst. Kan även homeopatiskt Nux Vomica vara levertoxiskt eller är det säkert att ta vid lätt förhöjda levervärden?”

Mitt svar: ”Ett homeopatiskt medel har effekt om medlets struktur av symtom- och beteendedrag passar in på personens symtom- och beteendebild. Vi kan ta ett enkelt exempel. När vi skalar och hackar lök så börjar ofta våra ögon svida och rinna. Efter hand rinner och svider näsan också. Och vissa människor som är särskilt känsliga för just lök kan få svullna ögonlock och sveda i halsen av att hacka lök. Dessa är naturliga reaktioner, naturliga symtom som tillfälligt uppstår när vi skalar och hackar lök. Om en person får samma symtom vid t ex pollenallergi så kan lök i homeopatisk form – medlet ALLIUM CEPA – hjälpa, detta eftersom lika botar lika (similia similibus curentur). Medlet ska alltså i sin naturliga symtombild passa med personens reaktion vid ohälsa. För att hitta rätt medel behöver personen konsultera en klassiskt lärd homeopat. Under konsultationen/besöket tittar homeopaten på personens sjukdomshistoria, på anlag och individuell känslighet, på trauman och präglingar, på mat- och dryckesvanor med mera – allt detta vägs in i valet av medel. Och endast ett medel är rätt att starta behandlingen med i det enskilda fallet. Korrekt valt medel triggar i gång en självläkningsprocess som sker på alla plan (mentalt, emotionellt, fysiskt – eftersom dessa tre nivåer hör ihop och samverkar) i den takt och i den ordning som det egna immunförsvaret tillåter.”

Fråga från medlem C: ”Hej, jag skulle vilja skaffa homeopatmedel att ha hemma mot stelkramp, blodförgiftning och fästingbett. Vilka ska jag köpa?

Mitt svar: ”Du kan beställa LEDUM i D30-potens som du tar så snabbt som möjligt efter ett fästingbett, första dosen bör tas 0-15 minuter efter bettet för optimal effekt. Sedan kan du ta ytterligare 2 doser första dygnet, sedan 2 doser dag 2. Detta räcker ofta om du är medicinfri till vardags. Om du tar syntetiska läkemedel dagligen kan du förlänga kuren med ett par dagar. 1-5 piller per dos. Om du får symtom som misstänks vara kopplade till bettet, konsultera en klassiskt lärd homeopat. Eftersom detta är en sida som handlar om homeopatisk läkekonst rekommenderar vi inte andra läkekonster eller behandlingsmetoder här, men vid behov väljer man givetvis själv om man vill uppsöka sjukvård. Homeopatisk behandling kan ske parallellt med annan behandling, det är sådant som varje individ själv bestämmer. Samma medel (LEDUM i D30-potens) vid risk för stelkramp. Samma förhållningsregler här: Första dosen 0-15 minuter efter händelsen (t ex färsk sårskada) som skulle kunna leda till stelkramp. Vid risk för blodförgiftning har vi flera medel som kan vara indikerade, därför rekommenderar jag kontakt med klassiskt lärd homeopat. Ett medel som finns att köpa i Sverige och som är ett av de mer centrala i det första akuta skedet är LACHESIS. Men det finns som sagt många medel och allt avgörs hur den fysiska reaktionen uttrycker sig från fall till fall. DCG och Scanfarma säljer medlen. Glöm inte att välja potens på medlet vid beställning.”

Fråga från medlem D: ”Jag har en fråga gällande akutmedel för hund vid huggormsbett. Rekommenderade är Lachesis, Ledum och Viper. Jag har läst om de 2 första men vet inte riktigt hur jag ska tänka, min spontana tanke när jag läser är att välja Ledum till hunden.”

Mitt svar: ”Det stämmer att medel som LACHESIS och LEDUM ofta är förstaval vid bett från orm, även giftorm. Sedan behöver vi titta på reaktionen, på eventuella symtom som kommer i samband med bettet. Men om vi ska välja att sätta in ett medel direkt efter ormbett för att ge snabbt skydd så är antingen LACHESIS (som utvinns ur buskmästarens gift) eller LEDUM (skvattram) vanliga medel. Vid just huggormsbett så funkar medlet VIPERA (utvunnet ur huggormsgift) också väldigt bra. Om huden kring bettet snabbt blir kall är LEDUM ofta indikerat. Uppstår det fläckar (lila, blålila, rödlila) i huden kring bettet och/eller om blodådror spänner/bultar och/eller svullnar och blir strama/ömma som en reaktion på bettet så ligger LACHESIS nära till hands. Vid bett från andra djur, t ex katt eller hund, brukar LEDUM vara bra att sätta in, men då ska medlet sättas in så snabbt som möjligt efter bettet för optimal effekt. Aldrig mer än ett medel åt gången. Hinner det uppstå symtom måste dessa beaktas och då bör man konsultera en klassisk homeopat för val av medel.”

Fler homeopater och homeopatistuderande kommer att gå med i arbetslaget under våren. Jag återkommer med en presentation av hela laget, som kallas Nordiska Homeopatiska Arbetslaget (NHA), här i bloggen i april eller maj.

Vill Du gå med i Facebook-gruppen Homeopati med Whildes Homeopatiska Skola? Välkommen!
Länk till gruppen: https://www.facebook.com/groups/1462157920716973