Homeopatisk ordlista

Till alla som är intresserade av och nyfikna på läkekonsten homeopati – här kommer en ordlista i bokstavsordning.

ALLOPATI: Allopatisk läkekonst, detsamma som så kallad skolmedicin (den medicinska behandlingsmetod som generellt används på våra svenska sjukhus).

ANAMNES: Sjukdomshistoria.

AUKTORISERAD: Synonym till/detsamma som certifierad. Rättmätig, befogad, berättigad.

BIOSTATISTISK DEFINITION: Den biostatistiska definitionen av hälsa/ohälsa utgår ifrån ett generellt normalvärde och tar ingen hänsyn till individuella avvikelser (används av skolmedicinen).

CERTIFIERAD: Synonym till/detsamma som auktoriserad. Rättmätig, befogad, berättigad.

CONTRARIA CONTRARIIS CURANTUR: Motsatt botar. Det latinska begreppet för motsatt botar-principen som allopatisk läkekonst (skolmedicin) utgår ifrån.

ENKELMEDEL: Den klassiska homeopatin använder sig uteslutande av så kallade enkelmedel som alltid ordineras endast ett åt gången. Ett enkelmedel består av ett ämne, till exempel medlet PULSATILLA som utvinns ur växten fältsippa. Ämnet förtunnas med vatten och skakas i stigande grad enligt ett vetenskapligt framtaget system (se potensering).

FÖRSTFÖRSÄMRING: Den homeopatiska benämningen på när vissa symtom känns förstärkta i initialläget (i början av) den homeopatiska behandlingen. Förstförsämringar indikerar att det egna immunförsvaret har aktiverats och läkningsprocessen påbörjats.

HERINGS LAG: Lagen om läkning enligt lika botar lika-principen. Uppkallad efter Constantine Hering (matematiker, naturvetare, homeopat). Läkning sker uppifrån och ner, inifrån och ut, baklänges i den ordning som symtomen uppkommit samt genom lindring av de viktigaste organen först.

HIPPOKRATISKA LÄKAR-EDEN: En ed för läkare som många inom vitt skilda läkekonster fortfarande, än idag, arbetar utifrån – trots (eller tack vare) att den är 2500 år gammal. Eden har dock tagits bort från läkarutbildningen i Sverige och ersatts med Socialstyrelsens anvisningar.

HOLISTISK DEFINITION: Den holistiska definitionen av hälsa/ohälsa utgår ifrån individens känslighet och helhetliga bild av fysiska, känslomässiga och mentala symtom (används av homeopatin och de flesta andra läkekonster).

HOMEOPATI: Lika lidande (från grekiskans homeo pathos).

KONSTITUTION: När vi föds har vi vissa grundförutsättningar som människor. Vi är unika med allt vad det innebär av individuell känslighet, arv, personlighetsdrag. Detta kallas för konstitution. Alla människor (och djur) har ett homeopatiskt konstitutionsmedel i grunden.

MATERIA MEDICA: Läkemedelslära. Läran om de homeopatiska läkemedlen.

MIASM: Från grekiskans ”smärta” och ”fel”. Även ”besmittad”. Begreppet användes redan av Hippokrates för 2500 år sedan och har genom åren haft delvis olika betydelser men alltid varit kopplat till beskrivningen av sjukdom och sjukdomsuppkomst. Läs mer om miasmer här: 
https://stefanwhilde.se/2023/03/29/vad-ar-en-miasm/

PHYSIS: Naturlig läkning, det vill säga självläkning. Återställning från obalans till balans.

POLYKREST: Ett homeopatiskt läkemedel med brett verkningsområde – fysiskt såväl som känslomässigt och mentalt.

POTENSERING: Tillredningen av homeopatiska läkemedel genom gradvis förtunning och skakning.

PRÖVNING: Den homeopatiska prövningen av ett läkemedel som görs på friska personer under vetenskapliga former.

REPERTORIUM: Ett homeopatiskt symtomlexikon. Det kanske mest utförliga och använda repertoriet idag är på drygt 2000 sidor och heter: ”Synthesis – Repertorium Homeopathicum Syntheticum” (Edited by Dr. Frederik Schroyens – Edition 9.1).

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR: Lika botar lika. Det latinska begreppet för lika botar lika-principen som homeopatisk läkekonst bygger på. Fotnot: Vissa översätter till liknande botar liknande men det är bara semantik.

VIS MEDICATRIX NATURAE: Naturens läkande kraft.

Vill Du studera homeopati? Välkommen till Whildes Homeopatiska Skola! Länk: https://stefanwhilde.se/2022/08/28/valkommen-till-whildes-homeopatiska-skola/