En lockdown skadar och dödar fler människor

Hälsa är inte bara frånvaron av sjukdom. Hälsa är inte detsamma som att vara symtomfri. Detta slog WHO fast redan 1948 med raderna: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” Så här ser Svenska Nationella hälsokommitténs definition av arbete med hälsa ut: ”Den process som gerFortsätt läsa ”En lockdown skadar och dödar fler människor”

Rädsla är ett smittsamt virus

Först av allt så måste det sägas att virussjukdomen Covid-19 som överförs med viruset SARS-CoV-2 och som fått myndigheter och regeringar runt om i världen att försätta sina samhällen och medborgare i en pandemihysterisk karantän inte är farligare än den vanliga säsongsinfluensan. Noll procent av de människor som dött i samband med Covid-19-smitta har dött av själva viruset.Fortsätt läsa ”Rädsla är ett smittsamt virus”

Academici hoax och akademikersjukan

Akademiska avhandlingar och kliniska studier med akademisk jargong blir nästan trovärdiga av sig själva i Sverige eftersom Sverige som land och kultur lider av ett djupt rotat mindervärdeskomplex. Detta mindervärdeskomplex uttrycker sig på flera olika sätt, bland annat genom att vi högaktar universitetsutbildning – det är fint med status och prestige. Komplexet kan också visaFortsätt läsa ”Academici hoax och akademikersjukan”

Hur snabbt sker läkningen med homeopati?

Som jag berättat om i tidigare inlägg och artiklar så är homeopatisk läkekonst ingen quick fix, men inte heller en slow fox. Takten på läkning är ALLTID individuell och sker i det tempo som patientens immunförsvar mäktar med. Patientens egna förutsättningar avgör takten. Och läkningen ska inte försöka forceras – syftet är nämligen alltid varaktigFortsätt läsa ”Hur snabbt sker läkningen med homeopati?”

Gästbloggare oktober 2020: SVEN ERIK NORDIN – Det medicinska etablissemanget stöder ”lösa förbindelser”

Jag är inte läkare eller sakkunnig inom ämnet kemi, och följande metafor kan möjligen locka fram ett överlägset (eller medlidsamt) leende hos en fackman. I bästa fall kan det kanske väcka någon alldeles ny tanke… Att förvänta mig någon seriös kommentar från läkare eller andra med kompetens på området är förstås alldeles för mycket begärt.Fortsätt läsa ”Gästbloggare oktober 2020: SVEN ERIK NORDIN – Det medicinska etablissemanget stöder ”lösa förbindelser””

Nej till rosa band – ja till miljövänliga originalläkekonster

Jag knäböjer inte för någon. Det är rak rygg som gäller. Starka lårmuskler skadar inte. Självrespekt framförallt. Rosa band? Nej, tack. Det spektaklet har jag aldrig skänkt en krona. Miljöskadliga och våldsamma behandlingsmetoder hör till det förgångna. Pengarna som doneras under rosa bandet-månaden går till det svenska medicinska monopolet och till läkemedelsindustrin – och därmedFortsätt läsa ”Nej till rosa band – ja till miljövänliga originalläkekonster”

Gör miljöfarligt avfall oss friskare när vi är sjuka?

Det är evidensbaserat och vilar på vetenskaplig grund att syntetiska läkemedel inte bara ger biverkningar, är beroendeframkallande och hämmar immunförsvaret (vilket ökar mottagligheten för sjukdom) – de är också klassade som miljöfarligt avfall och måste sorteras och kasseras efter samma regler som miljöfarligt avfall i övrigt, till exempel plast, rengöringsmedel, lim och bekämpningsmedel så somFortsätt läsa ”Gör miljöfarligt avfall oss friskare när vi är sjuka?”