Den naturligaste sak i världen – Hälsofrihet

Hälsofrihet är, precis som yttrandefrihet, näringsfrihet, föreningsfrihet och tryckfrihet, en demokratisk rättighet och en självklarhet i ett friskt och levande samhälle. Det är därför hög tid att avveckla det svenska medicinska monopolet och bjuda in människor att ta ett större ansvar och få ett större inflytande över sin egen hälsa. Italien öppnade för ett parFortsätt läsa ”Den naturligaste sak i världen – Hälsofrihet”

ANGIVARSTATEN SVERIGE

Sedan början av juni 2020 går en svensk myndighet öppet ut och uppmanar oss medborgare att ange (tjalla på) våra medmänniskor. Det gäller naturliga, hälsosamma produkter klassade som livsmedel – vitaminer, mineraler, örter, oljor. Dessa får inte omnämnas positivt i samband med virussjukdomen Covid-19. Ingen får säga att det finns fördelar med C- och D-vitaminFortsätt läsa ”ANGIVARSTATEN SVERIGE”

Den perfekta läkekonsten

Ända sedan Hippokrates tid har den skolmedicinska (allopatiska) läkekonsten arbetat efter principen motsatt botar (contraria contrariis curantur) och sett med skepsis på homeopatiska principen lika botar lika (similia similibus curantur). En av orsakerna kan vara att den sistnämnda filosofin kräver holistisk förståelse av läkaren och mer ansvar och inflytande, eller engagemang, av patienten.   DenFortsätt läsa ”Den perfekta läkekonsten”

Med homeopatin hade vi kunnat rädda liv och spara skattepengar

Kunskapen om och erfarenheten av homeopatisk läkekonst är farligt låg i Sverige, inte minst bland läkare och sjukvårdspersonal, bland akademiker och professorer, bland politiker och inom politiska partier samt hos våra myndigheter. Istället tillåts fördomar, homeofobi, korruption och snikenhet att styra. Denna okunskap och dessa fördomar kostar pengar och liv. Och den utgör en förödandeFortsätt läsa ”Med homeopatin hade vi kunnat rädda liv och spara skattepengar”

Homeopatin räddade livet på tusentals svenskar under spanska sjukan – bland de som överlevde fanns riksdagsledamöter och ministrar

Redan på Klara Franzéns tid fanns en illvillig opposition mot homeopatin, främst inom konkurrerande medicinska falanger och inom politikerskrået – trots att flera framstående svenska politiker gick till Klara och homeopatin istället för till allopatin vid ohälsa! Klara Franzén föddes 1862 och började praktisera homeopati 1910. Hon behandlade cirka 50 000 personer genom åren. InteFortsätt läsa ”Homeopatin räddade livet på tusentals svenskar under spanska sjukan – bland de som överlevde fanns riksdagsledamöter och ministrar”

Homeofobi

En fobi är känslan av obehag, skräck och till och med äckel inför en ny situation, en företeelse, en tro, en tes, ett djur, ett beteende och så vidare. Fobin är så gott som alltid irrationell och obefogad och den livnär sig på personens okunskap om och oerfarenhet av det som skrämmer, men också påFortsätt läsa ”Homeofobi”