Homeopatins fantastiska värld!

Januari 2019 släpptes första boken i Stefan Whildes serie ”Homeopatins fantastiska värld!”.

Folkbildning, utbildning och upplysning är tre hörnstenar i Whildes passionerade arbete för hälsofrihet. I ”Homeopatins fantastiska värld!” berättar han om en anrik och tidlös läkekonst som fler än 500 miljoner människor världen över söker sig till varje år.

NY BOK ute nu: ”Homeopatins fantastiska värld! Del 3 (O-Z)”

Det som kan skada kan också bota. Den homeopatiska läkekonsten använder sig av läkemedel hämtade från naturen, så kallade enkelmedel utvunna ur ämnen som felaktigt hanterade kan skada, till och med döda – men som korrekt använda, i homeopatisk form, lindrar och botar sjuka människor och djur. 

I ”Läkemedelslära Del 3 (O-Z)” berättar Stefan Whilde om Psorinum (skabb), Saccharum (sockerrör), Oxalicum acidum (oxalsyra), Selenium (selen), Rhus toxicodendron (giftek), Tarentula (spansk tarantella), Platinum (platina), Radium bromatum (radiumbromid), Sulphur (svavel) och ytterligare 94 homeopatiska läkemedel. Sammanlagt beskrivs och levandegörs 330 läkemedel i tre delar. Välkommen in i homeopatins fantastiska värld!

Stefan Whildes trilogi om homeopatiska läkemedel är på sammanlagt 1227 boksidor och helt unik i svensk medicinsk historia.

Alla utgivna titlar i serien ”Homeopatins fantastiska värld!”:

Homeopati för nybörjare: Bli din egen läkare – Husapotek och Läkemedelslära (2018/19)

Homeopatins fantastiska värld! Kvinnligt & Manligt (2019)

Homeopatins fantastiska värld! Pollenallergi (2019) SLUTSÅLD

Homeopatisk tandvård för alla (2019)

Homeopatins fantastiska värld! Myter och lögner om homeopati (2019)

Homeopatins fantastiska värld! Vaccinationer – Alternativ och behandling av vaccinskador (2019)

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 1 (A-D) (2020)

Homeopatins fantastiska värld! Den miljövänliga läkekonsten (2020)

Homeopatins fantastiska värld! Epidemier och pandemier (2020) SLUTSÅLD

Homeopatins fantastiska värld! Covid-19 (2020)

Homeopatins fantastiska värld! Om ME och MS (2020)

Homeopatins fantastiska värld! Chocolate (2020)

Homeopatins fantastiska värld! Graviditet, förlossning, amning (2021)

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 2 (E-N) (2021)

Homeopatisk akutvård Del 1 (A-F) (2021)

Homeopatisk akutvård – Del 2 (G-L)

Homeopatins fantastiska värld! Läkemedelslära Del 3 (O-Z)